Sdílet
 
Vytápění, ohřev, TUV

Odpad jako zdroj energie?

Odpady ze dřeva, z obilí, exkrementy užitkových zvířat, drobní živočichové, rostliny a dokonce odpady z čistíren odpadních vod se dají využít pro získání energie?

Datum vydání: 26.08.2003 | autor:
Biomasa může být buďto suchá – např. dřevo nebo mokrá – kejda. Hlavní dva způsoby, jak energii z biomasy získat, je termochemická a biochemická přeměna. Pro lepší manipulaci se z biomasy vyrobí štěpky, brikety, palety a polena. Ve velkých systémech vytápění se pro jednodušší užívání v kotlích spalují dřevěné štěpky nebo celé balíky slámy. Biomasa se využívá hlavně za účelem vytápění. A to prostřednictvím speciálních kotlů, jejichž výhodou je ekologické spalování a současná regulace výkonu kotle s vysokou účinností.
Dřevo a jeho odpad, sláma, zemědělské zbytky apod. Nejvýhodnější je pro tyto účely pěstovat stromy s kratší dobou růstu. Jedná se tedy o akáty, olše, topoly, vrby a králem dřevin jsou platany. Slabé kmínky těchto rostlin je dokonce možné na plantážích sklízet za pomoci zemědělských strojů.
Už tedy víme, co je biomasa. Nyní se seznámíme se způsoby získání energie z biomasy: 1 termochemická přeměna (suchý proces): do této kategorie řadíme spalování a zplyňování 2 biochemická přeměna:
  • anaerobní vyhnívání – vzniká bioplyn
  • fermentace – produkuje ethanol
3 lisování a úprava olejů: vzniká bionafta (z řepky olejné) a přírodní maziva. Tato skupina je zvláštní, vlastně se jedná o mechanicko- chemickou přeměnu.

V čem spočívá větší ekologičnost vytápění biomasou?

Hlavním důvodem je vznik deoxidu uhlíku, který zároveň rostliny při svém růstu z ovzduší odebírají. Při spalování tedy rostlina vrátí jen to, co pojmula z ovzduší. Jedná se o obnovitelný proces, takže nemá žádný vliv na skleníkový efekt. Navíc palivo obsahuje jen v minimálním množství síru i oxid siřičitý a ostatní škodliviny jsou taktéž nižší než u ostatních paliv. Vzniklý odpad – tedy popel – je vynikající kvalitní hnojivo s obsahem vápníku, hořčíku, draslíku a fosforu, takže i zahrádkáři si přijdou na své.

Reference

Sdílení článku

Sdílejte na sociálních sítích

Vybíráme články

Ohodnoťte článek kliknutím:
Diskuze na téma "Odpad jako zdroj energie?"

Buďte první a napište komentář k  "Odpad jako zdroj energie?"

NAHLÁŠENÍ NEVHODNÉHO PŘÍSPĚVKU zavřít
Opravdu chcete nahlásit administrátorovi tento příspěvek jako nevhodný ? ANO NE