Odpovídáme na Vaše dotazy ll. díl

Odpovídáme na některé vybrané dotazy, kterými nás neustále zahrnujete. Pokud se chcete podělit o vaše vlastní zkušenosti či postřehy, vložte svůj příspěvek do diskuse nebo nám napište.

1. Chceme na zahradu altánek. Musím tuto stavbu někde ohlašovat?
Altánek (do 16 m2, 4,5 m výšky, nepodsklepený) je drobná stavba. Na stavebním úřadě musíte podat ohlášení drobné stavby (jednoduchý projekt + technická zpráva, doklad o vlastnictví, snímek pozemkové mapy).
POZOR!!! Váš altánek musí plnit doplňkovou funkci ke stavbě hlavní (např. k RD). Pokud drobná stavba neplní výše uvedenou funkci, je nutné stavební povolení- tedy projekt od autorizovaného projektanta, doklad o vlastnictví, snímek pozemkové mapy.

2. Právě si s rodinou budujeme domeček, můžeme v průběhu stavby ještě změnit plány? Mám na mysli předělání projektu?
Určitě můžete. Je to vaše svobodná vůle! Podmínkou je však respektovaní obecně zavazných předpisů (územní plán a jeho regulace, požární předpisy apod.)
POZOR!!! Změny před provedením musíte konzultovat na stavebním úřadě! Jednoduché změny (např. posunutí příček, dveří, oken apod.) lze projednat až u kolaudace.
Rozsáhlejší změny (změna půdorysu, výšek apod.) bude vyžadovat projednání v samostatném řízení na stavebním úřadě- to znamená pořízení nově upraveného projektu od autorizovaného projektanta– a to konkrétně vydání rozhodnutí o změně stavby před jejím dokončením.
3. Kdy je potřeba stavební dozor?
Stavební dozor (u jednoduchých staveb např. u staveb pro bydlení jde o 'odborné vedení realizace stavby') je třeba u každé stavby prováděné svépomoci. Jeho prohlášení o vykonávání dozoru je nutno doložit už k žádosti o stavební povolení. Stavební dozor je účastníkem stavebního řízení.

4. Stavíme si s manželem baráček a nutně potřebujeme bydlet. Kdy se můžeme nastěhovat? Až po kolaudaci?
Nastěhovat se můžete po kolaudaci, jinak se vystavujete nebezpečí postihu (přestupek proti stavebnímu řádu - pokuta od 25 do 50 tisíc Kč).

5. Kdy se vyplatí stavebníkovi rodinného domu zaplatit si obstarání inženýrské činnosti místo běhaní po úřadech?
Téměř vždy, když na „běhání po úřadech“ nemáte čas a naopak máte peníze.