Výměna starých oken za nová může mít i negativní důsledky, zejména hromadění škodlivé vlhkosti a celkové zhoršení prostorové hygieny. Proto vyvinula německá plastařská firma KBE základní větrací systém pro řízenou výměnu vzduchu a průběžné odstraňování vlhkosti. Tento systém je možné instalovat do oken se středovým těsněním (chráněný průmyslový vzor, schválený systém řízení jakosti DIN ISO 9001).

Stále dokonalejší technologie, přísnější předpisy – zejména snaha zamezit tepelným ztrátám – způsobily, že byty s novými okny opatřenými dvojitým těsněním jsou téměř hermeticky uzavřené.

Samovětrání špatně těsnícími okny už v podstatě neexistuje. To v praxi sice přináší úspory energie, ale také zhoršení klimatu a zejména ve starších budovách škody způsobené vlhkostí.

Nevýhody vzduchotěsných oken odstranil právě nový okenní systém se středovým těsněním firmy KBE, který zaručuje větrání okenním rámem a křídlem a současně splňuje nové předpisy o ochraně proti tepelným ztrátám a ochraně proti hluku.
Spodním a svislým dílem okna vstupuje venkovní vzduch mezi rám a křídlo do vnější komory před středovým těsněním a proudí nahoru. Po průchodu oddělenou komorou obsahující těsnicí a zvuk pohlcující podušku proudí vzduch do prostoru mezi rámem a křídlem. Odtud se dostává přesazenými otvory umístěnými v horní části okenního křídla do místnosti.

Větrací štěrbiny jsou uspořádané tak, aby nemohl nastat průvan a nežádoucí zvukové efekty s ním spojené. Rozdílným tlakem a sáním na opačných stranách budovy pak dochází k výměně vzduchu. Poměrně suchý vzduch proudí na návětrné straně domu dovnitř a vlhčí pokojový vzduch je okny umístěnými na závětrné straně odváděn ven.

Proto je třeba, aby základním větracím systémem KBE byla vybavena všechna okna bytu. Výměnou vzduchu uvnitř místnosti je také zajištěno odvlhčování a dostatečný přívod vzduchu pro spalování.
  • Při dostatečném množství a velikosti oken je základní větrací systém KBE zárukou, že budou místnosti neustále zásobované čerstvým vzduchem a nehrozí nebezpečí vzniku škod způsobených vlhkostí. To vše prokázala nejen laboratorní měření, ale především praxe.
  • Nárazové větrání nebo větrání výklopným ventilačním oknem už není třeba provádět. To má velký význam zejména v bytech, které nelze větrat tímto tradičním způsobem, například při dlouhodobé nepřítomnosti, o dovolené, při pobytu v zaměstnání a škole a nebo v noci.
  • Větrací systém uživatelé bytu nevidí, nemusí obsluhovat žádná další zařízení ani studovat návody k použití.
  • U bytů či místností s centrálním odvodem vzduchu (koupelny, kuchyně) je základní větrací systém KBE doslova nutností, protože jinak se do nich nedostane potřebné množství čerstvého vzduchu a zařízení pro odvod vzduchu nejsou účinná.
Důmyslné rozmístění větracích otvorů a komor nezhoršuje zvukový útlum oken. Při osazení příslušným sklem tato okna spolehlivě potlačí hluky zařazené do 3. a 4. hlukové skupiny. Nejnovější zkoušky základního větracího systému KBE v Institutu pro okenní techniku v Rosenheimu prokázaly snížení hluku až o 42 dB, což odpovídá zařazení do 4. skupiny ochrany proti hluku.

Rovněž měření odolnosti proti prudkému a nárazovému dešti prokázala zařazení do nejvyšší kategorie, do skupiny C.
Výrobky zařazené při zkouškách průvzdušnosti do kategorie B a C nesmí podle předpisu o řízení jakosti RAL propustit během 1 hodiny při zkušebním tlaku 10 Pa více než 1 m3 vzduchu na 1 běžný metr okenní spáry (hodnota a = m3/bm). Koeficient průvzdušnosti spár (hodnota a) nových oken bez základního větracího systému činí zpravidla méně než 0,1 m3/bm, to znamená, že taková okna jsou téměř nepropustná. Naměřená hodnota oken se základním větracím systémem KBE dosahuje při tlaku 10 Pa 0,71 m3/bm.

Nové předpisy o ochraně proti tepelným ztrátám stanoví minimální poměr výměny vzduchu 0,5, to znamená, že během jedné hodiny se musí v místnosti vyměnit alespoň polovina objemu vzduchu. Při častém pobytu v místnostech s klasickými okny, například v obývacích pokojích a v ložnicích, může však docházet až k takzvanému akumulátorovému efektu: Vzduch v takových místnostech se vymění za 2,5 až 5 hodin. Základní větrací systém KBE významnou měrou přispívá k naplnění nových předpisů a zajišťuje tak v interiérech ideální klima.
A na konec však nezapomeňme ani na okna dřevěná. Pokud jim přece jen dáte přednost a důvodů k takovému rozhodnutí může být mnoho a samo takové rozhodnutí může být velmi vhodné.

Dřevěná Euro-okna lze dodat dle požadovaných rozměrů, barev, otevírání, zasklení a způsobů použití. Křídlo a rám dřevěných Euro-oken jsou většinou vyrobené z vysoce kvalitního smrkového dřeva vysušeného na 12% +- 2%, které je v sortimentu délkově napojovaném a fixním (bez viditelných napojení). Jako alternativa je nabízen materiál BOROVICE, MODŘÍN, DARK RED MERANTI a DUB a to vždy opět v sortimentu délkově napojovaném a fixním. Křídlo a rám jsou z trojvrstvého lamelového vlysu. Okenní příčky buď okno dělí na několik samostatných tabulek skla nebo jsou na sklo jen oboustranně nalepené. Možné je použít příčky vsazené mezi skla nebo snímatelný příčkový rám vsazený na závěsech.

Výplně dřevěných Euro-oken tvoří izolační dvojsklo 4-16-4 mm, případně izolační trojsklo 4-6-4-6-4 mm, ale i izolační skla plněná plynem, skla ornamentální, zrcadlová nebo bezpečnostní. Skla jsou utěsněna silikonovým tmelem (je trvale pružný a odolný proti povětrnostním vlivům). Kování lze použít standardní jako u oken plastových, nejčastější je pak systém MACO. Pro utěsnění křídla a rámu se používá vysoce elastické celoobvodové profilové těsnění vsazené v drážce křídla, v rozích prostřihované.

Foto MN okna Kaplice s.r.o.
MN okna Kaplice s.r.o. Poslat poptávku