Volba typu zasklení významně ovlivní uživatelské vlastnosti plastových oken. Rozhodně tedy neberte výběr skla na lehkou váhu. Společnost Otherm, přední český výrobce plastových oken, nabízí skla v nejrůznějším provedení. Důraz je kladen na to, aby skla do plastových oken byla nejen hezká, ale zároveň také funkční. Specifické funkční vlastnosti přitom přinášejí izolační dvojskla či trojskla, skla bezpečností, protihluková či protisluneční. Speciální designové požadavky stavebníků pak uspokojí skla různobarevná, moderní, luxusní či estetická.

Izolační dvojsklo

Izolační dvojskla zajistí dokonalou tepelnou izolaci tím, že výrazně snižují součinitel prostupu tepla. Ten udává, kolik Wattů tepelné energie je předáno stavebním materiálem na ploše 1 m2 mezi teplou a studenou stranou za hodinu, při tepelném rozdílu 1 kelvin. Čím nižší tato hodnota je, tím lepší jsou tepelně izolační vlastnosti skel. Standardem pro izolační dvojskla je hodnota součinitele prostupu tepla alespoň Ug = 1,4 W/m2K. Vzhledem k neustále rostoucím cenám energií se vám vybavení vašich oken těmito skly rozhodně vyplatí, protože do budoucna na energiích významně ušetříte.

Všechny vyráběné výplně tohoto typu jsou zaskleny izolačním dvojsklem o tloušťce 24 mm (ve složení float 4 mm - mezera 16 mm naplněná netečným plynem – float 4 mm). Vzdálenost mezi jednotlivými skly vymezuje dutý nerezový distanční rámeček plněný vysoušecím prostředkem. Ke zlepšení tepelně izolačních vlastností se meziprostor plní plynem s nízkou tepelnou vodivostí, jako je argon, případně krypton. Teplý nerezový rámeček, který je již standardem u všech izolačních skel Otherm, navíc zamezuje rosení skel v zimním období.

Izolační trojsklo

Zasklením izolačními trojskly lze snížit součinitel prostupu tepla ještě více než u izolačních dvojskel. U izolačních trojskel lze dosáhnout hodnoty Ug = 0,7 W/m2K, tedy výrazně nižší, než u izolačních dvojskel. Další výhodou izolačních trojskel je, že prostřední tabule může být nahrazena vitráží, aniž by byly narušeny jakékoli vlastnosti izolačního skla.
Bezpečnostně izolační sklo

Tvrzené bezpečnostní sklo je díky speciálnímu tepelnému zpracování při výrobě zvláště odolné proti prasknutí. Jestliže přesto dojde k prasknutí, rozpadne se na malé tupé střepy, které nemohou způsobit zranění. Bezpečnostní skla zaručují ochranu proti nežádoucímu vniku osob, zároveň však snižují riziko zranění střepy v případě rozbití skla.

Bezpečnostně izolační skla jsou vyráběna ve dvou základních typech. Prvním je sklo lepené (laminovaná s vnitřní fólií) – jde o dvě slepené tabule skla, mezi kterými je fólie, zabezpečující při prasknutí skla jeho nevypadnutí. Druhým typem je sklo kalené (nebo tvrzené), které především chrání proti útoku zvenčí. Díky použití vhodné kombinace skla a fólie získáte neprůstřelné sklo, které chrání osoby a objekty před palbou ze střelné zbraně. Tloušťka sestavy je závislá na bezpečnostních požadavcích.

Protihlukové izolační sklo

Protihlukové izolační sklo vás spolehlivě ochrání před takzvaným hlukovým smogem, který se dnes stává ve velkoměstech hlavní zátěží spolu se znečištěním vzduchu. Není ovšem hluk jako hluk - rušivé spektrum hluku se skládá z několika frekvencí, které jsou různě intenzivní. Proto jsou některé frekvenční rozsahy hlasitější a tedy i rušivější než jiné. Vývojáři společnosti Otherm tuto vlastnost hluku také zohlednili.
Protisluneční izolační sklo

Protisluneční izolační skla zabraňují nepříjemnému zahřívání interiéru a snižují tak zátěž klimatizace, šetří energii a aktivně přispívají ke zlepšování životního prostředí. Dále je možné toto sklo vybavit doplňkovými vlastnostmi, ať už je to schopnost tepelné či zvukové izolace, odolnost proti vloupání, ochrana osob, ochrana před úrazem nebo požárem.

Podle vzhledu skla a jeho vlivu na redukci slunečního záření je možné rozdělit protisluneční skla na absorpční (typ Antisol) a reflexní (typ Stopsol). Reflexní sklo je potahované vrstvou oxidů kovů za účelem získání odrazového efektu, absorpční sklo sluneční paprsky naopak absorbuje. Oba typy skel pak mohou být použity jako jednoduchá i vrstvová.

Ornamentální skla

Ornamentální skla se používají všude tam, kde je zapotřebí částečně nebo úplně zamezit nežádoucím pohledům cizích osob (např. toalety, koupelny, šatny apod.). Ornamentální tabule jsou skla se zdrsněnou plochou, vytvářející různé tvary nebo ornamenty pravidelně nebo nepravidelně se opakujícími na povrchu skla. Standardně se vyrábějí ornamentální skla čirá, některá pak se zabarvením do hněda nebo částečně pískovaná. Drsná strana ornamentu se při výrobě skla lepí ven z dvojskla. Drsnou stranu lze zalepit i dovnitř dvojskla - pouze na požadavek a bez záruky na vnitřní neorosení.
Meziskelní příčky, mřížky do oken

Izolační skla mohou být opticky dělena okrasnými dělícími mřížkami umístěnými v dutině skla v různých šířkách, kombinacích a barevných odstínech. Okna tak můžete rozdělit na menší okénka, která se všeobecně více líbí.

Výrobky Otherm úspěšně odolávají i extrémním vlivům vnějšího prostředí a přizpůsobí se i sebeodvážnějším představám architekta. Do prostor vašeho domova vnesou komfort, pohodu a bezpečí. Maximální úspora energií zaručuje rychlou návratnost investic. Dokonalá protisluneční ochrana a zvukově izolační vlastnosti vytvoří příjemné a tiché prostředí i uprostřed velkoměsta, nebo v sousedství letiště. Bezpečnostní skla poskytují dostatečnou ochranu proti násilnému vniknutí. Vhodnou kombinací parametrů skel přesně na míru snadno naplníte potřeby dané konkrétním umístěním vašeho bytu, či domu.