Opěrná zeď zabrání sesuvu zeminy Zobrazit fotky zobrazit 7 fotek

Pozemní stavitelství zahrnuje široké spektrum prací – zemní práce, sanace, opravy špatné statiky budov, stavby domů a účelových budov, rekonstrukce, ale i stavby opěrných zdí. Opěrné zdi udrží zeminu ve sklonu pod větším úhlem, než je její přirozený úhel sklonitosti. Setkáme se s nimi v zahradách, parcích, ale i u dopravních staveb.

Výběr vhodného typu opěrné konstrukce

Pro efektivnější využití pozemků v proměnlivém nebo obtížném terénu se používají opěrné konstrukce, konkrétně opěrné zdi nebo strmé svahy. Lze si vybrat z mnoha konstrukčních řešení, přičemž je potřeba vzít v úvahu vymezený prostor pro stavbu (sklon čela), geotechnické podmínky, trvanlivost (projektovanou životnost), estetický dojem a rozpočtová omezení.

Co jsou opěrné zdi?

Opěrné zdi jsou konstrukce tvořené několika elementy. Funkčnost a stabilitu celé konstrukce zajišťují horizontální vrstvy geomříží. Zeminu zásypu v čele konstrukce zadržují lícové prvky a současně jí dávají i estetický vzhled. Spolupůsobení geomříží a lícových prvků je zajištěno funkčními spojovacími prvky. Vlastnosti konstrukce významně ovlivňuje i zemina zásypu, která je také součástí konstrukce.

Opěrné konstrukce

Lze použít opěrné konstrukce betonové, železobetonové, gabionové, stabilizovanou zeminu, vyztuženou zeminu, případně speciální metody zakládání – piloty, mirkopiloty atd.

Opěrné zdi a strmé svahy z vyztužené zeminy

Opěrné zdi a strmé svahy z vyztužené zeminy jsou výrazně levnější než betonové konstrukce, mají menší nároky na únosnost základové půdy a díky minimálním záborům půdy optimálně využívají prostor, který je k dispozici. Jejich výstavba je rychlá a jednoduchá. Další výhodou je použití materiálů vytěžených na místě. Díky tomu odpadá potřeba nákupu a dovozu zásypu. Velikosti konstrukce a účelu použití se přizpůsobuje i vzhled líce. V závislosti na použitém typu lícového prvku můžeme vyztužené opěrné zdi rozdělit na konstrukce s měkkým, polotuhým, nebo tuhým lícem. Výběr čel skýtá možnost vyhovět specifickým požadavkům projektu a vybrat si ze široké škály architektonických povrchových úprav.

Betonové opěrné zdi

Betonové opěrné zdi jsou dražší než zdi z vyztužené zeminy, vyznačují se však vysokou pevností a mrazuvzdorností, širokou variabilitou použití (protihlukové, opěrné a dělící stěny) a lze si vybrat z mnoha skladebných variant.

Co může nabídnout stavební firma?

Stavební firma navrhne nejvhodnější řešení, zpracuje projektovou dokumentaci, dodá na stavbu elementy systému a postaví opěrnou zeď podle požadavků a finančních možností zákazníka.

Zdroj: www.vpksuchy.cz