Oplocení, to jsou jasně vymezené hranice Zobrazit fotky zobrazit 10 fotek

Umístění a délka plotu jsou dané hranicemi pozemku. Výšku a vzhled už si určuje sám investor, ideální je však vždy skloubit estetickou stránku s praktičností a funkčností. Pokud nejsou žádná omezení ze strany stavebního úřadu, je možnost výběru materiálů a nejrůznějších kombinací  téměř  nepřeberná.

Ploty

V běžných podmínkách jsou pro ochranu soukromí či majetku dostačující ploty dosahující výšek 150 až 200 cm. Základním typem jsou ploty z drátěného ocelového pletiva napnutého pomocí napínacích drátů mezi sloupky, které zajišťují stabilitu. Pravidelného natírání se bát nemusíte, zvolíte-li jako materiál drát s plastovým povrchem, respektive poplastované drátěné pletivo. Tyto ploty jsou jedny z nejlevnějších a lze je postavit i v nerovném terénu. Nevýhodou může být jistá ztráta soukromí, protože je přes ně vidět a také nejsou protihlukovou ani větrnou bariérou.

Plaňkové ploty jsou tvořeny hoblovanými dřevěnými latěmi. Ty se připevňují k vodorovně vedeným trámkům či hranolům.

Zdi, nebo také tzv. pevné ploty, jsou z cihel, kamene či betonu. Velice dobře chrání před hlukem, větrem i pohledy zvenčí. Oblíbené jsou ploty kombinované. Zděnou nebo betonovou podezdívku doplňují plotové výplně ze dřeva, kovu nebo plastu.

Podhrabové desky jednak omezí průnik zemní vlhkosti k pletivu a také zabrání podhrabání domácího zvířectva, ale i zvířectva zvenčí na pozemek. Použití tohoto druhu zábrany je však nutno zvážit v případě, že nelze vyloučit byť jen krátkodobé zaplavení pozemku vodou. Tyto ploty jsou velice stabilní a nabízí skutečnou plejádu designových možností. Řešením je i moderní gabionové oplocení.

Vstupní brány

Běžné vstupní brány a branky jsou jedno nebo dvoukřídlé podle způsobu otevírání. Křídlové brány mají panty zavěšené na nosných sloupcích. Pro jejich manipulaci je nutný prostor vně nebo uvnitř pozemku. Ovládané mohou být mechanicky či elektrickým pohonem.

Pojezdové brány jsou nezávislé na oplocení, otevírají se posunem mimo příjezdovou cestu – zpravidla podél oplocení. Volit lze mezi variantou kolejnicovou či samonosnou. Tyto brány jsou téměř vždy vyráběny na zakázku podle velikosti vjezdu. Otevírá a zavírá je elektrický pohon, který lze v případě poruchy plně nahradí ruční manipulací.

Garážová vrata

Ať už se rozhodnete pro garážová vrata sekční, posuvná, roletová, výklopná nebo křídlová, nezapomínejte na to, že většina architektonických součástí stavby by měla být tvarově i materiálově shodná. Rozhodně by se měla jednotlivá řešení stavbeních otvorů, ale i oplocení, bran a branek vzájemně doplňovat a tvořit ucelený, oku lahodící celek, korunovaný optimální funkčností a praktičností.

Zdroj: www.kovo-fenix.cz