Originální světlovod Solatube® jako nedílná součást každého projektu Zobrazit fotky zobrazit 9 fotek

Jak se říká „pokrok nezastavíte“ a třetí tisíciletí vnáší do našich životů celou řadu nových technologií. Jednou z nich je i světlovod, jehož mateřský původ je u společnosti Solatube®.  

Světlovod jako primární zdroj denního osvětlení je další myslitelnou variantou jak využít plný potenciál této inovativní technologie. Od podkrovních prostor přes podzemní místnosti či garáže lze při správném návrhu prosvětlit celé užitné plochy silným zdrojem denního světla. Zásadní výhodou takovýchto řešení jsou menší stavební otvory oproti tradičním produktům a nepotřebnost stavebního povolení při rekonstrukci. Ke kladům můžeme počítat i rychlou instalaci, která by neměla překročit pár hodin. 

Světlovod jako hra designu světla může do jisté míry spoluutvářet a nechat vyniknout estetickému rázu celého interiéru. Nenechavé oči jistě ocení i množství variací, které může zakončení světlovodu formou difuzeru nabízet. Trendem pro design a zároveň efektivní rozptyl je „fresnelova čočka“, která napomáhá lepšímu prosvitu a zároveň zachovává svou vysokou čirostí kontext s oblohou. 
Kvalitní světlovod by měl splňovat dvě základní kritéria. Schopnost efektivně převádět denní světlo by se měla snoubit s požadavky na tepelně-izolační řešení celé světlovodné sestavy a neměly by se navzájem vylučovat. Variabilita celého systému, vhodné materiály či designová zpracování předurčují světlovod k širšímu využití a lze je u renomovaného výrobce nejen uvažovat již při projektu, ale dodatečně namontovat i do stávající stavby. Náklady by při tom neměly převyšovat náklady konvenčních výrobků, jako jsou střešní oka či světlíky. Neméně důležité jsou i certifikace a atesty jednotlivých komponent i sestav samotných, které do jisté míry vypovídají o technickém zázemí produktu a určují jeho zdatnost pro přenos světla a schopnosti začlenit se plnohodnotně do konstrukce.

Světlovod Solatube® má za sebou dvacetpět let pokroku a vývoje v této specifické oblasti a je ověnčen množstvím patentů, které činní z „pouhého“ tubusu na přenos denního světla unikátní systém řízené světelné distribuce. Optické zpracování kopule i difuzeru, světově nejodrazivější materiál v  tubusu nebo preciznost napojování jednotlivých komponent jsou těmi pravými důvody proč zvolit právě světlovod Solatube®.
Firma WT – Windows Tomorrow s.r.o. se zabývá výhradním dovozem, distribucí a instalací patentované technologie světlovodů Solatube pro Českou Republiku. Založena roku 1997 se Česká Republika stala vůbec jednou z prvních Evropských zemí, kde byl takovýto produkt prodáván. Dnes pod vedením Radomíra Kučery mladšího již šesnáct let tento podnik instaluje pro České, Moravské i Slezské zákazníky světlovody mezinárodní prestiže. Devízou našich schopností zvládat tuto inovativní technologii od vhodného návrhu až po bezchybnou instalaci je množství realizací na rezidenční i komerční úrovni čítající stovky a tisíce spokojených uživatelů, kteří nikdy nemusely využít reklamace.
WT - Windows Tomorrow, s.r.o. Poslat poptávku