Dnes neustále stoupá informovanost široké veřejnosti ve všech stavebních oborech, jinak tomu není ani u plastových oken. Nepřeberné množství informací v podobě odborných a PR článků, výstav, veletrhů či například letáků proudí k mnoha zájemcům každý den. Jak se však ve všech informacích vyznat a laicky zhodnotit, co je při výběru plastových oken nejdůležitější, na co si dát pozor a co rozhodně nepodceňovat?

Na začátku našeho rozhovoru bych chtěla zákazníky informovat o novinkách na trhu s plastovými okny. Co stojí za zmínku?
Novinkou je zcela jistě vylepšený systém šesti komor se středovým těsněním a větší hloubkou zasklívací drážky, čímž je dosaženo vynikajících tepelně izolačních vlastností. Profil může být vyroben i bez středového těsnění. Vytvoří se však další přepážka mezi rámem a křídlem a tepelně izolační vlastnosti se tak opět zlepšují.

Panují názory, že čím více komorové plastové profily jsou, tím jsou dražší, avšak bez jakéhokoli efektu. To ovšem naplatí pro patentované značkové systémy, které zaručují funkčnost a kvalitu. V každém případě doporučujeme zhodnotit poměr cena – výkon a rozhodnout se, zda se do vícekomorového systému vyplatí investovat.

Pořídit si dnes můžeme dokonce i sedmi a osmikomorové profily.

Jak souvisí kvalita oken s volbou plastového profilu?
Zvyšování počtu komor je reakcí na stoupající tepelně izolační nároky a má za úkol snižovat prostup tepla. V současné době je standardem čtyř nebo pěti komorový systém. Nutno však podotknout, že tepelně izolační vlastnosti okna nespočívají pouze v kvalitě plastového profilu, ale také v jeho zasklení. Je-li součinitel prostupu tepla u zasklení vyšší, než má okenní profil, je přínos vícekomorového systému logicky minimalizován.
Zasklení jde s plastovým profilem ruku v ruce a je stejně důležité! Nezapomínejte na to právě ani při výběru plastových oken.

Dalším důležitým ukazatelem kvality plastového okna je kování. Lze stručně shrnout, jak by měl laik poznat, že je zvolené kování kvalitní?
Kování by mělo zajišťovat pohodlnou manipulaci s oknem. Žádoucí je jeho lehký chod a zároveň dostatečný počet zámečků po celém obvodu okna (celoobvodové kování). Kování musí být opatřené bezpečnostními prvky proti chybné manipulaci s klikou a svěšení okenního křídla. V požadavcích na kování by se nemělo zapomínat ani na polohu pro štěrbinové větrání (takzvanou mikroventilaci). Mnozí se domnívají, že mikroventilaci mají všechna plastová okna, to je však omyl.

V mikroventilační poloze je okno uzamčené, nehrozí tedy vniknutí nežádoucích osob. Přitom je ale umožněné neustálé větrání. Tento způsob větrání sice nenahradí pravidelné intenzivní větrání, ale má své velké opodstatnění zejména v období, kdy venkovní teplota neklesá pod 0 oC.

Dokud ale kování nebude seřízené montážní firmou, neděste se toho, že jeho chod není zrovna ideální. Seřízení kování se provádí až po osazení celého okna.
Montáž oken není rutinní záležitostí a montážní pěna k správné instalaci určitě nestačí. Co je při montáži oken důležité a jakých chyb se musíme vyvarovat?
Osazení oken je významný, ale často podceňovaný problém. Kvalitní okno a montážní pěna rozhodně nestačí! Největšími riziky nekvalitně odvedené práce jsou špatné ukotvení okna do stavebního otvoru a nesprávné provedení detailů izolace okna v ostění.

Dobře namontované okno nesmí být nadměrně zatěžováno dilatačními jevy. To lze ovlivnit správným umístěním a počtem kotevních prvků a také předepsanou šířkou spáry mezi okenním rámem a stavebním otvorem.

Samotná montáž oken a případná demontáž oken starých probíhá ve velmi krátkém čase, nemusíte se proto obávat ani výměny oken v zimním období, kdy firmy nabízejí lákavé slevy. Teplota však nesmí klesnout pod -5 oC.

Určitě se pak o montáž nepokoušejte sami. Dodavatel vašich nových plastových oken bude akceptovat případné reklamace pouze v případě, montoval-li okna sám. Navíc byste se připravili o výhodu uplatnění nižší sazby DPH. Nejenže byste neušetřili, ale naopak prodělali.
Na prvním místě je vždy kvalita. Platí to i pro výběr dodavatele, nebo je rozhodující cena?
Obecně lze říci, že zákazník by se měl v první řadě zaměřit na výběr kvalitního dodavatele. Ten pak bývá zárukou dodávky kvalitního zboží i kvalitně odvedených montážních prací. Určitým vodítkem je i způsob jednání zástupců firmy se zákazníky, způsob zpracování cenové nabídky a následně i smlouvy.

Cena výrobků je pro mnohé ze zákazníků limitujícím ukazatelem, nezapomínejte však, že i u oken platí, že nejsme tak bohatí, abychom mohli kupovat levné věci. Okno by mělo mít řadu důležitých vlastností, a to bez ohledu na materiál, ze kterého je vyrobené.

U plastových oken zákazníci většinou porovnávají tepelně izolační vlastnosti okenních rámů bez ohledu na to, jaké jsou tepelně izolační vlastnosti izolačního dvojskla nebo trojskla. Pokud však tento aspekt přehlédnete, bude vlastně naprosto druhořadé, jaký zvolíte profil. Tepelné ztráty vzniklé nekvalitním zasklením nevykompenzuje ani sebekvalitnější okenní profil.
Čím vším je výběr oken ještě limitován?
Výběr oken a systému jejich větrání by měl vycházet ze stáří stavby, pro kterou je pořizujeme. Důležitá je i vnitřní vlhkost objektu či umístění oken vůči světovým stranám.

Vždy bychom měli zvolit okna, která mají dostatečné tepelně izolační a mechanické vlastnosti. Dalším požadavkem jsou kvalitní součásti –  profily, skla, těsnění a kování. Zárukou by vždy měly být komponenty od renomovaných výrobců.