Plechová střešní krytina, koruna domu Zobrazit fotky zobrazit 7 fotek

V nepřeberném množství stavebních materiálů a výrobků se v dnešní době dokonale orientuje jen málokdo. Jak tedy správně vybírat vhodné stavební materiály pro svůj domov? Pokusíme se tímto článkem nastínit správný přístup alespoň v oblasti střešních krytin. Na úplném začátku je jistě vkus budoucího majitele a uživatele stavby, nebo architektonický záměr stavby jako celku, do kterého by střešní krytina měla dokonale zapadat. Zcela jistě by krytina jako viditelný a rozměrný element stavby měla splňovat také estetické nároky majitele stavby. Dokonalou funkčnost nyní považujme za samozřejmost a bezvýhradnou podmínku. Jestliže je zákazník při výběru střešní krytiny navíc ochoten respektovat požadavky klimatu dané lokality a bezprostředního okolí budovy na střešní krytinu (stromy, vlhkost, námraza, apod.), bude finální řešení s velkou pravděpodobností úspěšné.

Kam se hodí plechová střešní krytina

Jestliže se bude stavba nacházet v horských a podhorských oblastech, bude na větrném, exponovaném místě, nebo bude mít střešní plocha nízký sklon, bude plechová krytina na stojatou drážku jistě horkým kandidátem. Potvrzuje to také další dobrý ukazatel a tím je dlouhodobá zkušenost s výrobkem v konkrétní lokalitě. Například na českých horách dnes nalezneme v hojném počtu plechové krytiny nové i letité. I ty nejstarší horské chaty bývají pokryty drážkovaným plechem, který při náležité péči obstojí v náročném počasí po desetiletí. Proto krytina Lindab Seamline v maximální míře těží z ověřené a spolehlivé technologie a zaměřuje se na omezení nutné údržby téměř na nulu, což se daří s pomocí použitých materiálů.

Střešní krytina z kvalitní oceli

Lindab je společností, která svůj úspěch založila na výrobcích z oceli. A to je u krytiny na stojatou drážku zvláště důležité. Ocel má z různých možných kovů nejmenší teplotní roztažnost a přitom je velmi houževnatá a odolná proti praskání a lámání při ohýbání. Roztažnost je důležitá proto, že je dnes zvykem krytinu zpracovávat v celých, nepřerušených pásech - od okapové hrany až po hřeben budovy. Kromě kompaktního a čistého vzhledu se tak omezují spoje krytiny pouze na boční spoj dvojitou stojatou drážkou. Houževnatost oceníme při výrobě stojaté drážky, která se nejčastěji provádí za pomoci mobilních strojů přímo na stavbě. Plech je uvnitř drážky dvakrát stočen do sebe a pevně smáčkut, přičemž nesmí dojít k prasklině nebo lomu plechu. Pokud je třeba spojit dva rovinné plechy pevně, vodotěsně a dilatačně, není lepšího řešení, než je stojatá drážka.

Povrchová ochrana oceli

Aby bylo možné krytinu prohlásit za trvanlivou a bezúdržbovou, je třeba opatřit ocel náležitou ochranou. Tou je v případě krytiny Seamline vrstva zinku, klasického ochranného prvku ocelových výrobků, a především několikavrstvý systém organických laků nazývaný Elite nebo Premium. Tyto vrstvy se nanáší již při výrobě plechu v čistotě a ideálních podmínkách. Přilnavost laků k podkladu je proto dokonalá. Tyto laky na bázi polyesterů jsou navíc trvale pružné a průtažné, což umožňuje budoucí ohýbání plechů bez poškození nátěru. Kromě odolnosti vůči slunečnímu záření, která je na střeše nutností, jsou tyto laky tvrdší než led. Sníh ani ledové zmrazky proto nemohou krytině ublížit.

Ukrytí střižných hran plechu

U drážkových krytin se částo zapomíná na další výhodu. Veškeré střižné hrany plechu jsou totiž skryty před působením počasí. Na střižných hranách je z principu přerušena ochrana ocelového plechu a jejich skrytím se výrazně prodlužuje životnost v daných detailech střechy. Krytina na dvojitou stojatou drážku má sice prostý, pravidelný tvar podélných pásů, ale nabízí především praktičnost a vysoký výkon.

Dokonalý odvod dešťové vody

Některé dnešní „moderní“ střešní skladby jsou přecpány speciálními fóliemi a pojistnými vrstvami, které dohání to, co krytiny díky používání na krajních sklonech a nevhodných lokalitách nezvládají. Na primární funkci střešní krytiny, dokonalý odvod dešťové vody mimo půdorys budovy, se zapomíná. Díky velkým formátům a bezpečným spojům patří plechové krytiny mezi nejtěsnější. Na jejich povrchu zpravidla neulpívají nečistoty z okolních stromů. Při enormím krupobití může být sice krytina poškozena promáčknutím, ale nedochází k probití a následnému zatékání, čímž nevzniká havarijní stav. Mnoho dalších výhod je nevyřčeno a každá stavba má jiné priority. Jsem však přesvedčen, že pevná, nepropustná a trvalivá krytina je přáním každého majitele domu.

Nové trendy v střešních materiálech

S vývojem technologie zpracování plechu jdou ruku v ruce nové možnosti výroby složitěji tvarovaných výrobků. Typickým představitelem je krytina Lindab Click, která je zdánlivě k nerozeznání od klasické krytiny na stojatou drážku. Rozdíl je ukryt v konstrukci drážky, která doznala zjednodušení a umožňuje spojování pouhým zacvaknutím. Odpadá tak strojí mechanizace potřebná k zavírání klasické stojaté drážky. Drážka krytiny Click je založena na přirozené pružnosti oceli. Díky jejímu tvaru dojde k podélnému zacvaknutí zpětného obybu za výstupek na sousední lamele.

Princip systému Lindab Click

Princip je velmi podobný háčku na ryby, který snadno proniká jedním směrem, ale obtížně nazpět. Drážka Click je uvnitř záměrně dutá. Tím je přerušena kapilární vzlínavost vody v těsných sparách – kapilárách. Krytina Click se nevyrábí ze svitků přímo na stavbě, jako je tomu u klasické drážkové/falcované krytiny. Je připravena na speciální výrobní lince a na místo pokládky je dopravena v podobě různě dlouhých lamel, přesně pasujících na konkrétní střechu. Tím jsou omezeny prostřihy a zbytky na minimum. Princip pokládky je obdobný jako u klasické drážky. Po připevnění lamely dojde k překrytí spoje sousedním pásem a vzájemnému zacvaknutí. Tímto principem se krytina zcela vymyká ostatním krytinám, a byť je velmi podobná drážkové krytině, její skutečný princip je jiný.

Snadná montáž

Krytina se zacvakávací drážkou je velmi nenáročná na montáž, takže i firmy, které se na plechové krytiny nespecializují, zvládnou instalaci bez potíží. Konečné zákazníky zase potěší skutečnost, že díky prostému zacvaknutí nedochází k technologickým doformacím plechu a vlnění. Krytina Click je příkladem novinky, která těží své výhody z technologie.

Stavební materiál vybírejte pečlivě

Ať už dojde k výběru kterékoli krytiny, měla by tomu být věnována patřičná pozornost. Ačkoli není na mnoha stavbách krytina z okolí domu ani vidět a nemusí nás proto trápit, zda ladí oku či nikoli, stále musí plnit funkci ochrany stavby před povětrnostními vlivy. Pokud tak nečiní, ovlivní tyto potíže všechny ostatní části domu, od fasády, přes izolace, až po základy. Pokud si tedy nevybereme střešní krytinu pečlivě, můžeme být vystaveni hrozbě kompletní rekonstrukce střechy dříve, než by nám bylo milé. Přestože žijeme v době úspor, je třeba zvážit, kde je rozumné dělat kompromisy a kde nikoli. V praxi se často setkáme s případy, kdy pouhé zjednodušení tvaru stavby, střechy nebo detailu, přineslo více úspor, než výměna materiálu za levnější, méně kvalitní. Všem stavebníkům proto přeji šťastnou ruku při výběru střešní krytiny, ale i ostatních materiálů pro stavbu nového domova.

Zdroj: www.lindab.cz, www.lindabstrechy.cz