Sdílet
 

Představujeme podlahové systémy CEMIX

Datum vydání: 29.07.2009 | autor:
Cementové a samonivelační potěry Cemix slouží jako podkladní a vyrovnávací vrstvy před pokládkou finálních podlahových krytů. Společnost LB Cemix, s.r.o. nabízí materiály pro jemné vyrovnání podkladů pod podlahové kryty, ale též materiály použitelné bez úpravy jako finální podlahové vrstvy. Přibližme si podrobněji přípravu povrchu před aplikací podlahového systému Cemix, na který budeme pokládat pohledovou interiérovou vrstvu.
Veškeré výrobky pro podlahové systémy Cemix podléhají trvalé výrobní kontrole (ISO 9001) a jsou jakostně deklarovány dle ČSN EN 13813.
.
.
Příprava podkladu

Při přípravě podkladu obecně pro všechny typy uložení potěrů platí, že podklad má být čistý, dle možností vyrovnaný, s opravenými trhlinami a výtluky. V objektech zamýšlených pro pokládku samonivelačního potěru mají být osazena okna a dveřní zárubně a provedeny omítky včetně štukových vrstev až k podkladu budoucí lité podlahy.

Před nanášením potěru na savý podklad (starý beton, lehký beton apod.) – tedy potěru sdruženého, je nutné podklad dostatečně napenetrovat přípravkem Cemix Penetrace podlahová. Na hladké nesavé podklady se aplikuje vhodný vazebný můstek, nejlépe Cemix Superkontakt. Na takto připravený podklad je možné nanášet jak samonivelační stěrky Cemix 050, Cemix 060 – což jsou tenké samonivelační stěrky cementové, tak vyrovnávací sádrovou samonivelační stěrku Cemix 200 (ta je pro vyrovnání podlah od 5 do 15 mm), případně Cemix samonivelační anhydritový potěr 090j. Na takto aplikovaném sdruženém potěru můžeme pokračovat povrchovými vrstvami z keramického obkladu, kobercem, plovoucí podlahou a podobně.
Foto: Cemix, silo se směsí
Foto: Cemix, silo se směsí
Foto: Cemix, podlahové vytápění
Foto: Cemix, podlahové vytápění
Obava, že sádrové samonivelační stěrky nebo anhydrity nelze použít v koupelnách, je zbytečná. Pokud dodržíme souvrství tvořené z Cemix Penetrace podlahové, Cemix Koupelnové hydroizolace s pružnými těsnicími pásy v rozích, Lepidla flex 055 (C2T) nebo Lepidla flex extra 045 (C2TE) a spárovací hmoty Cemix flex 079 s Dew efektem, nemusíme mít o životnost takto vytvořeného souvrství žádné obavy.

Na větších nebo nepravidelných plochách však musíme dodržet základní pravidla pro dilatace, které jsou nedílnou součástí podlahových systémů. Dilatace se provádí pomocí dilatačních pásků podél obvodových stěn a po obvodu všech konstrukcí prostupujících potěrovou vrstvou (sloupy, instalace apod.). Výška obvodové dilatace musí dosahovat nad konečnou niveletu povrchu potěru.

Je-li součástí skladby podlahové konstrukce kročejová izolace, musí k ní obvodová dilatace přiléhat. Upevnění obvodové dilatace se provádí nad projektovanou niveletou povrchu potěru z důvodu eliminace vzniku zvukových mostů mezi potěrovou vrstvou a obvodovými stěnami (prostupy) způsobených kovovými upevňovacími přípravky. O přesném tvaru, umístění, doporučených dilatovaných plochách vytápěných nebo nevytápěných konstrukcí se přesvědčte na www.cemix.cz, kde v sekci PRACOVNÍ POSTUPY najdete pracovní postup pro PODLAHY.
Foto: Cemix, aplikovaná směs
Foto: Cemix, aplikovaná směs
Schéma samonivelačního anhydritového potěru plovoucího na kročejové a tepelné izolaci. Při současném použití zvukově a tepelně izolačních desek musí být zvukově izolační desky položeny jako vrchní vrstva.

1. Zdivo
2. Omítka
3. Okrajová páska s fóliovým lemem
4. Potěr (min. 35 mm)
5. Oddělovací vrstva (separační papír, fólie)
6. Kročejová izolace
7. Tepelná izolace
8. Nosný podklad
Obr: Cemix
Obr: Cemix
Schéma samonivelační cementové či sádrové stěrky nebo samonivelačního anhydritového potěru sdruženého.

1. Zdivo
2. Omítka
3. Okrajová páska
4. Potěr
5. Penetrace
6. Nosný podklad
Obr: Cemix
Obr: Cemix
Obr: Cemix
Obr: Cemix
Jak na anhydritový potěr s podlahovým vytápěním?

Vždy platí, že příprava všech vrstev před litím samonivelačního anhydritového potěru má zásadní vliv na kvalitu celého díla. Dbáme na slepení separační vrstvy, utěsnění případných průniků mezi jednotlivými podlažími, oddělení různých topných systémů a podobně. Uvádíme příklad vrstvy Cemix Samonivelačního anhydritového potěru 090j, kde tloušťka potěrové vrstvy při mokrém pokládání musí zajišťovat minimálně 35 mm překrytí trubek vytápění (vzdálenost povrchu potěru a nejvyššího bodu trubek).

Trubky podlahového topení se fixují k tepelné izolaci oddělené separační vrstvou různými způsoby (instalační lišty, příchytné desky) nebo se kotví k nosné rohoži položené na separační vrstvě, případně se ukládají do fixační šablony, která je položena na tepelné izolaci nebo je přímo zhotovena z tepelně izolačního materiálu.

1. Zdivo
2. Omítkav
3. Okrajová páska s foliovým lemem
4. Anhydritový potěr
5. Oddělovací vrstva
6. Topný registr
7. Tepelná izolace
8. Nosný podklad
Obr: Cemix
Obr: Cemix
Při rozhodování o tom zda použít na první pohled cenově náročnější samonivelační anhydritový potěr musíme vzít v úvahu všechna plus i mínus. Když sečteme výraznou časovou úsporu při aplikaci, dokonalou rovinatost, vysokou tepelnou vodivost, minimální smrštění a absenci strojního zařízení při aplikaci (vrátků, výtahů, jeřábů, míchaček, …), dojdeme v konečné ekonomické rozvaze k tomu, že je anhydritový potěr ve skutečnosti levnější.

Na stránkách společnosti LB Cemix, s.r.o. najdete mapu regionů s kontakty na obchodní zástupce Cemix, kteří vám vyjdou vstříc nejen při návrhu samonivelačních anhydritů, ale i při návrhu cementových nebo sádrových nivelačních hmot Cemix.

Více na www.cemix.cz.
LB Cemix, s.r.o.

LB Cemix, s.r.o.

Borovany, Tovární 36, 373 12
Tel: 387 925 275
Web: http://www.cemix.cz
E-mail: info@cemix.cz
Sdílení článku

Sdílejte na sociálních sítích

LB Cemix, s.r.o.

Borovany, Tovární 36, 373 12
Tel: 387 925 275
Web: http://www.cemix.cz
E-mail: info@cemix.cz

Vybíráme články

Ohodnoťte článek kliknutím:
Diskuze na téma "Představujeme podlahové systémy CEMIX"

Buďte první a napište komentář k  "Představujeme podlahové systémy CEMIX"

NAHLÁŠENÍ NEVHODNÉHO PŘÍSPĚVKU zavřít
Opravdu chcete nahlásit administrátorovi tento příspěvek jako nevhodný ? ANO NE