S rozvojem kriminality se stále více začínáme zajímat o bezpečnostní zařízení pro naše domy a byty. Jednou z nejstarších a také nejzákladnějších metod, jak uchránit svůj majetek před nenechavci, zůstává klasický domácí telefon. Zejména v posledních letech pak začínají výrobci nabízet také takzvané videotelefony, které jednak představují větší komfort, při ochraně našeho příbytku jsou zároveň účinnější, neboť osoby, které pouštíme do bytu také vidíme.

Domácí telefony zajišťují pro domácnost nejen komfort, ale především zabezpečují vchod před vniknutím nežádoucích osob.
Základním typem domácích telefonu jsou analogové telefony. Jsou vhodné zejména pro domy, v nichž je více uživatelů telefonu, tedy panelové nebo bytové domy. Analogové telefony podle způsobu rozvodu vodičů rozdělujeme do dvou základních skupin, a sice na tzv. 1+n a 4+n vodiče. Předností druhé ze jmenovaných skupin je možnost jejich doplnění o funkci interkomu, což je v podstatě možnost komunikace pomocí domácího telefonu mezi jednotlivými byty.

V posledních letech si stále větší oblibu získávají digitální domácí telefony. Mezi jejich hlavní výhody patří zejména nepoměrně snazší instalace než u analogových telefonů, nesporným kladem je rovněž vyšší spolehlivost. Digitální telefony tak najdou své uplatnění hlavně tam, kde je může využívat více uživatelů.
Tyto přístroje je možné v případě zájmu rozšířit také o funkci komunikace prostřednictvím videosystému.

Digitální telefony můžeme propojit rovněž se signalizací bezpečnostního zařízení v našem domě nebo bytě. Tato varianta se ovšem kvůli náročnější instalaci doporučuje zejména u rekonstruovaných objektů nebo v novostavbách.

Pro jednotlivé byty či rodinné domy pak můžeme využít také bezdrátové domácí telefony. V tomto případě je instalace zařízení téměř bez práce, počítat ale musíme s častější výměnou zdroje elektrické energie, v tomto případě klasických baterií.
Rušivě však mohou na bezdrátové zařízení působit různé rádiové signály v okolí našeho domu, které mohou dokonce vyvolávat samovolnou aktivaci přístroje. A tak nás například během noci může překvapit opakované zvonění, aniž se nám pak v telefonu někdo ozve.

Komfort v oblasti komunikace prostřednictvím domácího telefonu pak představují kombinace telefonu s kamerovým systémem, tedy tzv. videotelefony. Jak už název zařízení sám napovídá, hlavním důvodem, proč se pro tuto variantu rozhodnout, je fakt, že osobu, se kterou prostřednictvím telefonu mluvíte, také vidíme. Video sady umožňijí sledování prostoru před vchodem i bez zazvonění a to pouhým stiskem tlačítka na videomonitoru.

Součástí dveřního videosystému je kromě audio-sluchátka i venkovní CCD kamera, která zajišťuje kvalitní přenos obrazu na čtyřpalcový černobílý monitor, jenž je integrován v telefonu.
V tomto případě nás nemůže překvapit ani nečekaná noční návštěva, neboť CCD kamera je vybavena funkcí noční identifikace. Ta je zajišťována prostřednictvím infračervených LED diod v kameře.
Mezi další přednosti tohoto zařízení patří jednoduchá instalace (při ní lze využít vodiče od existujícího domovního zvonku, tudíž nejsou třeba žádné větší stavební zásahy), funkce elektrického otevírání dveří či možnost osobu u zvonku jen sledovat prostřednictvím kamery a obrazovky, aniž bychom s ní hovořili.

Ceny základních typů videotelefonů se u většiny prodejců pohybují kolem pěti tisíc korun. Podobně jako u ostatního elektronického zboží, i zde ale platí, že ceny se s vývojem nových technologií stále snižují.

Těm, kteří se nespokojí s funkcemi videotelefonu, pak prodejci nabízejí jejich vylepšenou variantu, označovanou jako „videovrátný“. Jednodušší zařízení tohoto druhu jsou vedle zvonku a telefonu vybavena také monitorem, na který je možné napojit video-paměť, jež je schopna zaznamenat až šestnáct snímků s datem a časem zaznamenání obrazu.

Kamera není samozřejmou součástí balení videovrátného, tu si každý uživatel vybere podle individuálních nároků sám. Výhodou tohoto přístroje je také možnost fotografování obrazu snímaného kamerou v různých časových intervalech či funkce automatického zaznamenání obrazu při každém zazvonění. Pro kamerové střežení rozsáhlejšího prostoru, tedy třeba v případech, kdy chceme mít pod dohledem přední i zadní vchod domu, je pak možné k telefonu připojit rovnou dvě snímací kamery.

Díky rozličnosti funkcí, kterou tento typ přístroje nabízí, jsou tzv. videovrátní vhodní zejména do větších bytových či firemních komplexů. Je ale nutné zmínit, že široká škála funkcí se odráží také v ceně výrobku. Ta se pohybuje v řádu desetitisíců korun.