Sdílet
 
Energetika, energetické štítky

Jak snížit energetickou spotřebu domu?

Datum vydání: 15.06.2009 | autor:
Správně postavený, nebo zrekonstruovaný dům nám pomáhá minimalizovat provozní náklady za paliva a energie. Pokud se rozhodneme snížit tepelné ztráty objektu, měli bychom postupovat následujícím způsobem (viz. body 1 až 7).
Foto: ECCB
Foto: ECCB
1. Nechat si zhodnotit odborníkem stavební tepelné techniky hlavní příčiny tepelných ztrát objektu. Neodborné zhodnocení příčin může vést k nesprávným návrhům, jejichž realizace může naopak zhoršit podmínky užívání objektu. Hlavními příčinami vysokých tepelných ztrát mohou být trhliny v obvodových stěnách, nedostatečná hydroizolace a s tím související vzlínání vlhkosti, nedostatečná tloušťka obvodových stěn, materiály s malou tepelně izolační schopností, netěsná okna, dveře atd.

2. Dát si zpracovat odbornou firmou projekt zateplení objektu a souvisejících úprav. Za kvalitu projektu by měl odpovídat autorizovaný projektant, který má dostatečné zkušenosti v oboru a je schopen postihnout všechny vazby zajišťující dlouhodobé a bezproblémové užívání budovy.

3. Provést výběrové řízení na zhotovitele stavby podle projektové dokumentace a podle našich požadavků. Nabídky od zhotovitelů stavby by měl posoudit nezávislý odborník, případně projektant. Upřednostnit by měl firmu s odbornou způsobilostí a takovou, která zaručuje : dodržení lhůty výstavby, garanční podmínky, přijatelnou cenu za provedení díla a způsob financování.
4. Uzavřít písemnou formou smlouvu o dílo se zhotovitelem. Smlouva by měla obsahovat : předmět díla s popisem rozsahu prací, termín zhotovení díla a cenu za zhotovení díla. Dále je vhodné co nejpodrobněji stanovit kvalitativní podmínky díla (obvykle se uvádí, že dílo musí splňovat požadavky platných českých norem a souvisejících předpisů). Přílohou smlouvy o dílo by měly být certifikáty použitého zateplovacího systému. Ve smlouvě by měla být uvedena záruční doba (na zateplovací systém minimálně 5 let), penále vyplývající při nesplnění povinností stanovených ve smlouvě a dále by měly být uvedeny podmínky převzetí dokončeného díla a způsob financování.

5. Požádat pracovníky příslušného stavebního úřadu a stavební povolení, případně provést ohlášení udržovacích prací (doporučujeme předem záležitost konzultovat s pracovníky příslušného stavebního úřadu, protože zateplení objektu podléhá stavebnímu řízení a o potřebném rozsahu tohoto řízení rozhodne místně stavební úřad).

6. Realizovat zateplení objektu v součinnosti s odborníkem ve funkci technického dozoru, který průběžně kontroluje kvalitu provedení konstrukcí a souvisejících prací se zateplením objektu. Pokud se vyskytnou pochybnosti o kvalitě je vhodné přizvat k řešení nezávislého odborníka.
7. Zaměřit se při přejímce ukončeného díla zejména na detaily provedení dodatečné izolace u oken, dveří a na místa s rizikem zatékání do tepelně izolačního pláště. O přejímce díla by měl být sepsán závěrečný protokol.

Co všechno vlastně ovlivňuje velikost tepelných ztrát a jak je můžeme snížit?
  • typ, tvar, výška a dispoziční řešení objektu
  • orientace objektu ke světovým stranám
  • rychlost, četnost a směr převládajících větrů
  • poměr průsvitných a neprůsvitných konstrukcí v obvodovém plášti
  • chování uživatelů objektu
Pro omezení tepelných ztrát objektů se provádí následující opatření:
  • dodatečné zateplení obvodových stěn (vnější nebo vnitřní izolace)
  • zlepšení tepelně-izolačních vlastností oken a dveří (izolační skla, izolační žaluzie)
  • omezení tepelných ztrát infiltrací (utěsnění spár oken a dveří)
Bezplatné energetické poradenství je pro každého

Máte li zájem o výstavbu nízkoenergetického či pasivního domu, nebo chcete si nechat poradit, jakým způsobem můžete ušetřit v budoucnu peníze za energie, můžete se obrátit na občanské sdružení Energy Centre České Budějovice, které provádí bezplatné energetické poradenství již deset let a od doby svého vzniku poskytlo více než 7.000 konzultací (bližší informace viz www.eccb.cz, eccb@eccb.cz, tel.: 387 312 580).
Energy Centre České Budějovice

Energy Centre České Budějovice

České Budějovice, Náměstí Přemysla Otakara II. 87/25, 37001
Tel: 387 312 580
Web: http://www.eccb.cz
E-mail: eccb@eccb.cz
Sdílení článku

Sdílejte na sociálních sítích

Energy Centre České Budějovice

České Budějovice, Náměstí Přemysla Otakara II. 87/25, 37001
Tel: 387 312 580
Web: http://www.eccb.cz
E-mail: eccb@eccb.cz

Vybíráme články

Ohodnoťte článek kliknutím:
Diskuze na téma "Jak snížit energetickou spotřebu domu?"

Buďte první a napište komentář k  "Jak snížit energetickou spotřebu domu?"

NAHLÁŠENÍ NEVHODNÉHO PŘÍSPĚVKU zavřít
Opravdu chcete nahlásit administrátorovi tento příspěvek jako nevhodný ? ANO NE