Pórobeton - favorit ve stavebnictví Téma úspora energií a kvalita bydlení spolu zřejmě již navždy budou souviset. Proto čím dál tím více lidí zajímá nejen cena, ale i vlastnosti materiálů používaných pro výstavbu budov. Investice do kvalitně izolujícího materiálu ovšem nemusí být vždy cenově nejnáročnější. Pojďme se podívat na materiál, který patří k současným favoritům ve stavebnictví – pórobeton.

Rozhodnutí z jakého materiálu budeme stavět patří k vůbec prvním a zároveň nejdůležitějším rozhodnutím pro stavební celek. Abychom se správně rozhodli, měli bychom mít alespoň částečný přehled o materiálech a moderních technologií, které se v současnosti na trhu pohybují. Jednu z vedoucích pozic zaujímá pórobeton, který disponuje vynikajícími technickými vlastnosti za přijatelnou cenu.

Složení pórobetonu

Jak již samotný název napovídá – jedná se o lehký beton. Skládá se ze speciálního vápna, cementu a speciálního druhu jemného létavého elektrárenského popílku. Právě popílek má vliv na unikátní pórovitou strukturu. Sádrovec pozitivně ovlivňuje mrazuvzdornost i pevnost materiálu. Další přísadu tvoří hliníkový prášek s tukovou ochranou proti oxidaci.
Výroba je ekologická a výsledný materiál lze plně recyklovat.
Vysoká homogenita materiálu zaručuje vynikající vlastnosti v celém profilu tvárnice. K nejsledovanějším vlastnostem pórobetonu patří tepelně-izolační schopnost. Tu v principu zajišťuje struktura pórobetonových tvárnic, kterou tvoří mikropóry vyplněné vzduchem. Vzduch v tomto případě funguje jako přirozený tepelný izolant.
Mezi další kvality bychom mohli zařadit i poměrně vysokou tepelnou akumulaci, která se pozitivně projeví tzv. teplotní setrvačností.
Tento nehořlavý materiál se vyrábí hned v několika pevnostních třídách, ze kterých vybíráme podle typu zdi (nosná, obvodová,…).
K dalším praktickým vlastnostem patří hladký povrch a vynikající rozměrová přesnost jednotlivých tvárnic. Výsledkem práce jsou rovné stěny, které není třeba komplikovaně vyrovnávat dalšími vyrovnávacími vrstvami. Zdivo charakterizuje difúzní propustnost pro vodní páru, díky které dochází k vyrovnávání výkyvů vlhkostí.
Technika jednovrstvého zdění již zdomácněla. Tvárnice můžeme podle potřeby jednoduše upravovat, řezat a opracovávat prakticky do libovolného tvaru. Tyto nízké nároky materiálu výrazně zvyšují rychlost výstavby, díky čemuž znatelně ušetříme. Naopak šetřit nesmíme na omítkách a maltách. Používáme výhradně speciální směsi, které jsou dodávané jako součást stavebního systému.
V porovnání s ostatními materiály pórobeton jednoznačně vede – zejména v oblasti tepelně izolačních vlastností v poměru k tenké vrstvě konstrukce. Ostatní materiály sice dosáhnou podobné izolační schopnosti, ale vždy pouze za použití více vrstev konstrukce. S těmi se pojí i vyšší náročnost a rostoucí náklady. Výrazné úspory se tedy promítnou zejména ve spotřebování menšího množství stavebních hmot a také v souvisejících nákladech na dopravu
Ačkoliv vynikající tepelná izolace zdiva chrání budovu na velmi vysoké úrovni, přesto se někteří rozhodují pro dodatečnou izolaci systému (ta ale není nutná). Pokud se rozhodneme pro další zateplování stavby, je třeba se poradit s odborníky a dodržet určitá pravidla s ohledem na difúzní propustnost pórobetonu. K bezpečným zateplovacím systémům pro pórobetonové stavby patří např. expandovaný polystyren.
CENTRUM STAVEBNIN spol. s.r.o. Poslat poptávku