Tepelné čerpadlo využívá energií z okolního prostředí a přeměňuje je na teplo využívané k vytápění objektů a ohřevu vody.
Tepelná čerpadla fungují tak, že odebírají nízkopotenciální energii z vody, vzduchu nebo země. Na termodynamickém principu ji pak mění v teplo. Takto získané teplo se rozvádí vodou nebo vzduchem. Výrobce zařízení je schopný dodat čerpadlo s různou kombinací vstupní a výstupní energie.
Například: vzduch-vzduch, voda-vzduch, vzduch-voda nebo země-voda.Z 1kWh spotřebované energie dodává 3-4 i 6kWh tepelné energie. Na otopu a ohřevu vody tepelným čerpadlem zaplatíte jen třetinu až čtvrtinu původních nákladů. Výhodou je plná automatizovanost, možnost regulace a komfortní zajištění tepelné pohody.

I přes tyto výhody nejsou ještě pořád tepelná čerpadla tak rozšířená, jak by si zasloužila. Důvodem je vysoká pořizovací cena! Ministerstva životního prostředí a průmyslu a obchodu vyhlašují už po několik let programy státní podpory. Kromě programů můžete pořídit tepelné čerpadlo i na leasing.

Aby bylo využití tepelného čerpadla co nejefektivnější, je potřeba splnit i jiné podmínky.
Výhody tepelného čerpadla vám budou k ničemu, když vám do „chalupy“ potáhne škvírami v podlaze nebo kolem oken. Je tedy potřeba myslet i na dobrou izolaci stropu, stěn či použití tepelně izolačních skel. Před zabudováním tepelného čerpadla je nutné zjistit současný stav topení a dimenzování spotřeby tepla.
Prověřte s pomocí odborníka, jakou maximální přítokovou teplotu potřebujete a jaký zdroj tepla můžete v konkrétním případě použít.
Tepelné čerpadlo lze použít jako jediný zdroj tepelné energie.
  • Typ vzduch-vzduch nebo vzduch-voda: zdrojem pohonu je venkovní vzduch (až do –15°C). Nevýhodou ale je, že s klesající venkovní teplotou klesá i topný výkon. Tento typ tepelného čerpadla je i dost hlučný. Sice splňuje hygienické podmínky, přesto může působit rušivě jak pro vás, tak pro sousedy.
  • Typ voda-vzduch a voda-voda: využívají povrchové i spodní vody. Velmi výhodná je především spodní voda a to pro svou malou závislost na venkovní teplotě.
  • Dalším zdrojem pohonu je země. V půdě je teplota po celý rok přibližně stejná. V nezamrzající hloubce se položí systém trubek. Těmi teče nemrznoucí roztok, který odvádí teplo ze země do tepelného čerpadla.
  • šetří přírodu a především naše peněženky
  • je možná kombinace se stávajícím zdrojem tepla
  • plně automatický provoz
  • možnost získání dotací ze státního fondu životního prostředí.