Sdílet
 

Pravidla pro vypouštění odpadních vod

Stejně tak jako se váže k datu 1.7. 2007 nutnost zajistit si prodloužení povolení k odběru povrchové vody, musíte mít k tomuto datu také povolení k vypouštění odpadních vod.

Datum vydání: 02.05.2007 | autor:
Majitelé septiků a čističek, jež nejsou napojeny na kanalizaci, a vypouštějí odpadní vody do povrchových vod např. potoka, řeky, rybníka a do země, budou muset vlastnit povolení k vypouštění odpadních vod.
Odpadními vodami se rozumí voda, která byla použita v obytných, průmyslových, zemědělských, zdravotnických nebo jiných stavbách, dále voda použitá v zařízeních nebo dopravních prostředcích a má změněnou jakost.
Ilustrační foto
Ilustrační foto
Povolení se vztahuje na septiky, které slouží k předčištění odpadních vod a odtékají do vodního toku. Septik je vodní dílo, k jehož realizaci vodoprávní úřad vyžaduje projekt a stavební povolení. V současné době však většinou úřad septiky nepovoluje, protože odpadní vodu dostatečně nevyčistí. V tomto případě úřad doporučuje septik předělat na bezodtokovou jímku, napojit na čističku odpadních vod nebo ho čističkou nahradit. Váš septik dostane povolení, pokud jej doplníte o zemní filtr nebo ho budete biologicky čistit. Pokud však je septik napojen na kanalizaci, povolení není potřeba.

Povolení k vypouštění odpadních vod potřebujete i k čističkám, jež vypouštějí odpadní vody do podzemních nebo povrchových vod. K žádosti o toto povolení musíte mít projekt a stavební povolení. K čističkám však potřebujete navíc dokument o dostačující účinnosti, který získáte u výrobce - Prohlášení o shodě.

Povinnost vlastnit povolení k vypouštění odpadních vod platí již od roku 1955. Pokuta při nelegálním vypouštění hrozí domácnostem ve výši až 50 000 Kč a právním osobám nebo živnostníkům až 10.000.000 Kč. Ti, co vlastní povolení, jež bylo vydáno před datem 1. ledna 2002, musí zažádat do 1. července 2007 o jeho prodloužení, pokud nechtějí, aby koncem roku přestalo platit. Tato povolení totiž bez prodloužení k datu 1. ledna 2008 přestávají platit. Pokud do tohoto termínu nestihnete povolení prodloužit, budete si muset pořídit povolení nové.

O prodloužení povolení se žádá na vodoprávním úřadě, kterým bývá odbor životního prostředí obecního úřadu. Prodloužení vydá úřad tehdy, pokud se nezměnily podmínky, na jejichž základě bylo povolení vydáno. Pokud však úřad povolení neprodlouží, musíte požádat o nové. V tomto případě musíte splňovat určité podmínky. Kromě stavební povolení a kolaudačního rozhodnutí je nutné dodržet určitou kvalitu vody, jež limituje vodoprávní úřad na základě specifikovaných podmínek v dané oblasti. Bere se v úvahu kvalita vody, do níž vypouštíte odpadní vody. Neměly by zde být např. studny a chráněná krajinná oblast.

K povolení vypouštění odpadních vod potřebujete:
  • stavební povolení
  • projektovou dokumentaci
  • kolaudační rozhodnutí
Kdo povolení nepotřebuje
Pokud váš odpad vypouštíte do kanalizace nebo máte septik a čističku napojenou na kanalizaci, povolení k vypouštění odpadních vod nepotřebujete. Stejně tak jako majitelé bezodtokových žump. Dále se netýká povolení, jež začala platit od 1. ledna 2002, kdy začala platit přísnější pravidla.
Ilustrační foto
Ilustrační foto
Když povolení nedostanete
Pokud povolení k vypouštění odpadních vod nedostanete a nemáte možnost se napojit na kanalizaci, nezoufejte. Možností je žumpa v podobě jímky, která však musí být bezodtoková a vodotěsná a musí se pravidelně vyvážet. V tomto případě si musíte doklady o vyvážení žumpy uschovat, abyste mohli při případné kontrole dokázat, že ji udržujete. I když na jímku potřebujete vlastnit stavební povolení a kolaudační rozhodnutí, povolení k vypouštění odpadních vod nepotřebujete. Stavební povolení na žumpu stojí 300 Kč a vydává jej stavební úřad. Podzemní stavby do 300 m2 zastavěné plochy a hloubky 3 m stačí pouze ohlášení stavebnímu úřadu, za které se nic neplatí. Stavby s ohlášením můžete budovat svépomocí, ke stavebnímu povolení je nutné oslovit firmu.

Žumpa načerno
Žumpy postavené načerno svým majitelům přidělávají nejednu vrásku. Domácnostem hrozí pokuta až 50 000 Kč a podnikatelům až 1 000 000 Kč. Pokud chcete žumpu zlegalizovat je nutné stavební povolení. Úřad je většinou povolí, hrozí však, že ji budete muset odstranit.
Sdílení článku

Sdílejte na sociálních sítích

Vybíráme články

Ohodnoťte článek kliknutím:
Hlasoval: 1 uživatel
Diskuze na téma "Pravidla pro vypouštění odpadních vod"

Buďte první a napište komentář k  "Pravidla pro vypouštění odpadních vod"

NAHLÁŠENÍ NEVHODNÉHO PŘÍSPĚVKU zavřít
Opravdu chcete nahlásit administrátorovi tento příspěvek jako nevhodný ? ANO NE