Předpokladem kvalitní podlahy jsou vhodné materiály i jejich správné zpracování

Materiály a technologie jsou stále kvalitnější, lepší a pokrokovější. Jenže i ten nejkvalitnější materiál může být snadno znehodnocen neodborným zpracováním. Přední světový výrobce podlahových potěrů, betonů a speciálních směsí, společnost CEMEX, proto v rámci zkvalitňování úrovně služeb pro spotřebitele spustila certifikační systém CEMEX Xperts®. Členy se mohou stát jen firmy, které splnily přísné podmínky certifikace.

Podlaha je konstrukcí vysoce zatěžovanou, navíc s plánovanou životností mnoho desítek let. Z praxe víme, že drobná úspora za kvalitní provedení podlahy v důsledku často přináší mnohonásobně vyšší náklady na odstranění vad. Kvalitní podlaha zkrátka vyžaduje jak správný návrh, tak kombinaci kvalitních materiálů, ale zejména důkladné provedení.

Členy systému CEMEX Xperts® se mohou stát jen firmy, jež absolvovaly nadstandardní vzdělávací proces a přísný audit, dodržují technologické postupy, pravidla bezpečnosti práce, čistotu na stavbě, jsou ohleduplné vůči životnímu prostředí a poskytují odpovídající zákaznický servis. Certifikace není vázána na velikost firmy ani objem nákupů, členy sítě CEMEX Xperts® jsou firmy s historií, stabilitou na stavebním trhu, a hlavně vysokou kvalitou práce. Za splnění přísných pravidel mohou využívat označení mezinárodní značkou kvality CEMEX Xperts®.

CEMEX, partner profesionálů

Právě tito zkušení profesionálové dokážou správně zhodnotit a navrhnout nejvhodnější řešení pro konkrétní typ stavby, stavu podkladu nebo použitých izolací. Již více než deset let je na českém trhu jejich partnerem značka CEMEX, která dodává lité potěry se špičkovými evropskými parametry. CEMEX dodává dva typy litých potěrů: prvním je CemLevel na bázi cementu, druhým pak AnhyLevel, na bázi síranu vápenatého – anhydritu. Odlišnost těchto materiálů dává stavbě širší a efektivnější možnosti využití v závislosti na konkrétních podmínkách nebo požadavcích.

Lité podlahové potěry jsou pro finální nášlapné vrstvy, jako jsou např. dlažby, laminátové a dřevěné podlahy, koberce nebo syntetické nátěry, ideálním podkladem. Jejich rovinnost nevyžaduje dodatečné vyrovnávání a umožňuje přímou pokládku většiny podlahových krytin. Lité potěry se nevyztužují a odpadají náklady na armovací práce, dopravu a armovací materiál. Hlavním přínosem je tedy nejen zkrácení doby výstavby a snížení celkových nákladů, ale hlavně zjednodušení a omezení častých chyb při provádění. Velkou výhodou litých potěrů jsou pak tepelné vlastnosti v kombinaci s podlahovým topením.

Litý potěr volte dle podmínek stavby

CemLevel je vhodný pro trvale vlhké a omezeně větratelné prostory, vyniká vysokou možností zátěže a je ideální např. pod keramické dlažby, kde je pokládka možná již po krátké době (zbytková vlhkost až 5%). U neprodyšných podlahovin je potřeba počítat s delší dobou vysychání. Cemlevel je možné doplňovat výztuží nebo také povrchově upravovat pro broušení a leštění. Nevýhodou cementových potěrů je nutnost pozvolného vysušování a častější provádění dilatačních spár z důvodu přirozeného smršťování při zrání.
Litý potěr CEMEX AnhyLevel vyniká výbornou tepelnou vodivostí a vysokou intenzitou uvolňování tepelné energie. Provádění lité podlahy z tohoto materiálu ovlivňují tepelné podmínky jen minimálně, takže nízká teplota výrazně neprodlužuje ztvrdnutí a teplo naopak nezkracuje zpracovatelnost. Díky zanedbatelnému smršťování při vysychání nevzniká riziko praskání a kroucení. AnhyLevel umožňuje použití ve velmi malých tloušťkách, již od 25 mm, a provádění velkých ploch bez dilatací a smršťovacích spár, a to až 1000 m2 (cementové potěry max. 36 m2).

Anhylevel Thermio má nejlepší tepelnou vodivost na trhu

I když oba materiály jsou pro podlahové vytápění vhodné, speciálně pro nízkoenergetické stavby byl vyvinut litý vysokopevnostní anhydritový podlahový potěr Anhylevel Thermio s extrémní tepelnou vodivostí (Lambda dosahuje až 2,5 W/m.K) a možností provádění v minimálních tloušťkách. To dává podlahovým topným systémům rychlou reakci a dynamiku topení, projevující se snadnější regulací teploty a znatelnou úsporou nákladů na vytápění.

Kratší topný cyklus

AnhyLevel Thermio umožňuje dosáhnout úspory energie o zhruba 8%, protože se používá topná teplota o 3 až 5 °C nižší a topný cyklus je mnohonásobně kratší. Další úspory energií přináší možnost zvýšení tloušťky vrstvy tepelné izolace o 20–40 mm (prostor je získán díky již zmíněnému snížení tloušťky potěru), což výrazně snižuje tepelné ztráty do podkladu.

Více na www.podlaha.cz, kde si díky kalkulátoru můžete také okamžitě vypočítat orientační cenu lité podlahy.
CEMEX Czech Republic, s.r.o. Poslat poptávku