Sdílet
 

Představujeme největšího ryze českého výrobce čerstvého betonu

Datum vydání: 13.06.2017 | autor:

U příležitosti výročí 25 let od založení těžební a obchodní společnosti ZEPIKO spol. s r.o., sesterské společnosti firmy TRANSBETON s.r.o., jsme požádali o rozhovor jejich generálního ředitele a současně jediného vlastníka, Ing. Zdeňka Ohniště.

Věžová betonárna a domíchávač betonu (mix) v Brně Věžová betonárna a domíchávač betonu (mix) v Brně
Věžová betonárna a domíchávač betonu (mix) v Brně

Co stálo u zrodu myšlenky podnikat v oborech těžby nerostných surovin a výroby transportních betonů?

S ohledem na dosažená vysokoškolská vzdělání v oborech strojního inženýrství a podnikové ekonomiky se mé podnikání v oblasti těžby nerostných surovin dá definovat jako podnikatelská příležitost. Společnost ZEPIKO spol. s r.o. jsem založil v roce 1992 a v roce 2000 jsme dosáhli počtu 5-ti pískoven v rámci JMK a OLK, které provozujeme nadále. S ohledem na sílící vliv nadnárodních společností na surovinové zdroje v rámci ČR jsem považoval za nezbytné zajistit pro vlastní pískovny trvalé odbytiště materiálů, proto jsem v roce 2000 založil firmu TRANSBETON s.r.o. Od tohoto okamžiku vznikla de facto koncernová skupina firem zvaná ZEPIKO GROUP, kam dnes patří i naše společnosti zabývající se pronájmem nemovitostí.    
Betonárna Betonárna
Betonárna

V čem shledáváte Váš úspěch v podnikání?

Jsme rodinná firma bez jakéhokoliv zahraničního kapitálu. Naše rodina nezískala žádný majetek ani dědictvím, ani restitucemi. Vše, co dnes vlastníme a provozujeme, jsme vybudovali vlastní pílí, permanentními reinvesticemi provozních financí, modernizacemi technologických a strojních zařízení a v neposlední řadě chováním řádného hospodáře. Každý stroj či zařízení v pískovně či betonárně musí být vždy v reprezentativním stavu, v korporátní grafice a pracovníci na provozovně, domíchávačích a čerpadlech musí respektovat firemní kulturu, individuální přístup k zákazníkům a pravidla kvality. Rád bych zdůraznil, že všechny naše betonárny jsou na vlastních pozemcích s vlastní infrastrukturou a domíchávači betonu.
Betonárna Betonárna
Betonárna
Betonárna Betonárna
Betonárna

Lze ve výrobě čerstvých betonů mít nějakou konkurenční výhodu?

Jsme progresivní společnost, která klade vysoký důraz na kvalitu služeb a dále na výzvy, které přináší trh. Dokážeme se rychle rozhodovat i v procesech majících na firmu strategický vliv. K charakteristice služeb nutno dodat, že péči o zákazníka, bez ohledu na jeho odběratelský potenciál, věnujeme stejné úsilí jako kvalitě našich výrobků. Se zákazníky komunikujeme k jejich maximální spokojenosti, péče o kvalitu výrobků prostřednictvím technologa je také každodenní součástí dodávek betonů. Obecně je známo, že přední výrobci čerstvých betonů - naši konkurenti - vyrábí podobné výrobky, pouze je odlišují produktovými názvy převáženě v anglickém jazyce. My nazýváme výrobky „pravými jmény“, tak aby zákazník byl ihned obeznámen s naším sortimentem. Z hlediska výzev vyskytujících se na trhu jsme učenliví, ochotní a přizpůsobiví požadavkům zákazníka. Mimo běžné betony dle ČSN EN 206 vyrábíme cementobetonové kryty pro dálniční sítě a komerční sféru, betony s vyšším požadavkem na moduly pružnosti a pevnosti v tlaku a ohybu, úzce spolupracujeme s Akreditovanou laboratoří při VUT FAST a ADMAS a společně vyvíjíme nové generace betonů s využitím pro vodohospodářství apod.
Betonárna Betonárna
Betonárna
Betonárna Betonárna
Betonárna

Má společnost TRANSBETON s.r.o. ve svém portfoliu výrobků nějaké speciální betony?

Mezi náš sortiment patří celá řada speciálních betonů, které vyrábíme na každé z našich betonáren již mnoho let. V prvé řadě je to tzv. „podlahový beton“, který značíme klasicky C 16/20 a C 20/25 v konzistenci S4-S5 a nazýváme „litý podlahový potěr“ (ve zkratce LPP 20 a LPP 25). Tento výrobek dodáváme nejčastěji do staveb RD a BD. Další specialitou je „lehký beton“ vyráběný z keramického kameniva Liapor, který se nazývá „LiaporBeton“. U tohoto výrobku máme certifikaci mj. na třídu LC 30/33 D 1,6 XC2 (pozn. objemová hmotnost této pevnostní třídy činí 1600 kg/m3). S tímto lehkým betonem máme letité zkušenosti, zejména v Brně z něj bylo postaveno několik objektů. Dalším speciálním produktem je „barevný beton“, označovaný také jako „architektonický beton“. Jedná se převážně o konstrukční beton, barevně specifikovaný architektem s požadavkem na vysokou kvalitu pohledovosti betonu. Barevný beton jsme dodávali jak do objektů, tak i do venkovních ploch. Nepopíratelně praktickými betony jsou „samozhutnitelný beton“ a „samorozlévací beton“. Jak názvy napovídají, v prvním případě jde především o konstrukční beton do úzkoprofilových či do vysokých stavebních konstrukcí, kde vibrování betonu při ukládce buď není vhodné nebo jej nelze provést. V druhém případě se jedná o konstrukční beton vyšší konzistence, která umožní rozlití betonu např. do základových pasů a jiných fundamentů menších plošných výměr bez nákladné čerpací techniky.        
Betonárna Betonárna
Betonárna
Betonárna Betonárna
Betonárna

Jaká aktuální témata řeší TRANSBETON s.r.o.?

Od dubna letošního roku jsme se rozšířili o další 4 betonárny. Stali jsme se tak největší ryze českou (bez zahraniční kapitálové účasti) společností vyrábějící čerstvý beton v ČR. K dnešnímu dni vlastníme 12 betonáren. Aktuálně jsou dvě pobočky dočasně mimo provoz. V březnu letošního roku byla kompletně zmodernizována betonárna Znojmo. Původní technologie o výkonu 45 m3/hod byla nahrazena moderním mísícím centrem o výkonu 80 m3/hod se zařízením pro ohřev záměsové vody pro celoroční provoz. Dále, v  měsíci červnu letošního roku bude zmodernizována betonárna Hustopeče, jejíž původní technologie o výkonu 45 m3/hod bude nahrazena moderním mísícím centrem o výkonu 80 m3/hod. V neposlední řadě, ve 2. pololetí tohoto roku bude modernizována betonárna Holešov, jejíž původní výkon 40 m3/hod bude zvýšen na 50 m3/hod, bude doplněno zařízení pro ohřev záměsové vody pro celoroční provoz a budou rozšířeny skladovací kapacity betonárny pro pojiva a kamenivo. Společnost se mimo oblast investic do „zvelebování“ svých areálů dále zabývá přípravou na dílčí výstavby nových dálničních úseků a vozovek 1. třídy, případně na modernizace a rekonstrukce silniční infrastruktury v rámci svého působiště.
Betonárna Betonárna
Betonárna

Co byste chtěl vzkázat svým stávajícím či budoucím zákazníkům?

V prvé řadě bych chtěl všem našim zákazníkům, ať firmy ZEPIKO spol. s r.o. nebo firmy TRANSBETON s.r.o., poděkovat za projevenou důvěru. Od mnohých v rámci zpětné vazby víme, že ačkoliv je cena za výrobky a služby vždy na prvním místě, obrací se na nás opakovaně také kvůli kvalitě našich výrobků a kvalitě našich služeb. Oceňovanou službou např. pro maloodběratele je naše „betonová kalkulačka“ na webové stránce http://www.transbeton.cz/betonova-kalkulacka, která slouží stavbám k rychlé orientaci v ceně a dostupnosti našich výrobků. Všem potenciálním zákazníkům bych chtěl poděkovat za to, že se na nás s důvěrou obrátí a dají nám šanci jim dokázat, že patříme mezi špičkové tuzemské firmy.
MAPA PROVOZOVEN ZEPIKO a TRANSBETON MAPA PROVOZOVEN ZEPIKO a TRANSBETON
MAPA PROVOZOVEN ZEPIKO a TRANSBETON
Betonárna Betonárna
Betonárna
Betonárna Betonárna
Betonárna

VZNIK A VÝVOJ SPOL. TRANSBETON s.r.o. OD ZALOŽENÍ PO SOUČASNOST

 • 2000 - Založení společnosti TRANSBETON s. r. o. - zakoupení areálu v Hustopečích, okr. Břeclav, s původní betonárnou SB 20 o výkonu 20 m3/hod.
 • 2003 - Zakoupení areálu ve Skalici nad Svitavou, okr. Blansko, s původní betonárnou SB 20 o výkonu 20 m3/hod. 
 • 2003 - Zakoupení areálu v Brně s původní betonárnou Stetter M1 o výkonu 40 m3/hod.
 • 2006 - Modernizace betonárny Hustopeče, výměna původní technologie SB 20 za novou, moderní horizontální betonárnu Stetter H1-RS o výkonu 55 m3/hod.
 • 2006 - Výstavba nového areálu a betonárny v Mikulově, okr. Břeclav, zprovoznění technologie SB 30 o výkonu 30 m3/hod.
 • 2008 - Modernizace betonárny Brno, výměna původní technologie Stetter M1 za novou, moderní věžovou betonárnu Stetter V2-M o výkonu 90 m3/hod.
 • 2008 - Výstavba nového areálu a betonárny ve Znojmě, zprovoznění technologie Stetter H1 o výkonu 45 m3/hod.
 • 2010 - Zakoupení rozsáhlého průmyslového areálu v Přerově s původní věžovou betonárnou o výkonu 50 m3/hod. Tento areál byl komplexně revitalizován a připraven pro budoucí modernizaci původní betonárny.
 • 2012 - Modernizace betonárny Přerov, výměna původní technologie Stetter V0,75 za novou, moderní věžovou betonárnu MERKO VB 1,5 D o výkonu 75 m3/hod.
 • 2014 - Modernizace betonárny Mikulov, výměna původní technologie SB 30 za novou, moderní horizontální betonárnu MERKO HBS 2 DKXS o výkonu 75 m3/hod.
 • 2014 - Zakoupení areálu v Kroměříži s původní betonárnou SB 20 o výkonu 20 m?/hod.
 • 2014 - Zakoupení areálu v Holešově, okr. Kroměříž, s původní betonárnou Stetter H1 o výkonu 45 m3/hod.
 • 2015 - Modernizace betonárny Skalice nad Svitavou, výměna původní technologie SB 20 za novou, moderní horizontální betonárnu Stetter 2,0 RS o výkonu 80 m3/hod.
 • 2015 - Modernizace betonárny Kroměříž, výměna původní technologie SB 20 za novou, moderní horizontální betonárnu MERKO HBS 2 DKXS o výkonu 75 m3/hod.
 • 2017 - Modernizace betonárny Znojmo, výměna technologie Stetter H1 o výkonu 45 m3/hod za novou, moderní horizontální betonárnu MERKO HBS 2 DKXS o výkonu 80 m3/hod.
 • 2017 - Zakoupení areálu v Kopřivnici, okr. Nový Jičín, s původní betonárnou CE 55 o výkonu 40 m3/hod.
 • 2017 - Zakoupení areálu v Křižanovicích, okr. Vyškov, s původní betonárnou ELKOMIX-60 QUICK MASTER 30 m3/hod.
 • 2017 - Modernizace betonárny Hustopeče, výměna technologie Stetter H1-RS za novou, moderní horizontální betonárnu MERKO HBS 2 DKXS o výkonu 80 m3/hod.
 • 2017 - Modernizace betonárny Holešov, úprava skladovacích kapacit kameniva a pojiv, zvýšení výkonu na 50 m3/hod, doplnění o ohřev záměsové vody pro celoroční provoz.
TRANSBETON s.r.o.

TRANSBETON s.r.o.

Brno, Královo Pole, Slovanské náměstí 1177/9, 61200
Tel: 541 242 598
Web: http://www.transbeton.cz
E-mail: info@transbeton.cz
Sdílení článku

Sdílejte na sociálních sítích

TRANSBETON s.r.o.

Brno, Královo Pole, Slovanské náměstí 1177/9, 61200
Tel: 541 242 598
Tel: 541 242 599
Web: http://www.transbeton.cz
E-mail: info@transbeton.cz

Vybíráme články

Ohodnoťte článek kliknutím:
Diskuze na téma "Představujeme největšího ryze českého výrobce čerstvého betonu"

Buďte první a napište komentář k  "Představujeme největšího ryze českého výrobce čerstvého betonu"

NAHLÁŠENÍ NEVHODNÉHO PŘÍSPĚVKU zavřít
Opravdu chcete nahlásit administrátorovi tento příspěvek jako nevhodný ? ANO NE