Představujeme nový podlahový AQUAPANEL FLOOR

Na přibyslavském náměstí je umístěný areál základní školy. Ten se podařilo v několika pracovních etapách přeměnit v moderní výukové centrum. Nové budovy nabídnou prostory k výuce nejméně 650 dětí. Do přestavby celého komplexu školy bylo proinvestováno přes sto miliónů korun.

V poslední etapě se dočkala rekonstrukce stará budova, která byla postavena v letech 1897-8. Není proto velkým překvapením, že modernizaci budovy předcházel archeologický průzkum. V roce 2013 zhotovil tým Ing. arch. Jana Stoklasy a Ing. Lukáše Vernera z architektonického ateliéru Arch Design, projekt a.s. kancelář Praha, projektovou dokumentaci pro citlivou renovaci historické stavby. Zůstal zachován kompletní vnitřní prostor historických učeben, původních kamenných schodišť a dalších zajímavých historizujících prvků. Prostory byly doplněny o jednotlivé specializované učebny, zvyšující standard výuky žáků a kabinety pro zázemí učitelů. Nalezneme zde zcela nové prosklené vnitřní galerie pro odpočinek žáků. Výběrové řízení na zhotovitele díla vyhrála firma Unistav, a.s., Brno, která se bravurně, ve velmi krátkém čase, zhostila náročného úkolu v roli generálního dodavatele. Velice nás těší, že i firma KNAUF Praha, s. r. o., se mohla podílet na zdárném provedení díla. Na podlahách nově rekonstruovaných prostor byl navržen systém plovoucích podlah AQUAPANEL® FLOOR. Systém, který má veškeré přednosti mokrých procesů, ovšem bez jejich nevýhod. V kombinaci s výbornými zvukově-izolačními schopnostmi při splnění vysokých požadavků na požární odolnost se současně výrazně zlepšilo statické odlehčení budovy podlahovými konstrukcemi.
A jak montáž systému podlah probíhala? Po odstranění starých násypových vrstev byl původní dřevěný záklop z fošen zakryt fólií, která zamezuje úniku podsypového materiálu, jenž byl srovnán do nivelity. Následující vrstva EPS polystyrenu vyrovnala požadovanou tloušťku konstrukce a optimalizovala tepelné ztráty mezi jednotlivými podlažími. Na takto připravené plochy byla aplikována suchá podlaha z desek AQUAPANEL® FLOOR tl. 22 mm se zásuvnou inovativní hranou drážky, usnadňující montáž lepení AQUAPANEL® NUTKLEBER (lepidlo) v kombinaci AQUAPANEL® FLACHDÜBEL (čep na spojování) mezi deskami. Pro zvýšení nosnosti podlahy byla jako poslední vrstva přilepena PU lepidlem AQUAPANEL® FUGENKLEBER a následně sešroubována k vrstvě AQUAPANEL® FLOOR deska AQUAPANEL® INDOOR tl.12,5 mm. Pokládku celého systému AQUAPANEL® FLOOR zajišťovala zkušená firma Jiřího Havelky z Vidlákovy Lhoty. Finální úpravu podlah z parket provedla firma Avatar Group, s.r.o., Ostrava a z povlakových krytin firma Petr Fábr, Jihlava. 

Všechny firmy, jež se podílely na celkové rekonstrukci školních prostor, odvedly velmi kvalitní práci. Doufáme, že žákům budou nové prostory školy sloužit co nejdéle a příjemné prostředí bude pozitivně ovlivňovat jejich studijní úsilí.
Zdroj: www.knauf.cz
KNAUF Praha, spol. s r.o. Poslat poptávku