Ochraňte svůj majetek před bouřkami

Ochraňte svůj majetek před bouřkami

Odjíždíte na dovolenou? Jak ochránit majetek co nejúčinněji před bouřkami? Bleskosvodem, přepěťovým jištěním a odpojením co nejvíce elektrických spotřebičů od elektřiny!