Jak ochránit elektroinstalace před přepětím Zobrazit fotky zobrazit 3 fotky

Přepětí je napětí, které svou velikostí převyšuje amplitudu jmenovitého napětí. Přepětí se liší svou velikostí, časovým průběhem a příčinou (původem) svého vzniku. Obdobná definice říká, že přepětí je stav, kdy je mezi vodiči (svorkami) napětí vyšší, než tam má (či smí) být. A v důsledku přepětí může například prohořet izolace, může dojít ke zkratu a vybavení jističe. V domovních elektroinstalacích se může přepětí objevit například v důsledku poruchy v distribuční síti či rozvodech, v důsledku úderu blesku a podobně. A jedinou možnou prevencí je instalace přepěťových ochran. Tedy kromě připojištění, jelikož pojistné smlouvy většinou ve standardu škody způsobené přepětím nezahrnují.

Čili přepětí je napětí, které přesahuje nejvyšší hodnotu provozního napětí v elektrickém obvodu.

Přepětí rozpoznáváme vnitřní (provozní) a vnější (atmosférické). Podle časového průběhu pak přepětí trvalé (střídavé přepětí síťové frekvence a konstantní efektivní hodnoty), dočasné (střídavé přepětí síťové frekvence a doby trvání od 0,03 do 3600 s), přechodné (přepětí trvající několik milisekund nebo méně, které má tlumený oscilační nebo impulzní průběh) a kombinované (přepětí vzniklé výskytem dvou a více druhů přepětí).

Jednou z příčin vzniku provozních přepětí jsou přechodné děje, mezi které patří přechodné děje při poruchových stavech, zejména při zkratech a zemních spojeních, přechodné děje vzniklé při spínání a vypínání a přechodné děje při náhlé ztrátě zatížení (tzv. dynamické přepětí).

Jak se bránit proti přepětí?

Rozsah a způsob ochrany před přepětím je plně na rozhodnutí spotřebitele. Jinak si bude chránit své zařízení člověk, který vlastní starý televizor a rádio, jinak odborník, který chrání drahou techniku. V každém případě je ale vždy třeba obrátit se na odbornou elektroinstalační firmu, případně projektanta, kteří za návrh ochrany před přepětím a její realizaci odpovídají.

Ochranných přípravků a modulů proti vlivům přepětí se vyrábí desítky typů. Jde o nejrůznější konstrukce v mnoha cenových relacích. Tato zařízení jsou velmi rychlá, většinou jednoduchá, nabízena jsou však i zařízení složitější a vícestupňová. Tyto ochrany nazýváme různě: bleskosvody, zemnící lana, svodiče přepětí, ochranná jiskřiště, průrazky, bleskojistky, přepěťové jističe, polovodičové prvky apod.

Z hlediska přepětí jsou nejnebezpečnější blesky, které způsobí každoročně na našem území tisíce škod. V důsledku bleskem způsobeného přepětí může dojít dokonce k požárům. Nejčastěji postiženými předměty po bouřce přitom bývá domácí elektronika, elektrospotřebiče a komunikační technika. Jako ochranu lze například instalovat takzvaný prodlužovací filtr, na který se připojí veškerá domácí elektronika, ale i set-top box a telefonní linka.

Přepětí a pojištění

Události po úderu blesku, které jsou nahlašovány klienty pojišťoven, mají z 90 procent původ právě v přepětí způsobeném úderem blesku někde v okolí. Pouze minimum lidí je však na přepětí pojištěno a jen málokdo ví, zda zničení spotřebičů nepřímým účinkem blesku, které je za bouřky nejpravděpodobnější, je ve smlouvě vůbec obsaženo. Většina pojištění přitom kryje ve svém základu pouze přímý zásah blesku, který zanechá viditelné škody. Takových případů je však jen velmi málo. Je proto třeba včas nahlédnout do svého pojištění a zkontrolovat všechna nebezpečí, proti kterým nejsme pojištěním chráněni. Poté lze napravit jak nedostatky ve smlouvě, tak zajistit právě ochranu spotřebičů a elektrických rozvodů právě před přepětím. A cena připojištění? Ta se pohybuje zhruba ve výši 300 korun ročně, přičemž záleží i na výši pojistné částky (ta může jít až do limitu 100 000 korun). V opačném případě, pokud si nezajistíme „fyzickou“ ochranu před přepětím, nám nezbude nic jiného, než před bouřkou vytáhnout všechny spotřebiče ze zásuvek. Komu by se však chtělo, že?
Zdroj: www.elektroinstalace-vd.cz
Václav Dvořák - ELEKTROINSTALACE Poslat poptávku