Příběh jedné dřevostavby

„Z Lesovny na flečkách, jedné z největších veřejných budov, která byla dosud ze dřeva v naší zemi postavena, se bohužel stal spíše ilotní projekt, určité poučení pro širokou odbornou veřejnost. A nikterak mě tento příběh netěší,“ říká Ing. Arch. Josef Smola.

Z pohledu architekta a příznivce moderních dřevostaveb, se jedná o promarněnou příležitost a nepochopení vědomostí, které o dřevu, jako výjimečném a z hlediska životního prostředí, plně obnovitelném stavebním materiále, máme. Bohužel zároveň mimo jiné názornou encyklopedií porušení prakticky všech pravidel konstrukční ochrany dřeva i obecně technických požadavků a norem.

Město Písek se rozhodlo, že pro správcovskou firmu, Lesy města Písku postaví nové administrativní sídlo - „fořtovnu“, spojenou s informačním centrem pro veřejnost, jehož součástí je byt správce. Jde tedy o stavbu investovanou z veřejných prostředků. Zprvu veřejná architektonická soutěž připravovaná v roce 2005 na projektanta stavby (s doložkou regulérnosti České komory architektů), byla městem nahrazena vyzvaným výběrovým řízením v roce 2006. Podmínkou bylo zejména splnění následujících kritérií:
  • materiálové řešení stavby – dřevo jako převažující konstrukční materiál, který stavbu exteriérově i interiérově definuje
  • maximální zřetel na hospodárnost provozu objektu s důrazem na nalezení vhodného (alternativního) způsobu vytápění a ohřevu TUV
  • představa investora o celkových nákladech stavby je 10 mil. Kč.
Výběrové řízení vyhrál na základě studie (předložené ve dvou variantách), ateliér e-MRAK (Martin Rajniš, Martin Kloda, David Kubík, autorská spolupráce David Pavlišta a Eliška Janečková), který následně zpracoval projektovou dokumentaci, podle které byla stavba realizována. Autory bylo navrženo řešení vrchní stavby jako jednopodlažní s galeriemi v prostoru otevřeného krovu, nepodsklepené transparentní „stavebnice“ lehkého skeletu z nosných, subtilních, dřevěných profilů spojených ocelovými styčníky, spoje svorníky. Obvodový plášť užitné části stavby je z převážné většiny (včetně částí střechy) plně prosklený s předsazenou zimní zahradou z jižní osluněné části. Zimní zahrada měla podle záměru autorů plnit funkci pasivního solárního kolektoru. Plné stěny jsou vně obloženy vodorovnými dřevěnými prvky s výraznou profilací.

Základy tvoří na severní straně betonové pasy a subtilní betonové patky na jižní. Spodní a vrchní dřevěnou stavbou odděluje provětrávaný, (původně neprůlezný) prostor. Vytápění a ohřev teplé vody je zajištěn tepelnými čerpadly, chlazení kanceláří ručně ovládanými klapkami (z prostoru zimní zahrady), s přepouštěním vzduchu z podzákladí. Střechy ploché jednoplášťové, převážně se zaatikovými žlaby a vnitřními svody. Hydroizolace je perforovaná styčníky otevřené konstrukce krovu pultové střechy. Provedením stavby byla (patrně na základě výběrového řízení) pověřena firma Kočí a.s. (na jejích stránkách jsme se dosud setkávali pouze se superlativy stavby, v referencích ale stavba není uvedena).

Zdroj: Národní stavební centrum, s.r.o.
Autor: Ing. Arch. Josef Smola