Proč zpevnit plochy na zahradě

Příjezdové cesty, chodníčky a další zpevněné plochy jsou důležitou součástí každé zahrady. Měly by splňovat vaše nároky na jejich užitné vlastnosti a zároveň být ozdobou vaší zahrady. Toho docílíte zvolením vhodných materiálů, které budou v souladu s domem a jeho okolím včetně oplocení.
 

Která místa zpevňujeme?

Na zahradě je mnoho míst vyžadujících zpevnění. Jsou to především příjezdové cesty, automobilová stání, chodníčky a schůdky, plochy pod pergolami, kolem teras, bazénů atd.

Příjezdová cesta a automobilová stání

Příjezdové cesty a venkovní automobilová stání jsou nejvíce namáhanými místy každého pozemku. Proto je důležité zaměřit se na pevnost podloží a správný výběr materiálu. Využijete zde například betonovou zámkovou nebo zatravňovací dlažbu, kamennou dlažbu nebo plastové zatravňovačky.

Chodníčky a cesty

Chodníčky a cesty kolem domu spojují váš dům s veřejnou komunikací a jednotlivými částmi zahrady. Protože jsou využívány celoročně, je důležité vybrat vhodný materiál, který vám zajistí pohodlnou a bezpečnou chůzi a současně bude vyhovovat vašim estetickým nárokům. Použít lze v trávě položené ploché šlapáky, štěrk, kamenné desky, oblázky atd.

Šlapáky

Šlapáky jsou upravené kameny (případně keramické dlaždice většího formátu), které najdou uplatnění na chodníčcích a cestičkách, po kterých nechodíme příliš často. Pokládají se obvykle na pískové podloží nebo do založeného trávníku. Splní svou funkci a navíc vypadají velmi hezky a oživí vzhled zahrady.

Zahradní terasy

Terasy bývají nejvýraznější zpevněnou plochou. Obvykle přiléhají k domu, a proto by použitý materiál měl být s domem v souladu a zároveň vytvořit plynulý přechod do zahrady. Aby terasa byla skutečně funkční a zahradní nábytek na ní stabilně stál, musí být pevná a rovná. Pro pokládku terasy volíme keramickou dlažbu, různě upravený beton nebo přírodní kámen, ale také terasová prkna ze dřeva, plastu či dřevoplastu. Obzvláště plastové a dřevoplastové obdoby terasových prken jsou dnes velmi oblíbené pro svou životnost a bezúdržbovost.

Podle čeho vybrat materiál?

Materiál volíme vždy podle účelu, ke kterému bude zpevněná plocha sloužit. Promyslete si, která místa spolu chcete propojit, které cesty nebo chodníčky budou nejčastěji využívány a které stačí pouze naznačit. Na nejvyužívanější cesty zvolte pevný, trvanlivý materiál, který odolá mechanickému zatížení a povětrnostním vlivům. Cestičku na místa, kam často nechodíte, stačí vyznačit například šlapáky položenými v trávě. Důležitá je pevnost, vzhled a dostupnost materiálu. Vybírat můžete z různých typů materiálů i barev. Například beton, kámen, dřevo, štěrk, plast, oblázky, keramickou dlažbu a cihly.

Přirozené zpevnění trávníkem

Trávník je důležitým estetickým prvkem pozemku a proto by měl tvořit jeho velkou část. Travnatý zpevněný terén může sloužit jako povrch cest a chodníčků, přírodních odpočívadel v okolí bazénů, otevřených ohnišť a všude tam, kde se předpokládá intenzivnější šlapání a není vhodné použití dlážděného povrchu. Navíc je trávník praktický při dešti, kdy se do něj vsakuje dešťová voda a netvoří se tak bláto. Navíc je vsakem dešťové vody podpořen koloběh vody v lokalitě.

Zpevnění svahu

Mírný svah se sklonem do 20° zpevníte geotextilií nebo osetím travním semenem. Svah do 30° je možné proložit velkými kameny, které budou zapuštěny do jeho povrchu, osázet půdokryvnými rostlinami a využít tak jako skalku. Zpevněn tak bude kameny i kořenovou soustavou rostlin. Zpevnění prudkého svahu docílíte jeho rozčleněním opěrnými zídkami, čímž vznikne terasovité uspořádání zahrady. Jako materiál se používá kámen, cihly, betonové tvarovky a betonové nebo dřevěné palisády.

Betonové plochy

Beton je dnes nejčastěji na venkovních plochách používán v kombinaci s kamenem, který této zpevněné ploše dodá přírodní vzhled. Zvláště pokud beton probarvíte. Není však dobré používat beton na větší plochy, protože zabraňuje přirozenému vsakování vody na pozemku. V sousedství s domem pak může způsobit i vzlínání vlhkosti do nosných stěn.

Přírodní kámen

Přírodní kámen patří mezi nejdražší povrchové materiály. Kámen lze ukládat do betonu nebo přímo do trávníku či hlíny. Nejčastěji se používá pískovec, břidlice, kvarcit, čedič, opuka, porfyr, travertin a žula.

Keramická dlažba

Dlažba je základním a nejčastějším materiálem pro úpravu zpevněných ploch. Pokládá se na měkký nebo tvrdý povrch, respektive do pískového nebo maltového podkladu. Při výběru dlažby se zaměřte na její nasákavost, mrazuvzdornost, protiskluzovou úpravu a samozřejmě také na barvu, která by měla ladit s domem a jeho okolím.

Betonová dlažba

Velmi oblíbená je betonová zámková a zatravňovací dlažba. Velmi dobře se skládá, jednotlivé díly do sebe přesně zapadají a vytvářejí tak celistvou plochu. Díky širokému výběru barev a tvarů lze ze zámkové dlažby sestavovat mozaiky nebo ji naopak strojně pokládat na velké plochy. Zatravňovací betonová dlažba má otvory, kterými může prorůstat tráva. Betonová dlažba je pevná, mrazuvzdorná, odolná proti působení vody a chemických rozmrazovacích látek.

Štěrkové plochy

Protože štěrkové plochy snesou jen malé zatížení, mají na zahradě především estetickou funkci. Slouží jako vhodný doplněk k zatravněným plochám, pro orámování kvetoucích záhonů, na chodníčky, kolem květináčů s rostlinami nebo jako imitace potůčku. Doplňují se kameny, dřevem a okrasnými travinami. Pod štěrk se pokládá netkaná textilie, která brání prorůstání plevele a propouští vodu do spodních vrstev půdy.

Dřevo

Dřevo lze použít na terase nebo na zahradě například v podobě kůlů, které se zatloukají vedle sebe do země. Nad zemí pak vyčnívají např. pouhé 2 cm ze zatlučených kůlů. Výsledek působí esteticky, i když životnost i naimpregnovaného dřeva není příliš dlouhá a příprava dá hodně práce.

Plast a dřevoplast

Plast je používán k výrobě zatravňovacích dlaždic, šlapáků, záhonových cestiček a na terasách. Dřevoplast je nejznámější v podobě terasových prken.

Zdroj: www.landart.cz

Zdroj použitých fotografií: www.shutterstock.com, www.landart.cz
LandART atelier s.r.o. Poslat poptávku