Sdílet
 

Projekt pasivního domu již za 37.000,- Kč*

Datum vydání: 23.10.2009 | autor:
Firma Hoffmann spol. s r.o. Chrudim navazuje na svoji pozici vizionáře a propagátora energeticky úsporných a nízkoenergetických staveb ze stavebního systému VELOX z minulých let a jde ještě dále. Ve spolupráci s mladým a v problematice energeticky úsporných staveb fundovaným týmem architektů z bratislavského projekčního atelieru mfm architects a dlouholetým spolupracovníkem Ing. arch. Ivanem Köhlerem připravila projekty čtyř nových pasivních domů s názvy SPRUCE 20 passive, MAPLE 20 passive, MINERVA passive a PRIMA passive.
Interiér domu SPRUCE 20 passive
Interiér domu SPRUCE 20 passive
Tyto v následujících řádcích prezentované domy snad také přispějí k tomu, aby se v následujících letech otázka výstavby pasivních domů stala běžnou praxí i s ohledem na vyčerpatelnost našich zdrojů energií a stále sílící vliv energetických společností vyúsťující v diktát cen pro spotřebitele.

Proto se pracovníci firmy rozhodli připravit čtyři nové katalogové domy v kategorii pasivních. Zadání při přípravě nových domů korespondovalo se záměrem Státního fondu životního prostředí v rámci připravovaného programu Zelená úsporám, kdy bylo rozhodnuto o podpoře opatření vedoucích k úsporám energie a využití obnovitelných zdrojů energie v rodinných a bytových domech.

Konkrétně v oblasti B to je podpora výstavby nových rodinných a bytových domů splňujících pasivní energetický standard. Podporována je i změna stavby stávajících obytných domů na energeticky pasivní domy, přičemž podmínkou pro přidělení podpory je v obou případech dosažení měrné roční potřeby tepla nejvýše 20 kWh/m2.a u rodinných domů (bližší informace na www.zelenausporam.cz).
Dům SPRUCE 20 passive,  měrná potřeba tepla 14 kWh/m2.a
Dům SPRUCE 20 passive, měrná potřeba tepla 14 kWh/m2.a
A právě tato hodnota maximální měrné roční potřeby tepla nejvýše 20 kWh/m2.a a celková potřeba primární energie nejvýše 60 kWh/m2.a byly limitními hodnotami pro čtveřici novinek v nabídce firmy Hoffmann s dodržením základní myšlenky pasivních domů a to, že pasivní domy jsou budovy zajišťující příjemné vnitřní prostředí v létě i zimě bez použití klasického otopného systému.
Domy MINERVA passive a PRIMA passive, měrná potřeba tepla 17,6 a 14,3 kWh/m2.a
Domy MINERVA passive a PRIMA passive, měrná potřeba tepla 17,6 a 14,3 kWh/m2.a
Dům MAPLE 20 passive, měrná potřeba tepla 17 kWh/m2.a
Dům MAPLE 20 passive, měrná potřeba tepla 17 kWh/m2.a
Konstrukce domů

Už označení “passive” naznačuje, že rodinné domy jsou navrženy se zřetelem na jejich tepelné ztráty a s ambicí zařadit se do kategorie pasivních rodinných domů s celkovou roční spotřebou tepla do 20 kWh/m2.a s úplnou nezávislostí na potřebě zdroje plynu a minimalizaci spotřeby elektrické energie. Pro dosáhnutí těchto ambicí se proces návrhu v maximální možné míře soustředil na hledání ideálního dispozičního a architektonického řešení v kombinaci s nejlepšími dosáhnutelnými konstrukčními vlastnostmi systému Velox.

Obvodové stěny rodinného domu jsou ve skladbě (z vnitřního pohledu): vnitřní deska VELOX tloušťky 35 mm + 150 mm nosné betonové jádro + 200 mm stabilizovaného šedého polystyrenu s přídavkem grafitu nalepeného cementovým mlékem na desce VELOX tloušťky 35 mm (deska VELOX WS EPS plus) a přídavné tepelné izolace tloušťky 80 mm až 100 mm. Také s důrazem na možné ztráty se navrhovaly i tloušťky vodorovných izolacií - podlahy ve styku s terénem jsou izolované pěnovým polystyrénem NeoFloor 031 v tloušťce až 150 mm a střecha v tloušťce 350 mm až 550 mm.

Všechny konstrukce “vyčnívající” ze  základní kompaktní stavební hmoty jsou projekčně do detailů dořešené, aby bylo zabráněno případným nadměrným tepelným únikům. I volba okenních a dveřních výplní na fasádě drží krok s náročnými tepelně technickými vlastnostmi systému VELOX. Výplň z izolačního trojskla se součinitelem prostupu tepla jen Ug= 0,7 W/(m2K) hovoří za vše.
Dům MAPLE 20 passive
Dům MAPLE 20 passive
Technologie domů

V kombinaci s vhodnou technologií vytápění a chlazení představuje systém VELOX jeden z nejlepších souborů řešení vašeho plánovaného bydlení. Standardem takového řešení se potom neoddělitelně stává technologie rekuperace vzduchu v kombinaci s akumulací tepla v integrovaném zásobníku a zemní výměník. Komfortní systém teplovzdušného vytápění a větrání s rekuperací spočívá v dvojzónovém (mimo domu MINERVA passive, kde je jednozónové) uspořádání okruhů vzduchotechnických rozvodů v rodinném domě:
  • Primární okruh zajišťuje cirkulační teplovzdušné vytápění s přívodem vzduchu podlahovými mřížkami do každé obytné místnosti, případně chlazení přes zemní výměník tepla nebo strojní chlazení.
  • Sekundární okruh zajišťuje úplně oddělené odvětrávání sociálních zařízení, kuchyně, případně šatny s rekuperací tepla.
Při větrání je do cirkulačního vzduchu přimícháván čerstvý vzduch po rekuperaci tepla. Tím je zajištěn přívod větracího vzduchu do obytných místností. Oba okruhy vzduchotechnických rozvodů vyúsťují do společné vzduchotechnické jednotky DUPLEX RB, RC, vyvinuté a patentované firmou ATREA s.r.o.

Stejně tak i integrovaný zásobník tepla (IZT) pro solární ohřev teplé užitkové vody a solární podporu vytápění, s horní vložkou pro ohřev TUV, spodní vložkou solárního výměníku pro připojení solárních kolektorů, je neoddělitelnou součástí řešení. IZT je potom možné připojit i na kotle i na tepelná čerpadla.
Interiér domu MAPLE 20 passive
Interiér domu MAPLE 20 passive
Neposlední z řady technologických možností využívání “přirozené energie země” je zemní výměník tepla (ZVT), sloužící k přirozenému klimatizování (chlazení) objektů v letním období a pro předehřívání větracího vzduchu v topném období. Zároveň chrání rekuperační výměník před zamrzáváním.

Tato varianta využívá jednoduché uložení potrubí délky 20 až 25 m v minimální hĺoubce 1,8 m pod úrovní terénu. Druhou variantou je “Solankový” výměník fungující na principu zemního plošného kolektoru s nemrznoucí kapalinou v uzavřeném potrubním okruhu v délce cca 130 až 170 m. Uvnitř objektu je potom umístěný výměník kapalina/vzduch (platí pro domy MAPLE 20 passive a SPRUCE 20 passive).

Dá se předpokládat, že v současnosti se společnost HOFFMANN zaměří zejména na domy nízkoenergetické, ale náskok díky technologii VELOX nepochybně dokumentují zejména domy pasivní, které jsou systémem VELOX již dnes stavěny. Mezi ně budou nepochybně v brzké době patřit i pasivní domy – SPRUCE 20 passive, MAPLE 20 passive, PRIMA passive a MINERVA passive od chrudimské firmy Hoffmann. Jsme přesvědčeni, že právě těmto domům patří budoucnost.

Pro bližší informace a možný termín schůzky kontaktujte pracovníky firmy Hoffmann.

* (vysvětlivka): S využitím státní dotace SFŽP v rámci programu Zelená úsporám budou vaše náklady na projekt pasivního domu ze stavebního systému VELOX od společnosti Hoffmann skutečně pouhých 37.000,- Kč.
HOFFMANN spol. s r.o.

HOFFMANN spol. s r.o.

Chrudim, Chrudim I, Štěpánkova 97, 53701
Tel: 469 620 569
Web: http://www.hoffmann.cz
E-mail: velox@hoffmann.cz
Sdílení článku

Sdílejte na sociálních sítích

HOFFMANN spol. s r.o.

Chrudim, Chrudim I, Štěpánkova 97, 53701
Tel: 469 620 569
Mobil: 602 429 520
Web: http://www.hoffmann.cz
E-mail: velox@hoffmann.cz

Vybíráme články

Ohodnoťte článek kliknutím:
Diskuze na téma "Projekt pasivního domu již za 37.000,- Kč*"

Buďte první a napište komentář k  "Projekt pasivního domu již za 37.000,- Kč*"

NAHLÁŠENÍ NEVHODNÉHO PŘÍSPĚVKU zavřít
Opravdu chcete nahlásit administrátorovi tento příspěvek jako nevhodný ? ANO NE