Bývá to nadělení, když voda pronikne, kam nemá. Ale jak se říká, někdy může mít člověk štěstí v neštěstí. A to i případech, kdy voda zateče do konstrukcí podlah, střešních plášťů a ostatních stavebních konstrukcí. Tedy těch, ve kterých je součástí skladby tepelná nebo hluková izolace (minerální vata, polystyren, extrudovaný polystyren, polystyrenbeton, pěnobeton, nebo různé druhy stavebních zásypů). Renovace celé střechy nebo podlahy tak odpadá.

Jak se vlhké zdivo sanuje?

Způsoby vysoušení vlhkého zdiva můžeme rozdělit do dvou skupin. V té první jsou práce, které můžeme nazvat preventivními a souvisejí přímo se zamezením pronikání vody do konstrukcí. Můžeme je dál rozdělit na práce hlavní či přidružené skupiny stavební výroby. Sem patří opravy střech, okapů a svodů, sanitních instalací, montáž nástavců se stříškou nad komíny, vybudování spádu v terénu kolem obvodového zdiva, vykopání okapových chodníčků a jiné. Takových prací však může být uděláno i víc v souvislosti například s řadovou výstavbou ve svahu nebo třeba výměnou dřevěných podlah za moderní, které vodu nepropustí.

Ve druhé skupině nastupují odborníci až tehdy, kdy voda do stavebních konstrukcí proteče. Jejich úkolem je zavedení nových izolací, omítnutí podmáčeného zdiva sanační omítkou a obnova zdiva v suterénech.
Vysoušení vlhkých stavebních konstrukcí však nepatří mezi běžnou stavební činnost, jako je například nanášení nové omítkové směsi. V tomto případě je dobré zapomenout na přehnané sebevědomí s tím, že to dokáže zvládnout každý. To v žádném případě! Tyto práce jsou vysoce specializované! Vycházejí z mnoha poznatků a technologií a to nejen ze stavebnictví. Lidé, kteří se vysoušením zdiva zabývají, musí mít i znalosti geotechnické, hydrogeologické, fyzikální, chemické a elektrotechnické. Je proto lepší tuto činnost svěřit odborníkům.

Špičková technologie cirkulačních jednotek

Technologie vysoušení s využitím cirkulačních jednotek je šetrná k stavbě jako takové. Její princip je jednouchý. Spočívá pouze v navrtání zatečených stavebních konstrukcí na několika málo místech. Majitelé staveb si tak oddechnou. Ušetří si bourání a výměnu celých konstrukčních vrstev skladby.

Vítaným pomocníkem je cirkulační jednotka VE 4. Ta zajistí vysoušení až 40 m2 plochy jedním přístrojem, což představuje úsporu nákladů za energie. Příkon cirkulační jednotky je 1100 W.
U solidní firmy, která se touto problematikou zabývá, je v kompletní ceně zahrnuto kompletní vysušení. Cena je složena z cen pronájmů cirkulačních jednotek, kondenzačních odvlhčovačů, případně vodních oddělovačů, včetně příslušenství a doby vysoušení. vysoušení zpravidla trvá kolem deseti dnů, doba však závisí na více faktorech. Mezi ně patří velikost vysoušené plochy, jak moc je konstrukce promočena a jaká je skladba vysoušených stavebních konstrukcích.

Vlhkost určitě nepodceňujte!

Nadměrná vlhkost ve stavebních konstrukcích může majitelům objetu výrazně znepříjemnit život. Může výrazně zkrátit životnost domu a rovněž zavinit destrukci a porušení stability celé stavby. Negativní účinky vlhkosti na stavební konstrukce rozdělují odborníci do čtyř skupin: na fyzikální , mechanické, biologické a chemické.
Mezi fyzikální patří zvětšující se váha konstrukcí, která způsobuje snížení jejich pevnosti a odolnosti. Poškozenými konstrukcemi také snáz uniká teplo, snižuje se mrazuvzdornost a prodražuje se tak vytápění objektu. Snižuje se také životnost konstrukcí. Mezi mechanické změny se počítají například trhliny. Zároveň dochází i k drcení materiálu. K  biologickým škodám počítáme například plísně, mechy a lišejníky. Voda v konstrukcích je rovněž živnou půdou pro různé bakterie. Z chemických změn je asi nezávažnější rezivění materiálu.

Vlhkost ve stavebních konstrukcích nelze v žádném případě přehlížet!