Způsoby, jimiž si lidé zajišťují teplo, prošly od úsvitu dějin mnoha proměnami. Kromě otevřeného ohniště, krbů, kachlových kamen či vynálezu centrálního topení patří k základním kamenům vývoje vytápění také speciální těleso, které dostalo název radiátor. První litinový radiátor byl údajně vyroben v druhé polovině 19. století americkým průmyslníkem Williamem Baldwinem.

I radiátory ovšem v průběhu let měnily podobu, zvyšovaly se požadavky na jejich tepelný výkon i na jejich estetický vzhled. K podstatné proměně došlo v průběhu 90. let minulého století, kdy evropský trh ovládla desková otopná tělesa, která si svou oblibu zaslouží díky řadě výhod.

A pokud byste dnes v Evropské unii hledali nejmodernější závod, který se výrobou takových radiátorů zabývá, pátrání by vás zavedlo do České republiky. Předním evropským výrobcem s rozmanitým sortimentem topenářských technologií se během několika posledních let totiž stala společnost KORADO sídlící v České Třebové.

V KORADU mají s výrobou radiátorů více než 40 let zkušeností. Desková otopná tělesa RADIK a speciální otopná tělesa KORALUX, která jsou hlavním výrobním programem firmy dnes, prokazují své kvality v tisících domácností, ve veřejných budovách, v nejrůznějších provozech.
Hustá síť prodejců a obchodních zástupců po celé ČR i na Slovensku umožňuje jejich snadnou dostupnost každému zájemci. KORADO také výrobu neustále rozšiřuje nejen o nové modely, ale i o zcela nové technologie a výrobky.

Deskové radiátory RADIK jsou určeny k montáži do otopných soustav ústředního vytápění budov, ve kterých se používá jako teplonosná látka voda nebo vodní roztok. Vyrábějí se v jednoduchém, zdvojeném nebo tří deskovém provedení. Kromě základní bílé barvy si je můžete objednat ještě v dalších 12 barevných odstínech.

Speciální otopná tělesa dodávaná pod obchodním názvem KORALUX jsou vyrobena z uzavřených ocelových profilů s obdélníkovým nebo trubkovým tvarem průřezu a uplatnění nacházejí v koupelnách, WC, kuchyních, obytných místnostech, kancelářích, vstupních a komunikačních prostorách v obytných i veřejných budovách. Jejich moderní konstrukce a nabídka barevných odstínů umožňují dokonalé funkční i estetické využití prostoru interiérů.
Každý, kdo si pořizuje nový výrobek, od něhož očekává, že mu bude účelně a spolehlivě sloužit, ví, jak důležité je koupit si zároveň s takovým produktem jistotu, že bude správně zvolen a nainstalován. Každý uživatel také potřebuje vědět, že bude mít vždy příležitost najít bez problémů dostatečně kvalifikovaného odborníka, který mu bude nápomocen v případě nejasností či problémů.

Není proto divu, že právě dokonalý servis a péče o zákazníky, na které KORADO od počátku klade důraz, spolu s kvalitou výrobků pomohly společnosti získat dominantní postavení na našem trhu. Školicím střediskem v České Třebové ročně projde několik stovek zájemců z řad topenářů a instalatérů, projektantů, ale i studentů a profesorů nebo obchodních partnerů a prodejců stavebních materiálů.

Znamená to, že investujete-li do otopného tělesa vyrobeného společností KORADO, neinvestujete jen do výrobku, který vás na první pohled osloví svou elegancí, investujete také do spolehlivé péče jeho výrobce.

Proč deskový radiátor
Výhody deskových radiátorů:
 • malý vodní obsah - schopnost dynamicky reagovat na regulační zásahy v otopné soustavě;
 • výrazně nižší hmotnost;
 • precizní povrchová úprava;
 • schopnost dodat komplexnější sortiment;
 • zvýraznění designu otopného tělesa a zlepšení vzhledu interiéru vytápěné místnosti;
 • dlouhodobá životnost a provozní spolehlivost.
Rekonstruujete bydlení?
Změna druhu radiátoru zpravidla musí mít vazbu na zavedený a používaný systém otopné soustavy. Desková otopná tělesa zdědila po článkových jediné, a to boční připojení Ale již v polovině 90. let se začalo prosazovat nové modernější pojetí - spodní připojení se zabudovaným regulačním ventilem - provedení VENTIL KOMPAKT.

Toto řešení umožňuje vést připojovací potrubí horizontálně pod otopnými tělesy v podlaze nebo po stěně zakryté lištou, vyžaduje méně stoupacích potrubí a umožňuje použít rozdělovač, do kterého lze soustředit měřicí, regulační i uzavírací prvky pro daný otopný okruh například v bytě. U nového provedení otopné soustavy s ohledem na návrh a montáž deskového otopného tělesa se předpokládá realizace odbornými firmami.

Měli byste vědět…
 • Délka radiátoru by měla být rovna šířce okna
 • Kolem radiátoru musí volně proudit vzduch:
  • vzdálenost spodní hrany otopného tělesa od podlahy by měla být minimálně 130 mm;
  • vzdálenost horní hrany otopného tělesa od přečnívajícího parapetu či jiné desky má být minimálně 120 mm, vzdálenost desky zakrývající otopné těleso zepředu od vlastního tělesa minimálně 80 mm;
  • vzdálenost otopného tělesa od stěny min. 30 mm;
  • při montáži pod okno do niky POZOR!, aby zůstalo dostatek místa pro montáž termostatické nebo jiné hlavice a přístupnost k odvzdušňovacímu ventilu;
  • zajistit „neviditelnost' připojovacího potrubí (směřuje do zdi a ne do podlahy) lze zajistit vhodnou volbou připojovacích armatur (např. rohové armatury) a správného umístění přívodu a odvodu vody do a z otopného tělesa;
  • vyžadovat způsob připojení dle doporučení výrobce, jinak může dojít ke snížení tepelného výkonu otopného tělesa;
  • podle legislativy z roku 2001 musí být otopné těleso uzavíratelné na přívodu i na odvodu vody požadovat provedení tlakové a topné zkoušky včetně písemného potvrzení požadovat vysvětlení funkce termostatické hlavice včetně významu a způsobu používání.
Radiátory s bočním připojením
Při výměně článkového radiátoru za deskový mohou vzniknout tři základní situace:
 • kompletní rekonstrukce otopné soustavy;
 • výměna regulačních a uzavíracích armatur bez výměny otopného tělesa;
 • výměna otopného tělesa bez nebo včetně regulačních a uzavíracích armatur.
Vyhledejte odborníky
Při výměně článkových ocelových nebo litinových těles za desková je třeba posuzovat a diskutovat s odborníky minimálně následující otázky:
 • bude realizována také úprava stavebních konstrukcí s vazbou na změnu tepelně technických vlastností?
 • dojde ke změně v teplotních provozních podmínkách?
 • bude zachována připojovací rozteč?
 • vzdálenost středů vývodů od stěny;
 • způsob upevnění;
 • způsob připojení a použití stávajících či nových armatur
 • určení tepelného výkonu původního a nového otopného tělesa;
 • volba rozměrů nového otopného tělesa;
 • platné legislativní požadavky v době rekonstrukce, např. nutnost stavebního povolení apod.