Proč reprezentativní bydlení nepotřebuje zateplení?

Lokalita severně od Brna je u těch, kteří chtějí kombinovat dojezd za prací do Brna s klidem a přírodou, jednou z nejžádanějších. Nabízí totiž rozumnou dostupnost Brna, kde je většina pracovních příležitostí, a současně krásnou krajinu a klid předhůří Vysočiny. Představujeme developerský projekt Drásov, který je šitý na míru zájemcům o bydlení, jež jsou poněkud nároční na kvalitu bydlení. Domy jsou přitom postavené z tepelně-izolačních tvárnic Ytong bez zateplení. Ze stejného materiálu byly postaveny i stropy. 

Dům je navržen pro velkorysé užívání čtyř až pětičlenné rodiny a poskytuje dostatečné soukromí všem jejím členům. V letních měsících nabízí otevřený průchod na terasu a do zahrady, která tvoří další prostor pro sezónní aktivity. Jednopodlažní zděná stavba je doplněna atypicky řešenou plochou střechou, nosnou konstrukci tvoří tepelně-izolační tvárnice Ytong o tloušťce 450 mm.

Jedna vrstva zdiva stačí

Díky jednovrstvému zdění bylo možné vynechat přídavnou kontaktní izolaci a dosáhnout přitom hodnot nízkoenergetické výstavby. Výhodou je nejen to, že se zkrátí čas výstavby a zjednoduší se postup stavebních prací. Výsledná stavba je homogenní a nevznikají kritická místa při napojování dvou různých materiálů. Porézní struktura Ytongu tak plní svou tepelně-izolační funkci, ale také vytváří zdravé klima v budově. Další plus je i to, že materiál má takřka neomezenou životnost, na rozdíl od některých kontaktních zateplení. Masivní jednovrstvá zeď má díky své tloušťce lepší akustické vlastnosti a prostor je mnohem odolnější proti přehřívání.
Systémové řešení stropu Ze systému Ytong jsou také dělicí příčky, překlady a stropní konstrukce Ytong Ekonom. Zajímavostí je její dvouúrovňové provedení, které v centrální části vytváří vyvýšenou část, působící z vnitřního pohledu lehkým vzdušným dojmem. Na okrajích má střešní konstrukce konzolovitý přesah, který je výrazným architektonickým prvkem, podtrhujícím celkovou koncepci budovy. Systémový strop zde byl použit pro svou snadnou montáž bez nadbetonávky a armovacích ocelových sítí. „Výhodou je také to, že stropní vložky lze velmi snadno zkrátit pilou v příčném i podélném směru. Tím odpadá riziko chyb a snižuje se množství odpadu. Další plus stropu Ekonom je jeho takřka naprostá rovinnost. Odchylka je tak malá, že nevyžaduje další výškové korektury. Zejména ve spojení s vhodnou suchou skladbou podlahy přináší zjednodušení konstrukcí podlah a s tím spojené další úspory,“ říká Ing. Jiří Suchánek, jednatel developerské firmy S-universal-stavby s.r.o.
Projekt přitahuje zájemce o kvalitní bydlení – velkorysý pozemek, atraktivní místo se zde spojuje s kvalitním provedením stavby a pečlivě voleným materiálovým řešením. Zároveň se zde počítá s tím, že investice je náročná zejména v počátku – dům je připraven i na nové tepelně-technické normy roku 2020. Jednovrstvým řešením také odpadají v budoucnu problémy s případnou výměnou kontaktního zateplení. 
Zdroj: www.ytong.cz