Sdílet
 
Fasády, úpravy stěn

Zateplujte efektivně, uspoříte!

Datum vydání: 04.12.2009 | autor:
Standardní zateplovací systémy používané na vnitřním líci zdiva mají řadu podmínek užití a úskalí. Prvním je použití parozábrany. Při zateplení fasády se rosný bod posouvá směrem ven ze stavby. Byl-li před úpravou někde na či pod vnitřní omítkou, po zateplení je ve zdivu, nejlépe až pod zateplovacím systémem. To znamená, že vlhký vzduch proniká zdivem až k fasádě, kde část vlhkosti zkondenzuje. Kondenzací vodní páry se vytvoří podtlak a nasaje další vzduch. Cesta vzduchu je ale dlouhá, pomalá.
.
.
Systémové schéma iQ Therm
Systémové schéma iQ Therm
Při zateplení zevnitř se rosný bod posune pod zateplovací systém, relativně tenkou vrstvu se spárami. Vlhký vzduch, pokud pronikne spárou, kondenzuje a v případné dutině rostou plísně. Možnost odparu je malá, daná výměnou vzduchu v dutině. Výměně již nenahrává podtlak. Aby ke kondenzaci vlhkosti pod vnitřním zateplovacím systémem nedocházelo, líc v místnosti se standardně opatřuje parozábranou, zpravidla fólií, která brání pronikání vlhkého vzduchu do zateplení.

Fólie je ale umístěna blízko líce, tam, kde hrozí perforace hřebíky a vruty, elektroinstalacemi a podobně. Těžko řešitelným problémem jsou vždy detaily, prostupy oken, dveří, napojení vnitřního zdiva a zateplení tepelných mostů na nich vznikajících.

Pro řešení problematických detailů uvnitř staveb, na kterých kondenzuje voda a dochází k růstu plísní, se již několik let používají tepelně izolační kapilárně aktivní omítky, nebo kalciumsilikátové desky. Jejich schopnost zateplení je ale omezená díky vysokému obsahu těžké anorganické látky, cementu nebo křemičitanu. Tyto systémy jsou kapilárně aktivní, tedy nasákavé. Výhodou je proto velmi rychlé odvádění vznikajícího kondenzátu k vnitřnímu líci zdiva, kde se může rychle odpařit do cirkulujícího vzduchu v místnosti.
 Schéma funkce zateplovacího systému iQ Therm
Schéma funkce zateplovacího systému iQ Therm
Systémové schéma iQ Therm; na zdivo nalepené desky s povrchovou úpravou
Systémové schéma iQ Therm; na zdivo nalepené desky s povrchovou úpravou
Remmers nyní přichází se systémem bez parozábrany: naopak by zde parozábrana paradoxně zhoršila tepelně izolační vlastnosti zdiva. iQ-Therm, inteligentní systém vnitřního zateplení, který jedinečně spojuje kapilaritu a nasákavost kalciumsilikátových desek s tepelně izolačními vlastnostmi organické pěny. Celý systém je doplněn speciální lehčenou vnitřní omítkou, schopnou regulovat vlhkost vzduchu uvnitř místnosti. Omítka pohlcuje vysokou vlhkost, stejně tak odpařuje vlhkost v případě výrazně suššího vzduchu. Tím je zabráněno, aby na líci rostly plísně.

Systém je založen na deskách z pěnového polyuretanu. Standardní tloušťka desek je 50 mm, jsou pravidelně v síti po 4 cm kolmo k povrchu perforovány. V otvorech jsou vyplněny vysoce nasákavou minerální hmotou. Desky se lepí na zdivo (omítku) pomocí silně nasákavého speciálního stavebního lepidla (iQ Fix). Vnitřní líc desek se po nalepení na zeď opatří silnou vrstvou nasákavé omítky (iQ Top) s vlhkostně regulační schopností.

Funkce systému je následující: Vzduch, který pronikne skrz lícovou omítku, skrz perforovanou desku a lepidlo, se na líci či uvnitř zdiva ochladí a vlhkost částečně zkondenzuje. Kondenzát se díky nasákavosti lepidla, hmoty uvnitř otvorů v desce a lícní omítky roznese jednak do zdiva, jednak až k líci zateplení. Na líci se v příhodném okamžiku může odpařit.
Nalepení desek iQ Therm 50
Nalepení desek iQ Therm 50
Součásti systému iQ Therm
Součásti systému iQ Therm
Do suché zóny na povrchu omítky se posune vlhkost z vlhčích míst a transport vlhkosti z místa vzniku kondenzátu je poměrně rychlý. Celý systém dokončují povrchové úpravy omítky, jednak nasákavý prodyšný štuk iQ Fill a barva s podobnými vlastnostmi iQ Paint. Zateplovací efekt systému je poměrně značný díky vysokému tepelnému odporu desky (λ = 0,031 W/mK).

Systém musí řešit i problém tepelných mostů: k tomu slouží klínové desky iQ Therm K50, které klesající tloušťkou od 50 do 0 mm překonávají tepelný most jak na tvrdém stropě, tak na vnitřní zdi vycházející z obvodového zdiva. Dalším řešeným problémem jsou niky oken, které neposkytují dostatečný prostor pro 50 mm desku. Do nik je určena speciální deska iQ Therm L15 o tloušťce 15 mm.

Výhodou systému je možnost selektivně vyřešit problémy jednoho bytu, případně jedné místnosti, jedné zdi. Oproti klasickému vnějšímu kontaktnímu zteplení nemusíme provádět zateplení celé jedné fasády domu, odpanou případné následné práce na střeše a výměny oplechování. Pomocí iQ Thermu lze zateplit byt bez nutnosti ztratit cenný a krásný líc fasády: například ozdobné štukové nebo lícové cihelné.
Opatření líce desek omítkou iQ Top a variantní řešení
Opatření líce desek omítkou iQ Top a variantní řešení
Foto: Remmers CZ
Foto: Remmers CZ
V porovnání se zateplením na vnitřním líci s parozábranou nabízí iQ Therm jistotu při následném zavěšování dekoračních předmětů a nábytku, nemusíme tedy mít strach z porušení funkce parozábrany a dílčích následků. Vrstva lícové omítky v tloušťce 10 - 15 mm dává i prostor pro osazení subtilnějších instalací.

Je samozřejmě potřebné, aby zateplované zdivo bylo chráněno proti pronikání vlhkosti zezadu či vzlínání odspodu. Pokud by zateplení bylo zezadu dotováno vlhkostí, nebude funkce ohrožena, avšak nebylo by možné k němu přistavit nábytek: systém rychle vydává vlhkost zpoza zateplovacího souvrství. Pokud by přísun vlhkosti byl trvalý, zvlhčovaly by se předměty v kontaktu s lícem.

iQ Therm je alternativou, která by měla doplnit stávající systémy zateplení. Výhodou je jednoduchost, rychlost a relativní čistota aplikace, spočívající v nalepení na líc stávající omítky a zaomítnutí. Úpravy lze provádět během minimálních odstávek, nehrozí vystěhovávání prostor pro stavební výrobu. Tento způsob zteplování z trhu jistě nevytlačí jednodušší vnější KZS. Poskytuje však další možnost, vedoucí k úsporám nákladů na vytápění některých staveb, u kterých KZS není vhodný.
Obr: Remmers CZ, snímek termokamerou po zateplení
Obr: Remmers CZ, snímek termokamerou po zateplení
Remmers CZ s.r.o.

Remmers CZ s.r.o.

Říčany, Říčany, Kolovratská 1445, 25101
Tel: 323 604 877
Web: http://www.remmers.cz
E-mail: mail@remmers.cz
Sdílení článku

Sdílejte na sociálních sítích

Remmers CZ s.r.o.

Říčany, Říčany, Kolovratská 1445, 25101
Tel: 323 604 877
Web: http://www.remmers.cz
E-mail: mail@remmers.cz

Vybíráme články

Ohodnoťte článek kliknutím:

  Další články

 • Sokl domuSokl domu

  S pojmem sokl se setkáme u sochařských uměleckých děl (je vlastně jejich podstavcem), nábytku, který nemá nohy a sokl je právě jeho styčnou plochou s podlahou a samozřejmě u staveb domů samotných. Sokl je ve stavebnictví částí…

 • FasádaFasáda

  Fasáda nám na první pohled prozradí mnohé jak o architektovi, který dům navrhoval, tak majiteli objektu. Navíc může fasáda poukázat i na vnitřní členění domu. Pro finální úpravy povrchů vnějších stěn domů se používají…

 • Nejen barva dělá novou fasáduNejen barva dělá novou fasádu

  Fasádní systém JUBIZOL – nejen druh, barva a struktura omítky dělá novou fasádu.

Diskuze na téma "Zateplujte efektivně, uspoříte! "

Buďte první a napište komentář k  "Zateplujte efektivně, uspoříte! "

NAHLÁŠENÍ NEVHODNÉHO PŘÍSPĚVKU zavřít
Opravdu chcete nahlásit administrátorovi tento příspěvek jako nevhodný ? ANO NE