Sdílet
 

Stavte jedině energeticky úsporné domy!

Datum vydání: 21.09.2010 | autor:

Od roku 2020 EU vyloženě vyžaduje výstavbu pouze v pasivním standardu a hodnota ostatních staveb klesne. V okamžiku, kdy se budoucí stavebník rozhoduje o výstavbě svého domu, stojí před řadou zásadních otázek. Bude lepší typový projekt, jejichž nabídka je na našem trhu opravdu pestrá nebo dá přednost individuálnímu řešení dle vlastních požadavků a podmínek místa stavby? Jaké by měly být maximální náklady na stavbu? Z jakého stavebního materiál by budoucí dům měl být postaven? Bude lepší zadat stavbu na klíč, nebo využít možnosti postupného zadávání jednotlivých částí různým firmám?

V poslední době se k těmto otázkám, i pod vlivem zvyšujících se cen energií (elektrická energie, plyn), které stále nedosahují ceny obvyklé na západ od nás, stále častěji přidává i otázka: Jaká bude energetická náročnost nově postaveného domu?

Řešení pro stavbu energeticky úsporných domů i staveb nízkoenergetických a pasivních nabízí chrudimská firma Hoffmann. A právě způsob prezentace skutečně realizovaných staveb, ať už typových nebo dle individuálních projektů, s konkrétními náklady na vytápění doloženými fakturami, je ojedinělý. Mezi, do této doby prezentovanými domy, jsou všechny vytápěny stále nejrozšířenějším způsobem. Tedy plynovým kotlem ( turbo, kondenzačním) a radiátory, kombinací radiátory a podlahové vytápění, popřípadě pouze podlahovým vytápěním. Úspory nákladů na vytápění těchto veloxových domů oproti klasickým technologiím s tepelným odporem okolo 2,5 až 3,5 jsou výrazné a zejména při dlouhodobém zatížení rodinného rozpočtu splátkami hypotéky mají o to větší smysl. Obecně lze říci, že stavbu energeticky úsporného domu či domu nízkoenergetického je možné při odpovídajících tepelně izolačních vlastnostech výplní oken a izolace střech realizovat s  tepelným odporem obvodových stěn R = 5 m2KW-1 a vyšším.

Realizaci domu je tak možné provést stavebním systémem VELOX - systémem „ztraceného bednění“ na bázi štěpkocementových desek. Technologie výroby využívá pouze přírodních materiálů, kterými jsou dřevo a cement. Je energeticky nenáročná, protože se materiál nevyrábí tepelným procesem a při výrobě nevznikají žádné exhalace nebo nebezpečné odpady, které by zatěžovaly životní prostředí. Stavební systém Velox vyniká nad ostatními materiály vysokou tepelnou izolací bez vzniku tepelných mostů ve spojení s velkou tepelnou akumulací, díky čemuž dochází k významné úspoře nákladů na vytápění a stejně tak i vytváří velmi příjemné klima v letních měsících. Desky se vyrábějí v širokém sortimentu vzhledem k individuálním požadavkům na tepelnou a zvukovou izolaci staveb. Tepelný odpor obvodové konstrukce lze v závislosti na požadované tloušťce izolace ze samozhášivého, stabilizovaného šedého polystyrenu s přísadou grafitu EPS plus zvýšit ze základní hodnoty R = 5,40 m2KW-1, respektive U = 0,18 Wm-2K-1 na R = 6,96 m2KW-1, respektive U = 0,14 Wm-2K-1 i vyšší.
Foto: HOFFMANN, typový dům Charis, Top dům 2006 Foto: HOFFMANN, typový dům Charis, Top dům 2006
Foto: HOFFMANN, typový dům Charis, Top dům 2006
Popis fotografie: Užitná plocha tohoto domu je 208,87 m2 a náklady na zemní plyn používaný k vytápění a ohřevu teplé užitkové vody v období 8.12. 2007 až 10.12. 2008 byly 16.772,80,- Kč. Spotřeba energie na vytápění je 46,10 kWhm-2 za rok.
Pro porovnání uvádíme, že tepelná akumulace nosného betonového jádra systému VELOX je zhruba 7x vyšší než u klasických zdicích materiálů a asi 22x vyšší než u plynosilikátů, což je dáno mnohem vyšší objemovou hmotností betonu. Tepelné vlastnosti stěn tak zaručují, že v domě je příjemné klima nejen v zimních mrazech, ale i v letních parnech. Stejně tak platí, že i pro případ požáru zajišťují stěny ze systému VELOX požadovanou ochranu před ohněm. Ta je zajištěna vnitřními deskami VELOX a zejména patnácti centimetry nosného betonového jádra obvodových a vnitřních nosných stěn objektu. Také z hlediska zvukové izolace nabízí, zejména vnitřní nosné stěny VELOX, oddělující hlavní části domu, nadprůměrné hodnoty indexu vzduchové neprůzvučnosti. S hodnotou Rw = 57 dB je systém VELOX vhodný i pro ty, kteří po zkušenostech z bytových domů touží po klidném bydlení se zajištěným soukromím.

Kromě ekologických a technických předností stavebního systému Velox jsou zde i další výhody, mezi které lze určitě zařadit například snadnou a rychlou montáž hrubé stavby VELOX či nenáročnost na zařízení staveniště.

O úspěšném katalogu typových domů firmy Hoffmann jsme psali již několikrát. Obsahuje více než 4 desítky typů domů, některé ve variantním řešení, včetně domů, které získaly prestižní ocenění Dům roku, Top dům. Namátkou vyjmenujme domy Afrodite, Fortuna, Jupiter, Minerva II, Athena, Merkur… Všechny tyto domy je možné ve fázi přípravy projektové dokumentace upravovat dle požadavků zákazníků s respektováním místa stavby a jeho orientace vůči světovým stranám. Proto jsou v ceníku typových domů ceny za projekty typové bez úprav a ceny za typové projekty včetně úprav.

Novinkou v nabídce firmy Hoffmann je pětice pasivních domů s celkovou potřebou tepla na vytápění do 20 kWh/m2 s úplnou nezávislostí na potřebě zdroje plynu a minimalizaci spotřeby elektrické energie s názvy LIME 20 passive, SPRUCE 20 passive, MAPLE 20 passive, MINERVA 20 passive a PRIMA 20 passive.
Foto: HOFFMANN, dům dle individuálního projektu Foto: HOFFMANN, dům dle individuálního projektu
Foto: HOFFMANN, dům dle individuálního projektu
Popis fotografie: Užitná plocha tohoto domu je 171 m2 a náklady na zemní plyn používaný k vytápění, vaření a ohřevu teplé užitkové vody v období 13.1. 2007 až 22.1. 2008 byly 13.557,60,- Kč.
Už označení “passive” naznačuje že rodinné domy jsou navrženy se zřetelem na jejich tepelné ztráty a s ambicí zařadit se do kategorie pasivních rodinných domů s celkovou roční spotřebou tepla do 20 kWh/m2 s úplnou nezávislostí na potřebě zdroje plynu a minimalizaci spotřeby elektrické energie. Pro dosáhnutí těchto ambicí se proces návrhu v maximální možné míře soustředil na hledání ideálního dispozičního a architektonického řešení v kombinaci s nejlepšími dosáhnutelnými konstrukčními vlastnostmi systému Velox.

Obvodové stěny pasivních domů jsou ve skladbě (z vnitřního pohledu) : vnitřní deska VELOX tloušťky 35 mm + 150 mm nosné betonové jádro + 200 mm stabilizovaného šedého polystyrenu s přídavkem grafitu nalepeného cementovým mlékem na desce VELOX tloušťky 35 mm (deska VELOX WS EPS plus) a přídavné tepelné izolace tloušťky 80 mm až 100 mm. Také s důrazem na možné ztráty se navrhovaly i tloušťky vodorovných izolacií - podlahy ve styku s terénem jsou izolované pěnovým polystyrénem NeoFloor 031 v tloušťce až 150 mm a střecha v tloušťce 350 mm až 550 mm. Všechny konstrukce “vyčnívající” ze  základní kompaktní stavební hmoty jsou projekčně do detailů dořešené, aby bylo zabráněno případným nadměrným tepelným únikům. I volba okenních a dveřních výplní na fasádě drží krok s náročnými tepelně technickými vlastnostmi systému VELOX. Výplň z izolačního trojskla se součinitelem prostupu tepla jen Ug = 0,7 W/(m2K) hovoří za vše.

Mimo vlastní katalog úspěšných typových domů a pasivních typových domů firma Hoffmann nabízí možnost dodávky a montáže stavebního systému VELOX dle vlastního projektu zákazníků. V případě, že má zákazník vlastní představy o podobě svého rodinného domu, je možné zajistit zdarma přepracování již hotového projektu (studie) do stavebního systému VELOX či vypracovat projekt individuální a následně zpracovat bezplatnou cenovou nabídku na dodávku stavebního systému VELOX na tento vlastní projekt zákazníka.
Foto: HOFFMANN, typový dům Jupiter, Dům roku 2007 Foto: HOFFMANN, typový dům Jupiter, Dům roku 2007
Foto: HOFFMANN, typový dům Jupiter, Dům roku 2007
Popis fotografie: Užitná plocha tohoto domu je 206,66 m2 a náklady na zemní plyn používaný k vytápění a ohřevu teplé užitkové vody v období 10.1. 2007 až 12.1. 2008 byly 17.531,- Kč.
Při osobním jednání je dále možné nabídnout poměrně širokou nabídku služeb. Od zmíněného zajištění projektové dokumentace, dodávky stavebního systému VELOX, montáže hrubé stavby, až třeba po pomoc při zajištění financování stavby, realizaci základů i kompletní střechy, až po stavbu na klíč prostřednictvím spolupracujících firem.

Firma Hoffmann, která dodala stavební systém VELOX na více než 1.700 staveb a je dlouhodobě největším dodavatelem stavebního systému VELOX, zajišťuje dodávky kompletních stavebnic VELOX pro hrubé stavby a také jejich montáž. V případě firemní montáže systému VELOX bude tato zajištěna zkušenými pracovníky, kteří mají za sebou montáž mnoha desítek a v některých případech i více než sta staveb. Pro zájemce o montáž svépomocí nebo prostřednictvím místních firem zajistí společnost Hoffmann zaučení svými šéfmontéry přímo na staveništi.

Pokud se chcete o nabídce firmy Hoffmann dozvědět více, je možné si zdarma vyžádat nový firemní katalog typových domů, ve kterém najdete uvedené úspěšné domy.

Více informací najdete na www.hoffmann.cz
Foto: HOFFMANN, typový dům SPRUCE 20 passive, Top dům 2010 Foto: HOFFMANN, typový dům SPRUCE 20 passive, Top dům 2010
Foto: HOFFMANN, typový dům SPRUCE 20 passive, Top dům 2010
HOFFMANN spol. s r.o.

HOFFMANN spol. s r.o.

Chrudim, Chrudim I, Štěpánkova 97, 53701
Tel: 469 620 569
Web: http://www.hoffmann.cz
E-mail: velox@hoffmann.cz
Sdílení článku

Sdílejte na sociálních sítích

HOFFMANN spol. s r.o.

Chrudim, Chrudim I, Štěpánkova 97, 53701
Tel: 469 620 569
Mobil: 602 429 520
Web: http://www.hoffmann.cz
E-mail: velox@hoffmann.cz

Vybíráme články

Ohodnoťte článek kliknutím:
Diskuze na téma "Stavte jedině energeticky úsporné domy!"

Buďte první a napište komentář k  "Stavte jedině energeticky úsporné domy!"

NAHLÁŠENÍ NEVHODNÉHO PŘÍSPĚVKU zavřít
Opravdu chcete nahlásit administrátorovi tento příspěvek jako nevhodný ? ANO NE