Rychlé bednění věnců VELOX

Stavební systém VELOX se již více než 60 let úspěšně používá na stavbu rodinných a bytových domů i administrativních budov. Sendvičové štěpkocementové stěny VELOX zde prokazují své vynikající parametry v tepelné izolaci, zvukové izolaci, pestrosti použití i pevnosti staveb.

Štěpkocementové desky VELOX nacházejí své uplatnění na stavebním trhu i jako bednící prvky k tradičním stavebním systémům. Především jako bednění věnců, univerzálně použitelné a kombinovatelné s jakýmkoliv způsobem výstavby. Výhodou bednění věnců VELOX je především rychlá a jednoduchá montáž bez malty a lepidel a možnost okamžité následné betonáže. Výhodou, kterou ocení investor je, že za dobrou cenu získá kvalitně zhotovené bednění věnců bez tepelných mostů, a ušetří i na rychlé montáži. Jednoduchá montáž formou 'skládačky' zajistí, že bednění věnců si svépomocí lehce zhotoví každý zručnější stavebník.
Štěpkocementové bednění věnců VELOX se po betonáži neodbedňuje, zůstává součástí konstrukce věnců a významnou měrou zlepšuje tepelně technické parametry věnců. Je ideálním podkladem pro omítání, vedení instalací a pro kotvení kontaktního zateplovacího systému.

Podle realizace bednění věnců se rozlišuje:

Jednostranné bednění věnců

Na bednění věnců stěn obvodového pláště se používá věncová deska VELOX WSC35, která může být opatřena tepelnou izolací (expandovaný polystyren EPS 70) v tloušťkách 50, 80, 100, 120 a 150 mm. Díky tepelné izolaci dochází k podstatnému omezení možného vzniku tepelných mostů obvodových věncových konstrukcí v místě styku se všemi typy stropních konstrukcí.
K nosným stěnám se bednění věnců připevňuje montážními sponami, které zajišťují fixaci věncových desek ke stěně. Spony se vyrábějí svařováním z taženého drátu z oceli 11 343 kruhového průměru 4 a 5 mm. Splňují minimální požadovanou pevnost v tahu 540 MPa. Jsou povrchově upraveny protikorozním nástřikem. Rozměry spon jsou přizpůsobené tloušťce nosné stěny a tloušťce věncové desky s tepelnou izolací.

Postup montáže jednostranného bednění věnců

Výška věncových desek se volí podle výšky použitého věnce nebo stropní konstrukce. Standardní výška je 250 mm. Bednění věnců se realizuje zásadně před montáží stropní konstrukce. Montáž je velmi jednoduchá, probíhá ve třech krocích:
  1. Do zářezů ve věncové desce se osadí věncové spony. Počet věncových spon je 5 ks / desku (2 bm).
  2. Věncová deska se osadí sponami na nosnou stěnu.
  3. Věncová deska se zarovná. Čela desek se vzájemně zpevní hřebíkem.
Rychlost montáže 2 min / bm

Při vytváření rohů je nutné tepelnou izolaci na jedné z věncových desek odříznout o tloušťku věncové desky tak, aby obě desky v rohu do sebe dokonale zapadly. Spoj věncových desek v rozích se zpevňuje vruty nebo hřebíky.
Po montáži bednění věnců následuje montáž stropní konstrukce, armovací práce a nakonec betonáž betonovou směsí předepsané třídy (nejčastěji beton třídy C20 / 25). Jednostranné bednění věnců se dodávají pro tloušťky nosných stěn od 240 mm.

Oboustranné bednění věnců

Oboustranné bednění věnců se realizuje věncovými deskami VELOX z obou stran (obr. 7). Na zhotovení obvodových konstrukcí se používá bednění s nalepenou tepelnou izolací, kterou je stejně jako v případě jednostranného bednění věnců expandovaný polystyren EPS 70 v tloušťkách 50, 80, 100, 120 a 150 mm. Jeho použitím dochází k podstatnému omezení možného vzniku tepelných mostů.

Postup montáže oboustranného bednění

Při montáži oboustranného bednění stěn se používají 2 typy spon:
  • oboustranné osazovací spony, kterými se věncové desky připevňují k nosné stěně
  • jednostranné ukončovací spony, kterými se po vložení vodorovné výztuže do věnců propojí horní okraje věncových desek a vytvoří tak kompaktní bednění, připravené k betonáži

Montáž probíhá v pěti krocích:

  1. Na spodní část vnější věncové desky se nasadí oboustranné osazovací spony v počtu 5 ks / 2 bm. Následně se vnější věncová deska osadí na nosnou stěnu.
  2. Nasunutím do oboustranných spon se osadí vnitřní věncová deska. Zářezy na deskách musí být vždy na horní straně věncové desky.
  3. Vložení výztuže věnce do prostoru mezi dvěma věncovými deskami.
  4. Osazení jednostranných spon do připravených zářezů na horní straně věncových desek - do každého zářezu jedna spona
  5. Vyrovnání bednění a zajištění spojů mezi jednotlivými deskami hřebíky.
Rychlost montáže 4 min / bm
Betonáž se provádí betonovou směsí předepsané třídy tak, aby bylo zaručeno minimální krytí výztuže o tloušťce 20 mm.
Věncové desky se snadno opracovávají, dají se z nich vytvořit různé tvarové dispozice. Používají se pro tloušťku nosných stěn od 200 mm.
Filozofie značky VELOX 'Stavějte moderně, rychle a ekonomicky' se i v tomto případě uplatňuje naplno. Se ztraceným bedněním značky VELOX zhotovíte 1 bm bednění věnců již za dvě minuty. V profesionální kvalitě.
Zdroj: www.velox.cz
Zpracoval: Ing. Peter Turan
VELOX - WERK s.r.o. Poslat poptávku