Hluk od sousedů, od výtahu, z ulice. Hlasitá hudba z dětského pokoje. Hluk tvoří nedílnou součást našich životů. Pronásleduje nás na každém kroku a brání nám v odpočinku, znesnadňuje soustředění i běžnou konverzaci. Potíže s nadměrným hlukem lze přitom snadno řešit použitím akustických sádrokartonových desek Modré ticho od společnosti Rigips.

Co je to hluk?

Hluk je nežádoucí zvuk, který vyvolává nepříjemný nebo rušivý vjem, pocit. Každý zvuk rozechvívá vzduch a výsledkem změn tlaku vzduchu je pak sluchový vjem (hlas, bouchání dveří, zvuk motoru atd.). Výsledné chvění vzduchu je pak charakterizováno svou:
 • frekvencí – Frekvence označuje počet změn tlaku vzduchu za vteřinu (lidské ucho je schopno vnímat frekvence mezi 20 a 20 tis. Hertz).
 • intenzitou – Postupně, jak intenzita hluku narůstá, vykonávají vibrace čím dál větší akustický tlak na naše ucho. Aby bylo zajištěné zachování akustického tlaku (především ve městech) v únosné míře, stanovují se hlukové limity (intenzita se udává v decibelech).
Efektivní ochrana proti hluku

Efektivní ochrana proti hluku je stále důležitějším tématem pro architekty a projektanty. Mimořádně důležitým kritériem pohody bydlení je totiž klid. Trvalý hluk může lidem dokonce způsobit závažné zdravotní problémy. V nejlepším případě se hluk považuje „pouze“ za rušivý element.

Vysoké nároky na protihlukovou ochranu je třeba začlenit do projektu a následně je nutné zajistit, aby byly v praxi spolehlivě splněny. Při správném projektování je možné dosáhnout obojího. V prostorách budovy se může hluk z vedlejších místností natolik utlumit, že ho obyvatelé nebudou vnímat jako rušivý. Lidé tak budou moci žít i pracovat vedle sebe v akustické pohodě.
Stavební akustika

Stavební akustika je obor, který se omezením přenosu zvuku mezi různými prostory ve stavbě zabývá. Pro řešení tohoto problému je třeba postavit zvuku do cesty vhodnou zvukově izolační konstrukci či konstrukční materiál. Základní vlastnost požadovaná od takových konstrukcí je neprůzvučnost. Konstrukční systémy nabízené společností Rigips byly pečlivě sestaveny tak, aby splňovaly nejpřísnější kritéria a byly ověřeny v autorizovaných zkušebnách.

Naměřené vynikající hodnoty neprůzvučnosti spolu s dalšími výhodnými vlastnostmi konstrukčních systémů Rigips dávají uživateli do ruky řadu prostředků, které vedle kontroly přenosu zvuku ve stavbě usnadní i řešení dalších požadavků kladených na stavební objekty.
Modrá akustická deska proti hluku

Společnost Rigips v současnosti přichází na trh s ještě vylepšenou novinkou – modrou akustickou sádrokartonovou deskou. Deska Modré ticho výrazně snižuje hladinu hluku v sádrokartonových konstrukcích. Jde o profesionální a ekonomické řešení protihlukové ochrany budov. Tento exkluzivní výrobek se používá pro montáž vnitřních i mezibytových příček, podhledů a předstěn v interiérech. Již v základní verzi je deska dodávána v protipožární úpravě, tudíž je vhodná i pro konstrukce s požadavkem na požární odolnost.

Modrá akustická sádrokartonová deska je vyrobena podle speciální receptury. Má vhodně zvolenou hustotu jádra, kterou tvoří upravená sádrová krystalická struktura se specifickými tlumícími vlastnostmi. Díky svému unikátnímu složení dosahuje deska vysokých akustických kvalit. Modrá barva pak zaručuje, že je deska snadno rozpoznatelná.

Shrnutí vlastností akustických desek Modré ticho:
 • vyšší vzduchová neprůzvučnost (izolace proti hluku)
 • již v základní verzi s vyšší požární odolností (protipožární konstrukce)
 • snadno rozpoznatelné podle modré barvy (snadná kontrola)
 • díky malé tloušťce konstrukce zůstává větší užitná plocha místností
 • malá hmotnost modré akustické konstrukce znamená menší nároky na nosné konstrukce
 • jedinečné řešení pro rekonstrukce i novostavby
 • hladký, zdravotně nezávadný povrch
 • snadné vedení instalací v dutině konstrukce
 • rychlost výstavby suchou cestou
 • úspora investic
Ve druhém díle tohoto článku přineseme bližší informace o třech konstrukčních typech sádrokartonových akustických desek Modré ticho – tedy akustických předstěnách, příčkách a podhledech.