Řeč je o tom pomyslném malíčku, za kterým se skrývá věc zdánlivě nepodstatná, ale ve skutečnosti důležitá, neboť dělá z celého díla funkční a esteticky krásný objekt - jsou to sádrové a pastózní tmely. Jejich použití je daleko širší než tmelení sádrokartonových konstrukcí. Počínaje vyrovnáváním či přetmelením omítek a stěrkováním betonových monolitických či prefabrikovaných konstrukcí zdaleka nekonče.

Druhy tmelů

Označení CE je známka toho, že výrobek odpovídá požadavkům Evropského hospodářského prostoru (EHP) a splňuje příslušné požadavky normy ČSN EN 13963. Pod písmeny CE je identifi kační značka výrobce a jeho registrovaná adresa včetně dvojčíslí roku, kdy bylo označení umístěno, odkaz na normu, popis výrobku a doplňkové charakteristiky (třída reakce na oheň a podobně).

Zdánlivě nepodstatné číslo a písmenko, například 4B-EN 13963 (Knauf Uniflott), však udává jeho přesný typ a doporučené použití. Zjednodušeně se dá říci, že čím vyšší toto číslo je, tím je tmel ušlechtilejší (4B/4A je tedy nejvyšší). Písmenko B/A říká, zda se jedná o tmel na bázi sádry, či disperzní tmel (pastózní).

Pojďme se ale podívat všem těm číslům a písmenkům na zoubek a zjistit, zda jsme si za cenu ručně vyráběné limuzíny nekoupili auto z bazaru. A naopak, jestli nám může tmel daného typu splnit naše očekávání.
  • Základní tmel = spárovací tmel určený pro základní tmelení a přetmelení ve spojení s výztužnou páskou.
  • Dokončovací tmel = spárovací tmel, který tvoří zakončení povrchu pro jedno nebo vícenásobné použití na základní tmel.
  • Tmel pro dvojí použití = spárovací tmel vhodný pro základní tmelení i dokončení.
  • Bezpáskový spárovací tmel = spárovací tmel pro vyspárování desek s vhodným okrajovým profilem bez pásky.
Tmely třídy 1A, 2A, 3A a 4A tuhnou jen při vysychání na vzduchu a jsou většinou pomalu tuhnoucí. Tmely třídy 1B, 2B, 3B a 4B tuhnou při chemické reakci a vysychání na vzduchu a jsou většinou rychle tuhnoucí (normálně tuhnoucí). Pomalu tuhnoucí znamená v řeči smrtelníka déle než 3 hodiny (dle okolních podmínek je tmel tuhý a suchý třeba až za 7 dní). Naopak normálně tuhnoucí tmely jsou tuhé okolo hodiny a suché jsou třeba už za 3 hodiny.

Některé vlastnosti tmelu běžný uživatel přímo nezjistí, jako například přídržnost k desce, pevnost v tahu za ohybu. Ale pak jsou i vlastnosti, které pozná na první pohled či na první „ohmat“. Mnohdy jsou však tyto vlastnosti pro zpracovatele rozhodující. Mezi ně patří například lehkost rozdělávání, snadnost nanášení, přídržnost na špachtli, propadání, odtrhávání se od příčných hran desek.

Specialitou je například možnost kletování (vyhlazování), vytvářet různé tloušťky aplikace, popřípadě snadnost broušení. Nutno podotknout, že to, co se někdy může zdát jako výhoda, je naopak skrytá nevýhoda. Například v případech, kde sádrokartonář ocení velmi snadnou brousitelnost, malíř spláče nad výdělkem, protože se tmel pohybem válečku začne odbrušovat a vymývat. Přitom šikovnost při tmelení a seškrábnutí hrudek přebývajícího tmelu cca hodinu po aplikaci, může nutnost hrubého broušení úplně odstranit. V praxi jsou většinou používány tmely 3. a 4. třídy, zejména z důvodu jednoho typu materiálu na stavbě.
Stupně tmelení

U tmelení sádrokartonových konstrukcí vyvstává jedna zásadní otázka, a to je typ tmelení (spárovací systém), který je dán mnoha požadavky. Celkem je můžeme rozdělit do 4 stupňů jakosti, které označujeme Q1 až Q4. Je to kombinace jednotlivých tmelů, stavební chemie a šikovnosti rukou. Je nutné upozornit na fakt, že standard v tmelení sádrokartonových konstrukcí je tmelení stupněm jakosti Q2.

Q1 – je technicky nejnutnější tmelení určené pro prostory bez estetických nároků. Toto tmelení zabezpečuje odolnost při požáru, statickou funkci opláštění a slouží k akustickému utěsnění povrchu konstrukce. Tato operace zahrnuje zaplnění spár sádrokartonových desek a překrytí viditelných částí upevňovacích prostředků včetně zakrytí výztužných pásek, pokud je potřebné (dáno tvarem hran desek a použitým typem tmelu). Přečnívající stěrková hmota se odstraní – seškrábne špachtlí. Při tmelení spodních vrstev u vícevrstvého opláštění je nutné jejich vyplnění tmelem. Následné tmelení upevňovacích prostředků není nutné. Hlazení a nanášení tmelu mimo bezprostřední okolí spár se neprovádí.

Q2 – standardní tmelení postačuje pro obvyklé nároky na plochy stěn a stropů. Stupeň Q2 zahrnuje kroky Q1 s dodatečným tmelením s cílem dosáhnout rovných přechodů mezi deskami. Podmínkou je, že nesmí zůstat viditelné otisky po zpracování. Tmel se buďto skletuje, nebo seškrábne ještě v lehce zavlhlém stavu špachtlí, a po zaschnutí jen lehce přebrousí. U pastózních tmelů (Knauf Readygips, Knauf F2, Knauf Rotband Finish) je toto přebroušení doporučeno provádět do 3 dnů po zaschnutí tmelu. Q2 tmelení je vhodné pod tapety s hrubou a středně hrubou strukturou, dále pod nelesklé nátěry nanášené strukturovanými válečky a pod vrchní omítky s velikostí zrna přes 1 mm. Při bočním nebo spodním osvětlení nelze vyloučit viditelné stopy. Volba stupně jakosti tmelení je nutná již ve fázi projekce sádrokartonových konstrukcí.
Q3 – tmelení se zvýšenými nároky překračujícími požadavky standardu. Postup zahrnuje kroky tmelení Q2 a širší přetmelení spár včetně přetažení zbývajícího povrchu kartonu desek stěrkovou hmotou pro uzavření pórů (tzv. nulová tloušťka). Při tomto stupni zpracování se snadnost broušení finálního tmelu projeví jako velké negativum – snadno se probrousí „nulová tloušťka“ a na některých místech tak místo hladkého povrchu bude probroušený povrch kartonu vyžadovat opětovné tmelení. Proto je brousitelnost tmelů Knauf F2 a Knauf Readygips volena jako zlatá střední cesta mezi extrémně tvrdými a extrémně měkkými tmely. Q3 tmelení je vhodné pod tapety s jemnou strukturou, matné nátěry a vrchní omítky, jejichž zrnitost nepřesahuje 1 mm. I při tomto stupni však nelze úplně vyloučit možné stopy, avšak jejich rozsah je oproti tmelení Q2 znatelně menší.

Q4 – tmelení splňující nejvyšší nároky na kvalitu finálního povrchu. Tento stupeň tmelení zahrnuje postup Q2 a celoplošné natažení finálního tmelu v tloušťce cca 3 mm, dále jeho následné rozetření a případné dobroušení (Knauf Readygips, Knauf Unifl ott Finish) nebo zakletování v případě stěrky Multi-Finish. Q4 je vhodný pod hladké obklady s leskem, kovové nebo vinylové tapety, lazury a středně lesklé nátěry, případně pod jiné vysoce kvalitní techniky povrchových úprav. Stupeň tmelení Q4 minimalizuje viditelné efekty bočního osvětlení. Nelze je však vyloučit 100%, již vzhledem k rukodělnému zpracování těchto hmot. Nedílnou součástí úspěchu při tmelení na stupeň jakosti Q4, při použití stěrky Multi-Finish, je předchozí aplikace penetrace Knauf Putzgrund, která zajistí kromě přilnavosti menší sycení sádrokartonových desek vodou. Současně umožní pohodlné zpracování i velkých ploch v této nejvyšší kvalitativní třídě.

Na závěr si krátce představme sádrové tmely Knauf pro základní tmelení (tmely třídy 3B), a to Fugenfüller Leicht a Gelbband, dále výborný tmel pro tmelení bez pásky Knauf Uniflott (4B) a pastózní tmely pro finální tmelení, konkrétně Knauf F2, Knauf Readygips, Knauf Rotband Finish a Knauf Unifl ott Finish. Speciálním a velmi oblíbeným produktem pro jakost tmelení Q4 je pak sádrová stěrka Multi-Finish, popřípadě strojně zpracovatelná verze Multi-Finish M. Ještě jedna drobná, ale důležitá poznámka o snášenlivosti tmelů. Tmely pastózní (třída A) lze nanášet na tmely sádrové (třída B), ale obráceně nikoliv.
KNAUF Praha, spol. s r.o. Poslat poptávku