Sdílet
 

Sádrová nivelační stěrka BP 4 vyrovná podlahy

Datum vydání: 11.03.2013 | autor:

Sádrová nivelační stěrka BP 4 se vyznačuje vysokou konečnou pevností, velmi nízkým vnitřním napětím a smrštivostí, možností vyrovnávek do 25 mm tloušťky a svou vhodností k zalévání podlahového vytápění.

Podklad odprášit – vysát Podklad odprášit – vysát
Podklad odprášit – vysát
Rozhodujícím parametrem u každé realizace je bezporuchovost zhotoveného díla. BP 4 je pro realizátora spolehlivá především v tom, a teď mne omluvte, použiju slova svého kolegy, že je „blbuvzdorná“. Tato vlastnost je neocenitelná především v možnosti aplikace na relativně velmi nerovný podklad. Rozdílnost výšek vyrovnávky 2–25 mm není přijatelná pro standardní typy cementových nivelačních hmot. Pro speciální sádrovou stěrku BP 4 takto velké nerovnosti neznamenají žádnou překážku.

Další neméně ocenitelnou vlastností je, že stěrka při rozmíchání není tak náchylná na přidané množství záměsové vody. Ruku na srdce, kdo na stavbě odměřuje množství vody přidávané do stavebních hmot? Doporučené množství se většinou odhaduje spíše podle konzistence než odměrkou. Neříkám, že je to správné, ale změnit mentalitu a naučené „rituály“ stavebníků se nám asi tak snadno nepodaří.
Naředit penetrační nátěr BP Unigrund dle návodu a savosti podkladu Naředit penetrační nátěr BP Unigrund dle návodu a savosti podkladu
Naředit penetrační nátěr BP Unigrund dle návodu a savosti podkladu
Ti, co zpracovávali cementovou nivelační hmotu, s tím asi problém měli. Zcela opačné je to u materiálu BP 4. Doporučené množství záměsové vody pro rozmíchání je cca 6,5 l na 25kg pytel. Téměř vždy se zpracovatel spíše přikloní k přelití hmoty než k jejímu namíchání do husté konzistence. Tady asi ocení výše zmíněnou „blbuvzdornost“, protože i při relativně mírně zvýšeném množství záměsové vody tato chyba neovlivní vlastnost vylité stěrky.

Další neméně ocenitelnou vlastností je možnost zpracování pomocí strojní techniky PFT. Ideálně strojem PFT Ritmo, případně u velkých ploch i pomocí PFT G4. Výhodou je stabilní, velmi dobře namíchaná konzistence, kterou stroj plynule dodává.

Výsledné pevnosti stěrky dosahují:

  • Pevnost v tlaku: min. 20 MPa (C20 dle ČSN EN 13813)
  • Pevnost v tahu za ohybu: 7 MPa (F7 dle ČSN EN 13813)

Spolehlivost každého materiálu má ale určité meze:

  • Vyrovnávaná plocha musí mít vždy zcela funkční hydroizolaci. Sádrovou stěrku není možné aplikovat na vlhké, neodizolované podklady.
  • Totéž platí pro opačný směr. To znamená, že do materiálu se nesmí opakovaně dostávat vlhkost. Pozor tedy na vyrovnávané plochy v koupelnách, tam je nutné dokonalou hydroizolaci provést i pod lepidlem, což je ale obecný standard pro aplikaci obkladů do vlhkých prostor. 
  • V opačném případě dochází k destrukční chemické reakci v betonu. Cement s anhydritem (CaSO4) společně s volným vápnem zvyšuje množství ettringitu a tím i objemovou expanzi materiálu.
Provést důkladný nátěr podkladu připravenou penetrací Provést důkladný nátěr podkladu připravenou penetrací
Provést důkladný nátěr podkladu připravenou penetrací
Aplikace BP 4 – strojně pomocí PFT Ritmo Aplikace BP 4 – strojně pomocí PFT Ritmo
Aplikace BP 4 – strojně pomocí PFT Ritmo
Roztažení BP 4 do roviny pomocí stěrky se zubem a provzdušnění plochy válcem – ježkem Roztažení BP 4 do roviny pomocí stěrky se zubem a provzdušnění plochy válcem – ježkem
Roztažení BP 4 do roviny pomocí stěrky se zubem a provzdušnění plochy válcem – ježkem
Roztažení širokým hřebenem umožní dokonalou nivelitu stěrky Roztažení širokým hřebenem umožní dokonalou nivelitu stěrky
Roztažení širokým hřebenem umožní dokonalou nivelitu stěrky
Sírany (v našem případě nivelační stěrka BP 4) reagují s hlinitanem vápenatým Ca3(AlO3)2, obsaženým ve všech běžných cementech (v našem případě např. cementové lepidlo) za vzniku podvojné soli ettringitu Ca3(AlO3)2 3CaSO4 32H2O. Tato sůl váže do krystalové mřížky 32 molekul vody na jedinou krystalovou buňku, čímž se objem výchozí bezvodé suroviny zvýší až 36x. Na mikrostrukturní úrovni vznikají tak lokální mechanická napětí až 20 MPa (pro srovnání: pevnost betonu, resp. cihelného střepu v tahu je cca 5 MPa, resp. 2,5 MPa). V důsledku působení těchto sil se zdivo může doslova rozpadnout. V zásadě všechny látky, jejichž pH je menší než 12,5, snižují alkalitu tekutiny vyplňující póry a vytvářející rovnováhu mezi hlavními složkami zhydratované cementové pasty C-S-H a C-H. Účinek látek obsahujících ionty NO3 , SO4 a Cl je dán tvorbou krystalických látek vzniklých reakcemi s hydratačními sloučeninami cementové pasty – výkvěty, rekrystalizace a krystalizační tlaky narušují vnitřní strukturu betonu (v našem případě cementového lepidla).

Podklad musí být důkladně napuštěn penetračním nátěrem snižujícím savost:

  • Sádrové potěry, staré savé cementové potěry – Knauf BP Unigrund, ředěné v poměru 1:4 s vodou, ve dvou nátěrech.
  • Beton, nesavé cementové potěry, teraco – Knauf Spezialhaftgrund (neředěný, případně dle savosti ředěný 1:2 s vodou).
  • Suché sádrokartonové podlahy – Knauf Estrichgrund, ředěný 1:2 s vodou.
Autor: Vladimír Váňa
KNAUF Praha, spol. s r.o.

KNAUF Praha, spol. s r.o.

Praha, Kbely, Mladoboleslavská 949, 19700
Tel: 272 110 111
Web: http://www.knauf.cz
E-mail: info@knauf.cz
Sdílení článku

Sdílejte na sociálních sítích

KNAUF Praha, spol. s r.o.

Praha, Kbely, Mladoboleslavská 949, 19700
Tel: 272 110 111
Tel: 272 110 118
Tel: 844 600 600
Web: http://www.knauf.cz
E-mail: info@knauf.cz

Vybíráme články

Ohodnoťte článek kliknutím:
Diskuze na téma "Sádrová nivelační stěrka BP 4 vyrovná podlahy"

Buďte první a napište komentář k  "Sádrová nivelační stěrka BP 4 vyrovná podlahy"

NAHLÁŠENÍ NEVHODNÉHO PŘÍSPĚVKU zavřít
Opravdu chcete nahlásit administrátorovi tento příspěvek jako nevhodný ? ANO NE