„Dobrý den, potřebuji vyrovnat starou podlahu. Máte na to něco?“ Tak nějak vypadá modelová situace, kdy zákazník volá na zákaznickou linku KNAUF s běžným dotazem. Přejdeme-li prvotní
zpovídání zákazníka operátorkou, o jaký typ objektu a podlahy se jedná, výšku vyrovnávané vrstvy apod., odpověď zní: Samozřejmě máme – samonivelační stěrky.

Předně mi dovolte upřesnit obecně používaný výraz „samonivelační“ stěrka. Tento termín může být pro laika lehce zavádějící. Tato terminologie totiž nabádá k přesvědčení, že stěrka se v podstatě sama vyrovná na jakémkoli podkladu. Tak tomu ale není. Vzhledem k povrchovému napětí u jakékoli čerstvě položené stěrky lze o „samonivelaci“ uvažovat ve vrstvě od cca 4 mm. Vždy si musíme uvědomit, že stěrka má tendenci kopírovat podklad a proto je třeba jejímu vyrovnání vhodným způsobem a s použitím

správného nářadí pomoci. Proto také produkty KNAUF BP 3 a BP 4 nejsou značeny jako „samonivelační“, ale „nivelační“. Nivelační stěrky se v dnešní době staly již jakýmsi standardem pro finální vyrovnání podlah před pokládáním konečných nášlapných vrstev. Zcela pryč jsou doby, kdy tuto funkci plnily nevzhledné porézní betonové potěry, či mazaniny. Tyto stěrky se používají k vyrovnání a vyhlazení nejen cementových a litých sádrových (anhydritových) potěrů, ale i suchých sádrových či sádrovláknitých podlah, kde slouží jako mechanická ochrana např. před pojezdem kolečkových židlí. To je příklad suché podlahy KNAUF F 146.

Řádná příprava podkladu – základ úspěchu

Prvním kritériem úspěchu při provádění samonivelačních stěrek je dodržení pokynů výrobce zejména ve vazbě na použití předepsaného penetračního nátěru a přípravě podkladu před litím stěrky. Penetrační nátěr či adhezní můstek slouží ke zvýšení přilnavosti stěrky k podkladu a snížení jeho nasákavosti. Kvalita přípravy podkladu před litím stěrky je tedy přímo úměrná výsledné kvalitě položené stěrky. Podklad musí být vždy únosný, pevný, suchý, očištěný od volných částic a prachu. Na soudržný podklad, jako jsou starší savé, ale i nové nesavé a hladké cementové i sádrové potěry, vždy aplikujeme vhodný předepsaný penetrační nátěr. Přehled penetračních nátěrů podle použití je uveden v Tabulce 1. (Pozn.: Pokud máme rozpadající se cementový potěr, nezachrání ho ani sebelepší penetrace. Zde je na místě provést v celé ploše zcela nový potěr, např. litý sádrový potěr KNAUF FE 50 Largo, nebo FE 80 Allegro, který již sám o sobě vytvoří perfektní povrchovou úpravu.) Společnost KNAUF nabízí ve svém produktovém portfoliu několik typů stěrek, s různým zaměřením použití, jak je patrné z Tabulky 2.

Cementová nivelační stěrka KNAUF BP 3

 • Vyrovnávání podlah nových i starších cementových potěrů
 • Vysoká pevnost v tlaku 30 MPa
 • Do prostor s vysokým zatížením (sklepy, garáže, dílny) i větší vzdušnou vlhkostí
 • Větší tvrdost povrchu

Sádrová nivelační stěrka KNAUF BP 4

 • Pro vyrovnání nerovností nebo navýšení dodatečné tloušťky
 • Na sádrové i cementové potěry
 • Velké tloušťky v jednom pracovním kroku
 • Bez tvorby trhlin
 • Menší náchylnost k převodnění stěrky

Cementová flexibilní stěrka KNAUF FLIESSSPACHTEL FASERFLEX

 • Pro vyrovnání dřevěných podkladů (prkenné podklady, vodovzdorné dřevotřískové OSB desky)
 • Pro silně tepelně i mechanicky namáhané podklady

Zpracování a aplikace

Nivelační hmoty zpracováváme zpravidla ručně (rozmíchání míchadlem), nebo pomocí strojní techniky PFT Ritmo a PFT G4. Vždy je třeba dodržet předepsané množství záměsové vody – zde platí heslo „méně znamená více“. Při přidání většího množství záměsové vody do stěrky dojde k rozplavení pojiva hmoty (zejména u cementových hmot), což může mít za následek nižší pevnost, odlupování od podkladu apod! K provádění větších ploch je také nutné mít dostatečný počet pracovníků. S litím stěrky začínáme vždy od zadních částí místnosti, ustupujeme směrem ke dveřím. Nezbytnou součástí kvalitně provedené stěrky je použití správného nářadí. Po nalití hmoty na podklad stěrku roztáhneme nerezovým hladítkem do požadované výšky (průběžně proměřujeme) a pomocí plastového válce s ostny ji projedeme v celé ploše. Tento krok je velmi důležitý, neboť nám zajistí propojení jednotlivých nalitých pásů stěrky, odvzdušní ji a povrch opticky sjednotí. Všechny uvedené stěrky je vždy nutné po jejich vyschnutí opařit povrchovou nášlapnou vrstvou – kobercem, dlažbou, PVC, epoxidovým nátěrem nebo plovoucí podlahou. Lití nivelačních stěrek ve větších plochách musí provádět minimálně 3 – 4 pracovníci a doporučujeme práci svěřit vždy odborné zkušené firmě. Jedině tak je možné zajistit bezproblémový průběh prací s perfektním výsledkem.

Autor: Richard Kroupa

Zdroj: www.knauf.cz
KNAUF Praha, spol. s r.o. Poslat poptávku