Sdílet
 

Sanace kašny na Karlově náměstí

Datum vydání: 06.03.2017 | autor:

Sanace historických staveb, a to jakéhokoli druhu, je spojena s úskalími, které vyplývají z nutnosti použití materiálů kompatibilních s materiály původními a současně ze snahy nenarušit historický ráz objektu. To může být poměrně náročné zvláště v případech, kdy je nutné dosáhnout funkčnosti opravy. Problémem je obvykle celková degradace materiálů, které byly do konstrukce zabudovány, byly funkční, ale jsou již na konci své životnosti.

Původní stav Původní stav
Původní stav
Původní stav Původní stav
Původní stav
Původní stav po očištění Původní stav po očištění
Původní stav po očištění
Původní stav po očištění Původní stav po očištění
Původní stav po očištění
V těchto případech je nutné přistoupit k zásadní opravě, která však může znamenat zásah do nosných konstrukcí, který je vždy náročný. Původní materiály mohou mít za následek ztížení aplikace sanačních materiálů. Proto je nutné celý postup sanačního zásahu promyslet, aby byla sanace provedena podle požadavků všech zúčastněných stran.

V tomto případě bylo potřeba provést sanaci historické kašny na Karlově náměstí. Po dohodě s památkovou péčí a zhotovitelem bylo přistoupeno k realizaci sanace tak, aby nedocházelo k průsakům vody a současně nebyla ovlivněna původní konstrukce. Proto byl sanační zásah proveden nezávisle na původní historické konstrukci. Ke stávající konstrukci kašny byla přilepena a přikotvena membrána PROOFEX ENGAGE.
Aplikace hydroizolační membrány Aplikace hydroizolační membrány
Aplikace hydroizolační membrány
Aplikace hydroizolační membrány Aplikace hydroizolační membrány
Aplikace hydroizolační membrány
Aplikace hydroizolační membrány Aplikace hydroizolační membrány
Aplikace hydroizolační membrány
Aplikace hydroizolační membrány Aplikace hydroizolační membrány
Aplikace hydroizolační membrány
Lepení proběhlo pomocí oboustranné butylkaučukové pásky OBA. Pomocí butylkaučuku bylo provedeno i vzájemné pospojování jednotlivých pásů membrány. Na úrovni horního líce kašny byla membrána přichycena pomocí nerezové lišty. Složitější detaily byly „doladěny“ (doplněny) vytmelením, materiálem WODAFLEX TH.

Následně byl vnitřní líc kašny realizován z mrazuvzdorného materiálu WATERFIX XP TH s krystalizační přísadou XYPEX. Exponované detaily konstrukce, kde by mohlo docházet ke zvýšenému namáhání, byly vyztuženy pomocí korozně odolné bazaltové sítě ARMOBET BW. Tím bylo dosaženo dostatečné odolnosti materiálu, který má být v trvalém kontaktu s vodou. 
Realizace vnitřního povrchu, ošetřování Realizace vnitřního povrchu, ošetřování
Realizace vnitřního povrchu, ošetřování
Realizace vnitřního povrchu, ošetřování Realizace vnitřního povrchu, ošetřování
Realizace vnitřního povrchu, ošetřování
Finální podoba kašny Finální podoba kašny
Finální podoba kašny
Finální podoba kašny Finální podoba kašny
Finální podoba kašny
Sanaci kašny provedla firma SANETCH ALFA s.r.o.. Výsledek je velmi dobrý a zaručí dlouhodobou funkčnost kašny. Nejdůležitější je právě pouze bodové přichycení izolační membrány k vnitřnímu líci kašny, kterým je minimalizován vznik trhlin v souvrství, v důsledku účinků působících na stěny nádrže kašny. Současně je tím zajištěna i funkčnost hydroizolační vrstvy, která funguje nezávisle na podkladní konstrukci, která je poměrně složitá.

Zdroj: Miroslav Pumpr, Zdeněk Vávra, BETOSAN s.r.o.
BETOSAN s.r.o.

BETOSAN s.r.o.

Praha, Krč, Nová cesta 291/40, 14000
Tel: 241 431 212
Web: http://www.betosan.cz
E-mail: praha@betosan.cz
Sdílení článku

Sdílejte na sociálních sítích

BETOSAN s.r.o.

Praha, Krč, Nová cesta 291/40, 14000
Tel: 241 431 212
Web: http://www.betosan.cz
E-mail: praha@betosan.cz

Vybíráme články

Ohodnoťte článek kliknutím:
Diskuze na téma "Sanace kašny na Karlově náměstí"

Buďte první a napište komentář k  "Sanace kašny na Karlově náměstí"

NAHLÁŠENÍ NEVHODNÉHO PŘÍSPĚVKU zavřít
Opravdu chcete nahlásit administrátorovi tento příspěvek jako nevhodný ? ANO NE