Vážení přátelé,

dovolte mi Vás co nejsrdečněji pozvat na Slavnostní otevření učebny ve Střední průmyslové škole strojnické v Táboře (dne 01.10.2003 od 10:00 hod.), jenž se uskuteční za účasti Mgr. Karla Vachty, náměstka hejtmana Jihočeského kraje.

SPŠS Tábor se již více jak 10 let zabývá v rámci oboru Strojírenství výukou zaměřenou na technická zařízení budov, obnovitelné zdroje energií a možnosti úspor energií. Protože tato problematika je hlavní sférou působení Energy Centre České Budějovice, navázala škola v loňském roce s ECČB úspěšnou spolupráci.

Výsledkem bylo několik společných akcí (návštěva Veletrhu úspor energií ve Welsu, poradenská činnost ECČB při přípravě studentské práce SOČ a v neposlední řadě účast školy v projektu Škola a energie).


ECČB pomohlo této škole vybavit učebnu, která bude určena pro výuku předmětů se vztahem k energetice. Prostory učebny budou kromě výuky využívány pro organizování vzdělávacích a informačních seminářů z oblasti TZB a úspor energií pro žáky středních a  základních škol a pro další cílové skupiny.