Nezničte cizí majetek kácením stromů! Každý strom má svou životnost. Ať už z hlediska stáří, onemocnění nebo z důvodu přírodního či mechanického poškození. Jsou ale i případy, kdy lidé chtějí strom odstranit z jiných důvodů. Ať už je to kvůli velikosti stromu nebo z obavy o svůj nebo cizí majetek.
Stromy a ostatní nežádoucí dřeviny je nutné kácet v době vegetačního klidu (tedy v zimě). A právě nyní je vhodná doba začít se tímto problémem zabývat.

Dřevinám se snažíme pomoci řezem nebo pokácením. Na první pohled může vypadat pokácení stromu jako velmi jednoduchá záležitost. Někteří znás neváhají, nastartují pilu a hurá. Ale pozor. Na kácení stromů by mělo být vydáno rozhodnutí o povolení ke kácení od příslušného orgánu.

Ano, jsou stromy, které povolení nevyžadují. Do této kategorie spadají stromy s obvodem kmene menším než 80 cm ve výšce stromu 1,2 m nad zemí, nacházejícím se na soukromém pozemku. U firemních pozemků je nutné požádat o povolení na každý strom.

Pokud není strom příliš vzrostlý, troufnete si na něj sami. Při kácení může dojít k nepatrné chybě z Vaší strany a strom Vám spadne na sousedův plot nebo jiný cizí majetek.

Pokud má strom volný prostor, kam spadnout, tak škody nehrozí. Ovšem jsou situace (a těch je více), při kterých strom není možné kácet vcelku. V těchto případech se vyplatí oslovit zkušenou odbornou firmu s proškolenými zaměstnanci. Specializovaná firma za Vás vyřídí nejen povolení, ale i samotné pokácení a odstranění stromu.

Pokud přeci jenom vzniknou škody na Vašem nebo cizím majetku, je otázkou, kdo ponese následky. A proto máme pro Vás radu nad zlato. Před začátkem práce si nechte předložit oprávnění ke kácení stromů danou firmou a její pojistku pro případ, kdyby náhodou vznikly škody. Než začnete sami kácet velké vzrostlé stromy, přemýšlejte o následcích…

Na naše dotazy odpovídá specializovaná firma:

1. Kdo nese odpovědnost za poškození cizího majetku, která vznikne při kácení stromů? Existuje pro tento případ pojistka?

Odpovědnost za škodu nese vždy firma, která dílo provádí. Správnou pojistkou je pojistka odpovědnosti za škodu - zkontrolujte její výši plnění, která musí být vždy uvedena ve smlouvě.
Například u naší firmy Hajný - zahradnické práce je na 5 mil. Kč.

2. Odstaníte pokácené dřevo?

V případě, že zákazník nemá zájem o dřevo, tak samozřejmě zajistíme i odvoz. To je běžná záležitost.
3. Kolik stojí odstranění stromu spolu s vyřízením povolení pro kácení?

Cena za pokácení jednoho stromu nejde jednoznačně říci. Záleží na velikosti stromu a jeho umístění. Zohledňuje se průměr kmenu na řezné ploše (od 20 do 120 cm) a umístění stromu (zda je strom na volné ploše a může se kácet celý, zda je mezi domy nebo tam, kde se musí kácet postupně). Obtížností kácení cena samozřejmě roste.
Ceny se pohybují od 530 Kč do 10 000 Kč.
Povolení samozřejmě vyřizujeme za zákazníka zdarma.

4. Jak mohou kořeny poškodit stavbu?

Kořeny stromu mohou narušit nejen základy stavby, ale i jeho statiku.

5. Jak dlouho trvá vyřízení povolení na kácení?

Vyřízení povolení na kácení trvá asi tak 30 dní.

6. Který orgán schvaluje povolení na kácení stromů?

Kácení stromů povoluje orgán ochrany životního prostředí.

7. Jak povolení vypadá a kde ho dostanu?

O povolení musíte zažádat orgán ochrany životního prostředí. Jde o formulář, který vyplněný odnesete zpět.
Poté si pracovníci z ochrany přírody a krajiny přijedou stromy prohlédnout a posoudí, zda je nutné strom pokácet či nikoli.
Hajný Zahradnické práce Poslat poptávku