Sdílet
 
Energetika, energetické štítky

Solární zařízení pro ohřev vody a přitápění

Datum vydání: 03.08.2011 | autor:

Energie slunce patří mezi obnovitelné zdroje energie (OZE) a můžeme ji využívat různými způsoby a pro rozdílné účely. Za rok u nás v ČR na 1 metr čtvereční plochy orientované na jih ve sklonu 30 – 45 stupňů dopadne 1.000 až 1.200 kWh sluneční energie.

Foto: Energy Centre České Budějovice Foto: Energy Centre České Budějovice
Foto: Energy Centre České Budějovice
Jedním z nejčastějších způsobů využití energie slunce je výroba tepla na přípravu teplé vody, nebo k přitápění pomocí solárního zařízení.

Solární zařízení je možno využívat v České republice celoročně a to:

  • V letním období od dubna do září k přípravě teplé vody, nebo k ohřevu vody v bazénech (v zimním období od října do března můžeme při přípravě teplé vody počítat s energií solárního záření jen jako s doplňkem k energii dodávané jiným zdrojem tepla).
  • V přechodné části topného období (v říjnu a listopadu a v březnu a dubnu) jako doplňkový zdroj energie pro přitápění. 
Proto, abychom mohli využívat solární energii jak pro přípravu teplé vody, tak pro přitápění v přechodném období, je třeba instalovat kombinované solární zařízení a správně navrhnout celý topný systém.

V našich podmínkách jsou většinou pro využití solární energie instalovány tzv. aktivní systémy, kterými jsou nejčastěji kapalinové solární kolektory. Většina kvalitních solárních kolektorů má absorbéry opatřeny vysoce selektivní vrstvou, která pomáhá zvyšovat účinnost solárních kolektorů. Vyšší účinnosti dosahují také vakuové ploché, nebo trubicové kolektory.
Foto: Energy Centre České Budějovice Foto: Energy Centre České Budějovice
Foto: Energy Centre České Budějovice

Jak funguje solární zařízení pro přípravu teplé vody a pro přitápění?

Je to systém, který mění energii slunečního záření pomocí technických zařízení (solární kolektory, výměník tepla, akumulační zásobník, čerpadlo, potrubní rozvody, armatury, regulační technika) na teplo pro přípravu teplé nebo topné vody.

Jak nám pomůže solární zařízení uspořit energie v domácnosti?

Solárním zařízením můžeme získat za rok asi 65% potřebné energie pro přípravu teplé vody. Zbytek z celoroční spotřeby energie pro přípravu teplé vody (cca 35%) musí být dodán klasickým zdrojem tepla, z topného kotle na plynná, kapalná nebo tuhá paliva (zemní plyn, propan-butan, topný olej, uhlí, dříví, dřevní brikety, pelety), nebo z elektrické sítě (elektřina). 

Pokud budeme solární zařízení využívat pro přitápění v přechodném období, můžeme ušetřit až 25% paliva či energie potřebné pro vytápění.
Foto: Energy Centre České Budějovice Foto: Energy Centre České Budějovice
Foto: Energy Centre České Budějovice

Jaké jsou možnosti pro umístění solárních kolektorů?

Nejčastěji se kolektory montují na střechy. Nejlépe je solární kolektory umístit na jižně orientované nezastíněné střechy se sklonem 30 až 50o. Ideální sklon je 45o. Pokud je orientace či sklon střechy nevhodný pro montáž kolektorů, lze je instalovat na vhodné konstrukci v blízkosti domu nebo na plochou střechu domu. Při umístění kolektorů je třeba brát zřetel na konfiguraci terénu, případně na okolní stavby, aby kolektory nebyly zastíněny.

Jakým způsobem bychom měli postupovat, pokud se rozhodujeme instalovat solární zařízení na přípravu teplé vody, ohřev bazénové vody a nebo na přitápění?

V prvé řadě bychom měli samozřejmě určit, kde budou solární kolektory 
osazeny, zda to bude možné na střeše objektu a nebo budeme nuceni solární kolektory umístit někde v blízkosti domu na pozemku, který nebude zastíněn.
Dále by nás mělo zajímat, jak výkonné musí být solární zařízení, aby uspokojilo naše nároky na potřebu tepla jak pro přípravu teplé vody na mytí (to bude záviset na počtu osob a na druhu provozu v objektu), tak také na přitápění objektu (to bude záviset na požadovaném výkonu otopné plochy). Pokud budeme navíc potřebovat ohřívat vodu v bazénu, je nutno si stanovit, kolik měsíců v roce chceme bazén provozovat.

Co je třeba provést a splinit pro úspěšnou instalaci solárního zařízení?

  1. Vypracovat realizační projekt na instalaci solárního zařízení (potřebné výpočty, návrh a předběžné projednání se stavebním úřadem provede projektant vytápění ve spolupráci s investorem).
  2. Provést ohlášení stavby, případně požádat na stavebním úřadě o stavební povolení (provede investor, nebo jeho zmocněný zástupce). V jihočeském kraji ve většině případů, údajně dle zkušeností montážních firem, postačuje ohlášení stavby.
  3. Provést stavební přípravu akce a následnou montáž a seřízení solárního zařízení dle projektu včetně potřebných zkoušek dle ČSN. Jedná se o zkoušku těsnosti (tzv. tlaková zkouška) a provozní zkoušku (dilatační a topná zkouška), které provede odborná realizační firma s patřičným oprávněním. Tyto zkoušky jsou vyžadovány v případě, že stavební úřad požaduje na realizaci solárního zařízení stavební povolení.
  4. Provést každý rok pravidelná měření a vyhodnocení úspor energií, abychom se přesvědčil, že naše solární zařízení správně funguje a splnilo naše očekávání.
  5. Provést pravidelně předepsanou údržbu solárního zařízení (například doplňování nemrznoucí kapaliny).
Foto: Energy Centre České Budějovice Foto: Energy Centre České Budějovice
Foto: Energy Centre České Budějovice

Za jakých podmínek se nám solární zařízení vyplatí?

Kolik ušetříme peněz za energie, bude záležet na tom, jaký druh paliva využíváme k přípravě teplé vody nebo k vytápění a kolik peněz za ně před instalací solárního zařízení platíme.

Jaké další výhody nám přinese instalace solárního zařízení?

Instalace solárního zařízení je perspektivní zejména z pohledu šetření energie (nižší spotřeba fosilních paliv, menší znečištění životního prostředí, nižší produkce emisí CO2) a také s ohledem na další očekávané zvýšení cen energie.

Kde můžeme získat dotaci na solární zařízení?

Dotace na instalaci solárního zařízení lze po splnění předepsaných podmínek získat od Státního fondu životního prostředí ČR (SFŽP ČR, www.sfzp.cz), který obvykle pravidelně každý rok vyhlašuje nové programy buď v rámci Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie, nebo v rámci jiných programů, např. Zelená úsporám. V tomto programu výše podpory pro instalaci solárního zařízení na přípravu teplé vody činí 55.000,- Kč, pokud je určeno i na přitápění, potom činí podpora 80.000,- Kč. V současné době je však přijímání žádostí v programu Zelená úsporám pozastaveno.

Autor: Energy Centre České Budějovice, eccb@eccb.cz
Energy Centre České Budějovice

Energy Centre České Budějovice

České Budějovice, Náměstí Přemysla Otakara II. 87/25, 37001
Tel: 387 312 580
Web: http://www.eccb.cz
E-mail: eccb@eccb.cz
Sdílení článku

Sdílejte na sociálních sítích

Energy Centre České Budějovice

České Budějovice, Náměstí Přemysla Otakara II. 87/25, 37001
Tel: 387 312 580
Web: http://www.eccb.cz
E-mail: eccb@eccb.cz

Vybíráme články

Ohodnoťte článek kliknutím:
Diskuze na téma "Solární zařízení pro ohřev vody a přitápění"

Buďte první a napište komentář k  "Solární zařízení pro ohřev vody a přitápění"

NAHLÁŠENÍ NEVHODNÉHO PŘÍSPĚVKU zavřít
Opravdu chcete nahlásit administrátorovi tento příspěvek jako nevhodný ? ANO NE