Špaletová okna vyšperkují i novostavbu

Špaletou rozumíme vnitřní povrch okenního či dveřního otvoru, případně oblouku. Špaletová okna mají vzduchovou mezeru mezi vnitřními a venkovními křídly. Tu můžeme využít pro umístění okrasných květin, rolet, mříží a podobně. Tato mezera je poměrně široká a tak vzniká mezi okny cirkulace vzduchu a dochází k tepelným ztrátám. Proto jsou v zásadě výhodnější okna s dvojím zasklením (vakuovaná dvojitá skla hlavně pro vnější křídla).

Se špaletovými okny se setkáváme nejčastěji ve starší zástavbě. Tato okna vyžadují památkáři v historických čtvrtích a zónách památkových rezervací. U domů v těchto oblastech se nesmí použít např. plastová okna, aby nebyl narušen okolní ráz. Pokud jsou špaletová okna ve špatném stavu, jejich výměna je poměrně drahá.

Není to dlouho, kdy špaletová okna vyráběli pouze truhláři. Dnes existují firmy, které zavedly sériovou výrobu. Cena se podstatně snížila oproti oknům vyráběným na zakázku. Pro výrobu špaletových oken se používají pro nás typické dřeviny jako je smrk nebo modřín, ale i dřeviny exotické - např. meranti.

Velkou nevýhodou špaletových oken byl průnik hluku zvenčí. Nová okna jsou proto osazována speciálními akustickými skly, která tlumí hluk až o 100% účinněji. Tloušťce okenních tabulí musí odpovídat nosnost křídla. To musí být v případě potřeby masivnější. Je tak zajištěna vyšší nosnost oken s tlustšími skly.

Pro výrobu špaletových oken se používají dřevěné lamelové profily o šířce 68 mm. Ve standardní výbavě je použití dvojitého těsnění (středové a vnitřní) a plastového meziskelního rámečku. Použití těchto součástí snižuje okolní hluk a zabraňuje kondenzaci vody na skle. Pokud se budeme rozhodovat pro pořízení nových špaletových oken, naskýtá se otázka: Jsou výhodnější zakázková okna od truhláře, která jsou osazená normálními skly, nebo sériová (možná ne tak hezky provedená) s protihlukovými skly?
Nejrozšířenějším typem jsou kastlová špaletová okna. Vnitřní i venkovní křídla se otevírají do místnosti a obě jsou spojena takzvanou kastlí (rám po celém obvodu okna). Tento typ oken se hodí do staveb s užšími zdmi.

Barva špaletových oken může být různá, zde však mívají opět poslední slovo většinou památkáři. Veškeré typy barevných úprav se provádí vodou ředitelnými vícevrstevnými akrylátovými nátěry. Ty jsou plně omyvatelné a v průběhu životnosti je lze obnovovat. Životnost prodlouží také speciální přípravky, které je doporučeno použít asi dvakrát ročně.

Špaletová okna se hodí pro rekonstrukce starších domů nebo historických budov, ale můžeme je použít i u novostaveb či rekreačních objektů (chalup). V těchto případech si můžeme zvolit typ i barvu podle svých představ a podle povahy stavby. Cena kvalitních špaletových oken je vyšší hlavně díky dvojité konstrukci než cena oken plastových. Počítejme zhruba s dvojnásobnou částkou. Kompenzace nastává při správné údržbě, protože životnost těchto oken se pohybuje kolem 100 let. 
MSYST s.r.o.
Poslat poptávku