Správná pokládka je základem životnosti venkovní dlažby Zobrazit fotky zobrazit 9 fotek

Pokládka nové dlažby patří mezi činnosti, při kterých se nevyplácí spěchat nebo slevovat z dodržování ověřeného technologického postupu. Už příprava podloží musí být precizní. Chybu v této fázi nelze později napravit. Řídíme se vždy podle konkrétních geologických podmínek dané lokality. Složení jednotlivých podkladových vrstev volíme podle budoucího zatížení  plochy a způsobu užívání (pojezdová či pochozí plocha).

Betonová dlažba DITON

Betonová dlažba DITON má oproti například asfaltovému povrchu jednu zcela jasnou výhodu - propustnost vody v lokalitě. Je proto šetrná ke svému okolí. Z asfaltové či vybetonované plochy musí vodu odvádět kanalizační systém. Voda tak odtéká pryč a okolí takové plochy rychle vysychá. Betonová dlažba DITON vodu naopak propouští do podloží. Na jejím povrchu proto nevznikají kaluže a voda je dodávána rostlinám na zahradě. Napomáháme tak udržování rovnováhy vody v lokalitě.

Také výroba dlažby DITON je založena na ekologicky šetrném přístupu k životnímu prostředí. Dlažba DITON je vyráběna ze surovin, které jsou přírodního původu. Výroba probíhá na moderních strojích a s minimálním dopadem na životní prostředí.

Dlažba DITON se dá použít prakticky na každý povrch (záleží na parametrech konkrétního typu dlažby), kde chceme dosáhnout jak vysoké pevnosti, tak příjemného vzhledu. Dlažba je mrazuvzdorná a odolná proti požáru. Je vyráběna s vysokou rozměrovou přesností, která usnadní pokládku dlažby.

Jak Pokládat dlažbu DITON

Podloží

Příprava terénu

Nejprve provedeme stržení zeminy ve spádu budoucí dlážděné plochy. Oddělíme ornici a uložíme ji na vhodném místě, hlušinu z pozemku odstraníme. Po stržení zeminy je plochu třeba řádně utužit. Tak vznikne terén pro vrstvení drtě. Používá se drcené kamenivo tří různých frakcí ve třech vrstvách, každá se před navrstvením další řádně zhutní. Nejvhodnějším materiálem na přípravu podkladových vrstev je drcené kamenivo frakcí 32-63 mm, 16-32 mm a 8-16 mm. Jednotlivé vrstvy hutníme zvlášť, případně po částech o tloušťce 10-15 cm. Nezapomeňme, že podkladové vrstvy se provádějí ve spádu.

Ukládací lože

Na vyspádovaném tvrdém podkladu se začne s vrstvou silnou 50 mm, která musí být rovnoměrná. Toho docílíme použitím latě. Drť je jemná – 4 až 8 mm. Tato vrstva se neudusává. Do budoucna se standardně počítá s poklesem o 8 mm. Dřevenou nebo ocelovou latí kamenivo stáhneme s maximální přesností na požadovanou výšku. Spád plochy musí být alespoň 2% v podélném i příčném směru. Až na malé výjimky není žádoucí klást dlažební kameny do betonové lože, kde betonová dlažba nedokáže dále pracovat.

ChodníkPlochy pro vozidla do 3,5 t
Plochy pro vozidla nad 3,5 tNad 3,5 t - špatné geologické podmínky
A – Dlažba60 mm
80 mm
80 mm
80 - 100 mm
B – Ukládací vrstva drť 4–8 mm40 mm
40 mm40 mm40 mm
C – Drcené kamenivo 8–16 mm100 - 150 mm
100 mm
100 mm
50 mm
D – Drcené kamenivo 16–32 mm
200 mm
100 mm
100 mm
E – Drcené kamenivo 32–63 mm

200 mm
250 mm
F – Štěrkopísek 0–8 mm
100 mm
100 mm100 mm
G – Geotextilie


5 mm
H – Štěrkopísek 0–8 mm


50 - 100 mm

Tab: Orientační složení podkladových vrstev při pokládce dlažby DITON

Pokládka dlažby

Jestliže plocha není vymezena obrubníky, musíme si pomoci vyměřovacími provázky. Pokládka postupuje zdola nahoru, čili proti sklonu. Po již položených dílcích se lze pohybovat, ale nikdy by se nemělo vstupovat do ukládací vrstvy.

Vzniklé spáry, které by měly být co nejmenší, se vysypávají křemičitým pískem. Některé spáry je žádoucí zachovat, proto se dlažba vyrábí s takzvanými distančníky.

Dílce se vyrábějí po jednotlivých šaržích, které se mohou vzájemně mírně lišit v odstínu. Budou - li se při pokládce dílce odebírat střídavě z různých palet, nemusí se případná barevná nesourodost na položené ploše projevit.

Zapískování

Zapískování spár provádíme dvakrát křemičitým pískem frakce 0–2 mm, vždy po zhutnění plochy vibrační deskou. Pozor na písky s velkým podílem hlinitých částic. Do konečného a úplného zapískování nezatěžujte dlažbu na maximum. Finálním zapískováním je dlažba připravena k užívání.

Hutnění

Po důkladném zametení povrchu (písek by působil jako abrazivum) musíme celou plochu zhutnit vibrační deskou s pryžovou ochranou. Až poté se dlažba poprvé zapískuje. Písek by neměl obsahovat velký podíl hlinitých částic. Po zametení následuje druhé hutnění a opět zapískování. Tak se získá dokonale rovný povrch bez výstupků a se spárami vyplněnými křemičitým pískem. Teprve nyní je betonová dlažba připravena na plné zatížení.

Zdroj: www.diton.cz