Sdílet
 

Správný postup při zateplení ušetří nemalé peníze

Datum vydání: 27.12.2013 | autor:

Na první pohled vše vypadá jednoduše. Oslovíme stavební firmu a ta již vše zařídí k naší spokojenosti. Zkušenosti z praxe jsou jiné. Nechci tvrdit, že každá taková akce skončí katastrofou. Snad jeden příklad za všechny. 

Zateplování rodinného domu Zateplování rodinného domu
Zateplování rodinného domu
Společenství vlastníků rozhodlo zateplit jednu stranu a střechu bytového domu. Vybralo ze dvou firem levnější, uzavřelo smlouvu a najalo stavební dozor. Položme si otázku, podle jakého dokumentu bude dozor provádět kontrolu stavby? 

Prováděné práce svým rozsahem a povahou nevyžadovaly stavební povolení ani ohlášení. Stavební úřady zpravidla podle stavebního zákona řadí tyto případy do režimu udržovacích prací. Ušetříme na projektu. Ale i kdyby byl zpracován projekt v rozsahu pro stavební povolení, malou podrobností by pro daný účel nepostačoval. Teprve dokumentace pro provedení stavby je natolik popisná, že na jejím podkladě lze zpracovat přesný a podrobný výkaz výměr a prací.
Zateplování bytového domu Zateplování bytového domu
Zateplování bytového domu
V našem příkladu bylo několik neznámých. Především způsob ukončení a založení zateplovacího systému u terénu, návaznost tepelné izolace stěny na atiku a zateplení střechy. Situace byla složitá tím, že v podlaží u terénu byl byt a z obvodové stěny vystupovala přístavba výtahové šachty, která přesahovala nad střechu. Ta ostatně byla hlavním důvodem zateplení, protože prostor výtahu promrzal. Kromě složitého detailu atiky bylo na střeše několik nástaveb ventilačních a vzduchotechnických potrubí a výlezový otvor s poklopem. Dodavatel předložil v nabídkovém řízení na celou akci jednostránkový rozpočet, který zahrnoval souhrnné položky, ze kterých nevyplýval jak rozsah navrhované úpravy, tak ani řešení detailů. O zpracování dodavatelské realizační dokumentace nebyla řeč. Standard zateplovacího systému ETICS nebyl přesně specifikován a tak by se dalo pokračovat. Zkrátka - investor vůbec netušil, co se na jeho domě odehraje.

Stavební dozor následně zjistil, že dodavatel v návrhu nerespektoval požadavky požárních norem vyplývající z výšky budovy, neřešil místa tepelných mostů, nezahrnul zateplení výtahové šachty až ke střeše a zateplení její střechy nenavrhl vůbec. Řešením problematických míst střechy se nezabýval. Za dořešení a doplnění nedostatků ocenil vícepráce, se kterými investor vůbec nepočítal. Obsah podepsané a velmi stručné smlouvy investorovi mnoho neumožňoval. Nastalo nepříjemné jednání a hledání řešení.

Nejchytřejší se poučí z chyb jiných, chytrý z chyb vlastních a hloupý chyby opakuje. Před rozhodováním o způsobu provedení plánovaného zateplení domu je vhodné shromáždit co nejvíce informací. Začít se má u energetického specialisty, který nejlépe dokáže posoudit daný stav domu, doporučit vhodná řešení a upozornit na problematická místa. S takovým zadáním lze lépe oslovit projektanta. Projekt musí být natolik podrobný, aby přesně specifikoval a zdůvodňoval všechna navržená řešení, stanovil stavebně-technické standardy materiálů a technologické postupy. Položkový slepý výkaz výměr umožní objektivní výběr zhotovitele podle ceny. Nejen cena je kritériem. Se smlouvou by měl pomoci právník. Až nyní máme téměř jistotu, že dodavatel bude muset provést všechno co je dáno a psáno v požadované kvalitě. Technický dozor investora má pak vše potřebné, aby stavbu „uhlídal“. Investice do přípravy se vrátí v kvalitním provedení stavby za odpovídající a rozumnou cenu.
Pokud Vás tato problematika zajímá nebo se chcete dozvědět více o dalších otázkách správné a energeticky úsporné výstavby a rekonstrukce domů, vytápění, obnovitelných zdrojích energie, dotacích pro energeticky úsporná opatření apod., můžete využít služeb poradenského střediska Energy Centre České Budějovice (ECČB). Toto středisko poskytuje bezplatné a komerčně nezávislé poradenství formou osobní, emailové nebo telefonické konzultace. Více na www.eccb.cz, telefon: 387 312 580, non-stop telefonní záznamník pro objednání se na konzultace: 800 38 38 38.

Autor:
Ing. Jiří Veselý, energetický poradce ECČB
Energy Centre České Budějovice

Energy Centre České Budějovice

České Budějovice, Náměstí Přemysla Otakara II. 87/25, 37001
Tel: 387 312 580
Web: http://www.eccb.cz
E-mail: eccb@eccb.cz
Sdílení článku

Sdílejte na sociálních sítích

Energy Centre České Budějovice

České Budějovice, Náměstí Přemysla Otakara II. 87/25, 37001
Tel: 387 312 580
Web: http://www.eccb.cz
E-mail: eccb@eccb.cz

Vybíráme články

Ohodnoťte článek kliknutím:
Hlasoval: 1 uživatel
Diskuze na téma "Správný postup při zateplení ušetří nemalé peníze"

Buďte první a napište komentář k  "Správný postup při zateplení ušetří nemalé peníze"

NAHLÁŠENÍ NEVHODNÉHO PŘÍSPĚVKU zavřít
Opravdu chcete nahlásit administrátorovi tento příspěvek jako nevhodný ? ANO NE