Sdílet
 
Energetika, energetické štítky

Staňte se energetickým specialistou

Datum vydání: 07.02.2014 | autor:

Kurz „Energetický specialista s oprávněním ke zpracování PENB“ se bude konat 16. a 17. dubna 2014 od 9:00 do 17:30 v sídle společnosti E.ON Česká republika, F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice.

Kurz připraví posluchače na zkoušky odborné způsobilosti opravňující ke zpracování průkazů energetické náročnosti budov (PENB), které pořádá Ministerstvo průmyslu a obchodu. Kurz je určen výhradně pro absolventy Základního vzdělávacího kurzu pro energetické poradce, který organizuje ECČB.

Energetickým specialistou s oprávněním ke zpracování průkazů energetické náročnosti se stává podle § 10 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií fyzická osoba, která obdrží oprávnění od Ministerstva průmyslu a obchodu. Toto oprávnění zájemce získá na základě dosažení požadovaného ukončeného vzdělání a praxe a absolvování ústní a písemné zkoušky na MPO.

Lektor kurzu bude Ing. Miroslav Urban, Ph.D., který působí na fakultě stavební ČVUT v Praze a je zpracovatelem výpočetního nástroje NKN pro hodnocení energetické náročnosti budov. Zabývá se problematikou hodnocení budov ve smyslu požadavků evropské směrnice 2010/31/EU (EPBDII). Během kurzu se předpokládá aktivní účast posluchačů formou samostatných výpočtů pod vedením lektora a věcných diskuzí.

PROGRAM

1. den

Současná legislativa, základní pojmy podle novely Vyhl. 78/2013 Sb., koncepce PENB, ukazatele energetické náročnosti, základní údaje o PENB, protokol k PENB. Problematika výpočtu potřeby energie na vytápění a chlazení, stanovení vypočtené spotřeby energie na vytápění, chlazení, nucené větrání, vlhčení, přípravu teplé vody a osvětlení. Hodnocení energetické náročnosti vytápění, chlazení, nuceného větrání, přípravy teplé vody a osvětlení, řešení dílčích příkladů, praktické výpočty.

2. den

Celková energetická bilance budovy, zónování budovy, ekologická a ekonomická proveditelnost alternativních systémů dodávek energie, technicky a ekonomicky vhodná opatření pro snížení ENB, praktické ukázky výpočtů ENB ve výpočetním nástroji. Praktická část, kdy účastníci kurzu budou pod dohledem lektora zpracovávat vlastní PENB (vlastní PC s programy MS Office sebou).

PŘIHLÁŠKA

Vyplněnou přihlášku zašlete prosím do 17. března 2014 emailem na: kurzy@eccb.cz, popř. faxem na: 387 312 581.
  • Cena za kurz: 2.975 Kč + 21% DPH, tj. 3.600 Kč
  • Úhrada poplatku: účastnický poplatek v plné výši je nutné uhradit do 31. března 2014 převodem na bankovní účet č. 560 825 4001/5500, variabilní symbol: číslo vašeho telefonu (uveďte jej prosím do přihlášky, abychom vás mohli identifikovat), či jej zaplatit osobně v kanceláři ECČB.
  • Storno podmínky: Při neomluvené neúčasti na kurzu nebude účastnický poplatek vrácen. Pokud se účastník nemůže kurzu zúčastnit, může za sebe vyslat náhradníka, nebo přihlášku z vážných důvodů stornovat. Pokud ji stornuje nejpozději 7 dnů před zahájením kurzu, činí storno poplatek 30% z celkové ceny kurzu. Při stornu v období kratším než 7 dnů před zahájením kurzu činí storno poplatek 100% z celkové ceny kurzu.
Účastník zasláním přihlášky souhlasí se shromažďováním a zpracováním poskytnutých údajů uvedených v přihlášce v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
Fotografie z minulého kurzu Fotografie z minulého kurzu
Fotografie z minulého kurzu
Pasivní dům Pasivní dům
Pasivní dům
Krbová kamna Krbová kamna
Krbová kamna
Zdroj: www.eccb.cz
Energy Centre České Budějovice

Energy Centre České Budějovice

České Budějovice, Náměstí Přemysla Otakara II. 87/25, 37001
Tel: 387 312 580
Web: http://www.eccb.cz
E-mail: eccb@eccb.cz
Sdílení článku

Sdílejte na sociálních sítích

Energy Centre České Budějovice

České Budějovice, Náměstí Přemysla Otakara II. 87/25, 37001
Tel: 387 312 580
Web: http://www.eccb.cz
E-mail: eccb@eccb.cz

Vybíráme články

Ohodnoťte článek kliknutím:
Diskuze na téma "Staňte se energetickým specialistou"

Celkem komentářů: 1

Jak je to s NKN 18.02.2014, 22:31:12

Uvádíte, že  Ing. Miroslav Urban, Ph.D. je zpracovatelem výpočetního nástroje NKN pro hodnocení energetické náročnosti budov. To platí jen pro dnes již neplatnou vyhlášku." Přepracování NKN na verzi 3.01 s řešením problematiky hodnocení energetické náročnosti budov mělo být zveřejněno na adrese http://tzb.fsv.cvut.cz/projects/nkn v průběhu léta 2013 s tím, že zaregistrovaní uživatelé NKN na uvedené adrese budou moci získat zdarma ke stažení výpočetní nástroj NKN pro stanovení energetické náročnosti budov podle požadavků vyhlášky č. 78/2013 Sb. Zaregistrovaní uživatelé budou o nové verzi vyrozuměni emailem." To je citace ze stránky TZBinfo. Kde nic, tu nic. Ani omluva.
Ing. Václav Klíma - ingklima@email.cz

Přidat nový komentář k  "Staňte se energetickým specialistou"

NAHLÁŠENÍ NEVHODNÉHO PŘÍSPĚVKU zavřít
Opravdu chcete nahlásit administrátorovi tento příspěvek jako nevhodný ? ANO NE