Bez stavební chemie se neobejdete Co je to stavební chemie? Vždyť dnes se bez ní Neobejdou podlaháři, obkladači ani zedníci. Stavební chcemie zahrnuje hmoty pro spárování, tmelení a opravy prasklin ve zdivu. Řadí do ní také lepidla k lepení obkladů, dlažby a podlahových krytin. Dalšími zástupci stavební chemie jsou nejrůznější sanační malty, tmely, ochranné nátěry a stěrkové hmoty.

Podlahu je třeba brát jako celek, včetně podkladní vrstvy. Ta má zásadní vliv na její správnou funkci i její životnost. I zde nastupuje pomoc stavební chemie. Můžete nám ji přiblížit?

Při pokládce podlahových krytin je nutná rovinnost podlahy, ale také její vlhkost. Nerovnosti větší než 2 mm na dvou metrech délky vyrovná samonivelační stěrka. Samonivelačních materiálů najdete celou řadu. Při jejich výběru je nutné zohlednit budoucí zatížení podlahy, typ krytiny a druh podkladu. Výrobci nabízejí materiály vhodné pro vyrovnání podlah obytných místností, kanceláří či průmyslových objektů. Za zmínku stojí i speciální materiály pro případ, že se rozhodnete pro podlahové vytápění, jiné zase vynikají velmi krátkou dobou schnutí, což výrazně urychluje pokládku.
Když hovoříme o podlahách, jak je to s pokládkou dlažby?

Dlažba je v současné době hojně využívanou podlahovou krytinou. Aby však plnila svůj praktický i estetický účel, musí být dokonale nalepena a také správně zaspárována. A jsme opět u přípravků stavební chemie. Dlažba se lepí kvalitními lepidly. Většinou to bývá speciální práškový materiál, který se v daném poměru smíchá s vodou. Flexibilní lepidla můžeme použít v interiéru i exteriéru, přitom se v praxi nejvíc užívají při lepení nové dlažby přímo na dlažbu stávající. Při pokládce velkoformátových obkladů pak obkladači používají lepidla disperzní. Výrobci ale nabízí nejen standardní lepidla, ale i lepidla speciální – rychletuhnoucí či lepidla určená třeba pro vibrující podklady.

Po pokládce dlažby nutně následuje její zaspárování, které se provádí aplikací spárovací hmoty. Laik hodnotí spárovací hmotu podle její barvy, to však zdaleka není vše. I spárovací hmoty se aplikují podle prostředí a předpokládané mechanické zátěže. Standardní spárovací hmoty jsou vyráběné na cementové bázi. Flexibilní spárovací hmoty se používají všude tam, kde se očekávají časté změny teploty a vlhkosti. Rychleschnoucí spárovací hmotu ocení ti, které nekompromisně tlačí čas a tudíž potřebují rychlý postup prací bez negativního vlivu na kvalitu odvedené práce. Pro speciální požadavky chemicky odolné spáry se používají epoxidové spárovací hmoty. Jejich zpracování však skutečně doporučujeme pouze odborníkům. Přise stavební chemií neodborné aplikaci hrozí nenávratné poškození dlažby.
Často se setkáváme s poškozenou vodotěsnou izolací teras a balkónů, způsobenou vlivem nepříznivých klimatických podmínek, zejména deště a sněhu. Zdánlivě jednoduchá oprava terasy či balkonu může v konečném důsledku být poměrně náročnou stavební prací. Jakou úlohu zde sehrávají výrobky stavební chemie?

Současná nabídka výrobců stěrkových hydroizolací, lepících maltlepidel umožňuje v některých případech ponechat stávající dlažbu jako podklad pod novou stěrkovou hydroizolaci a novou keramickou dlažbu do lepící malty či speciálního lepidla. Nezbytná je však dobrá soudržnost původní dlažby s podkladem. V tomto případě se na dokonale očištěnou dlažbu aplikuje vhodná hydroizolační stěrka a po jejím úplném vyzrání je možné do lepidla pokládat dlažbu novou.

Pokud je nutné odstranit původní dlažbu položenou do lepící malty na stěrkové vodotěsné izolaci, je možné nefunkční poškozenou izolaci mechanicky odstranit, nebo ji ponechat. V tom případě je důležité respektovat to, že nová stěrková izolace musí být na stejné materiálové bázi jako ta původní.
Souhrn nabízených výrobků a technologií je dnes velmi rozsáhlý. V kostce lze krátce shrnout, že tyto přípravky mohou být jedno i dvousložkové. Z hlediska materiálového provedení se používají asfaltové hydroizolační stěrky, stěrky na cementové bázi, stěrky polyuretanové a epoxidové. Podle tloušťky vrstvy lze rozlišit stěrkové hmoty na vyhlazovací, vyrovnávací a tenkovrstvé. Jejich nespornou výhodou je rychlá aplikace jak ručně, tak strojně, vysoká mechanická odolnost, rychlá zatížitelnost a vysoká přídržnost.

Lze obecně shrnout specifika stavební chemie?

Výrobky stavební chemie jsou, jak už sám název napovídá, v podstatě chemickými sloučeninami. Proto je víc než nutností respektovat pokyny výrobce a striktně dodržet technologický postup a doporučené dávkování, čímž dojde k chemické reakci zaručující žádoucí efekt jednotlivých produktů. Je zcela nepřípustné jejich míchání od oka, i sebemenší odchylka materiál naprosto znehodnotí a může způsobit nemalé problémy. Dodržením technologických předpisů se však stavební chemie bohatě odmění – a to doslova. Ušetří váš drahocenný čas a také peníze. Zde si dovolím malou poznámku. Zvažte, zda ji použijete sami, nebo zda využijete služeb proškoleného personálu s bohatými zkušenostmi. I to se vám může bohatě vyplatit.
Doporučíte pracovat se stavební chemií svépomocí?

Při rekonstrukci objektu není zcela zřejmé, jaké materiály byly aplikované v minulosti. Jen skutečný odborník dokáže individuálně posoudit situaci a zvolit nejlepší řešení. Mnohdy slýcháme stejný scénář. Mnozí se radují, že podle rad podklad ošetřili penetrací, namíchali stěrku a vylili ji … Výsledkem často bývá rozpraskaná a loupající se plocha, na kterou nelze pokládat podlahové krytiny. Co s tím? Renovace bývá ve většině případů časově i finančně náročná. Takovému scénáři však lze včas předejít využitím služeb odborníků, kteří umí za pomoci stavební chemie skutečné zázraky.