Stavte moderně a snadno s HELUZEM Jako první v České republice začala broušené tepelně izolační bloky vyrábět společnost HELUZ cihlářský průmysl v.o.s. Oblíbené broušené cihly HELUZ byly pojmenované Supertherm STI SB a jsou vhodné pro jednovrstvé obvodové zdivo. Tyto cihelné bloky mají nejlepší tepelně izolační vlastnosti na českém trhu, zdění s nimi se provádí nejmodernější technologií a hotové zdivo dosahuje vysoké pevnosti v tlaku.

Obvodové zdivo z broušených cihel Supertherm STI SB výrazně eliminuje vznik tepelných mostů, jinak způsobených klasickou zdící maltou a zároveň vytváří jednolitý podklad pod omítku. Vyznačuje se nižší pracností a vyšší rychlostí zdění, nízkou vlhkostí hotového zdiva a výrazně nižší spotřebou zdící malty. Tím vším je zaručena i ekonomická výhodnost tohoto zdiva.

Broušené cihly Supertherm STI SB se vyrábí v šířkách 490, 440 a 400 mm s pevností 8 MPa. Technologie výroby broušených cihel je stejná jako u klasických cihel Supertherm, broušené cihly se však vyrobí vyšší a ložné plochy se po vypálení zabrousí do roviny brusnými kotouči. Jejich finální výška je 249 mm oproti výšce klasických cihel 238 mm. Výška maltového lože je tedy snížena z klasických 12 mm na 1 mm, stále je tak zachováno zdění ve výškovém modulu 250 mm. Díky vysoké přesnosti ložné spáry broušených cihel se zdění provádí na speciální malty pro tenké spáry (lepidla) nebo na polyuretanovou pěnu.
U zdiva z broušených cihel Supertherm je velmi důležité správné založení první vrstvy, které se provádí pomocí vyrovnávací soupravy, nivelačního přístroje a lati. První vrstva cihel se zakládá na dokonale rovnou a souvislou vrstvu malty. Tloušťka nanášené zakládací malty Supertherm SB Z musí být v nejvyšším místě základové desky minimálně 10 mm.

Pro samotné zdění je možné použít dva typy malt, maltu Supertherm SB nebo Supertherm SB C, které se na cihly nanáší pomocí nanášecích válců. Tloušťka nanášené malty SB je 1 mm a pokrývá pouze žebra cihel, dutiny v cihlách nejsou překryty. Malta SB C se nanáší v tloušťce 3 mm, po usazení cihel je tloušťka spáry rovněž 1 mm. Tato malta překrývá celoplošně dutiny v cihlách a to umožňuje lepší usazení cihelného bloku po jeho uložení do zdiva (prodlužuje se tak takzvaný korekční čas). Zdivo vyzděné na celoplošnou tenkovrstvou maltu SB C vykazuje až o 30% vyšší pevnost v porovnání se zdivem vyzděným na maltu SB.
Další možnost pro zdění z broušených cihel představuje speciální polyuretanová HELUZ pěna, neboli bezcementové lepidlo s extrémně silnou lepivostí, určené výhradně pro lepení broušených cihel. Nanáší se na očištěnou ložnou spáru ve dvou pruzích, u příček v jednom pruhu. Jedná se o suchý systém zdění, při kterém nedochází k přenášení vlhkosti z pojiva do zdiva. To umožňuje zdění i při nízkých teplotách, dokonce až do – 10oC. Zdění pomocí pěny je rychlé a nenáročné na spotřebu vody a energie. Navíc není zapotřebí téměř žádný čas na přípravu pojiva, protože dózu s pěnou stačí jen dobře protřepat a našroubovat na aplikační pistoli.

Broušené cihly Supertherm STI SB určené pro jednovrstvé obvodové zdivo splňují i bez dodatečného zateplení požadavky normy pro energeticky úsporné domy a dokonce i pro nízkoenergetické stavění. Navíc se při zdění z těchto bloků nižší pevnostní třídy dosáhne při zdění na celoplošnou tenkovrstvou maltu SB C stejně vysoké pevnosti zdiva, jaké bylo dříve možné dosáhnout pouze s cihlami, vyráběnými v pevnostní třídě P15.
Otevírá se tak možnost využití vysoce tepelně izolačních bloků pro obvodové zdivo vícepodlažních budov. Například zdivo tloušťky 490 mm vyzděné z broušených cihel Supertherm 49 STI SB na celoplošnou tenkovrstvou maltu Supertherm SB C při hmotnostní vlhkosti zdiva 1% s vnější tepelně izolační omítkou tloušťky 30 mm a vnitřní vápenocementovou omítkou tloušťky 10 mm má tepelný odpor R = 5,12 m2K/W a výpočtová pevnost tohoto zdiva je 1,9 MPa.

Obvodové zdivo z broušených cihel Supertherm STI SB uspokojí díky všem svým výhodám i ty nejnáročnější zákazníky. Přitom se stále jedná o staletími prověřený přírodní materiál, který dobře izoluje, akumuluje teplo, má dobré akustické vlastnosti a bezproblémově zvládá kolísání vlhkosti vzduchu a příznivě tak ovlivňuje klima v interiéru objektu.
HELUZ cihlářský průmysl v.o.s. Poslat poptávku