Sdílet
 

Výměna stoupaček v panelových domech bývá nutností

Datum vydání: 06.08.2008 | autor:
V současné době je tekoucí voda z kohoutku považovaná za samozřejmost zrovna tak jako splachovací záchod. Otázkou, jak ze stárnoucích panelových domů udělat kvalitní a bezpečné bydlení, se zabývá celá řada jejich majitelů. Jednou z možností je rekonstrukce a výměna stoupaček. Původní rozvody odpovídající tehdejším kritériím už dnes nejsou dostačující a často jsou dokonce i v havarijním stavu.
FOTO: Instalace Šubrt
FOTO: Instalace Šubrt
Stoupačky byly konstrukčně stavěné v souladu s tehdy platnými předpisy, včetně dostupných materiálů a s dřívějšími nároky a představami o dostupném komfortním bydlení. Rozhodovala i ekonomická hlediska, která jasně stanovovala unifikovaný způsob provádění jak stoupaček, tak i velice dobře známých umakartových jader.

Instalační šachta

Hlavním uzlem rozvodů je instalační šachta, kde je umístěné přehledné uspořádání rozvodů jednotlivých médií (plyn, voda, elektřina, odpady a případně i topení), které má svůj význam zvláště pro smysluplné připojení i možnou rekonstrukci. V době boomu výstavby panelových domů díky tehdejším příznivým cenovým relacím energií nikdo neuvažoval o úsporných řešeních z hlediska tepelných či jiných ztrát. V současné době je situace zcela opačná. A příjemný není ani hluk způsobený protékající odpadní vodou v kanalizačním potrubí. Většina nevyhovujících zastaralých stoupaček je totiž z ocelového potrubí.

Proč si někdo stěžuje na nepříjemný zápach

V ocelovém potrubí vznikají působením času drobné netěsnosti a to jak na vodovodním, tak i na kanalizačním rozvodu. Proto jsou v instalační šachtě vlhké klima a nepříjemný zápach, linoucí se pak do jednotlivých bytových jednotek. Vlivem vlhkosti také korodují ocelové rozvody, což má za následek jejich destrukci a později i havarijní stav vedoucí k nezbytné výměně. Drobné netěsnosti lze opravit, v případě častějších závad je však vhodné uvažovat o kompletní výměně potrubí za nové.

Dobře zvolený materiál sníží hluk až na polovinu a zvýší životnost

Ocelové potrubí se dnes až na některé výjimky převážně hydrantových rozvodů nepoužívá. Nejčastější náhradou jsou polypropylenové rozvody třídy C pod obchodními názvy Hostalen nebo Instaplast. Kladnými vlastnostmi tohoto materiálu je odolnost vůči teplotám až do + 95 ° C a agresivní vodě s pH od 2 do 12. Trubky mají vynikající mechanicko-fyzikální vlastnosti, jsou odolné vysokému tlaku, nekorodují a nezanášejí se. Rozvody pak doplňují tvarovky ze speciální mosazi.

Hluk vznikající při protékání odpadní vody jistě znají všichni obyvatelé panelákových domů a většině z nich není příjemný. Hluk způsobuje nejen protékající voda, ale i běžné mechanické rozkmitání trubky, kterou voda protéká. Vše může vyřešit odhlučněné vnitřní kanalizační potrubí, které však nelze provést dodatečně. Šíření zvuku vzduchem lze minimalizovat použitím speciálního zvuk pohlcujícího materiálu – minerálně zesíleného polypropylenu. Šíření zvuku hmotou také lze omezit použitím speciálního systému upevnění, u kterého se vychází z podpěrné a fixační objímky. Přitom lze použitím těchto materiálů a technik snížit hlučnost až o 50%.
FOTO: Instalace Šubrt
FOTO: Instalace Šubrt
Celková rekonstrukce

Při celkové rekonstrukci se nejprve doporučuje vyměnit ležaté rozvody umístěné v suterénu domu. Při výměně stoupacích rozvodů se potom demontují dvířka instalační šachty, vypustí se voda z potrubí a nakonec se demontují i vodoměry. Následně se musí stávající rozvody vyřezat a instalovat nové tak, aby byly ve stejné výchozí poloze. Při instalaci svislých vodovodních rozvodů je vždy nutné spočítat správnou dimenzi potrubí. Lepší je potrubí o něco předimenzovat, než zvolit jeho slabší průměr. Velice důležité také je provést tepelnou izolaci stoupacích rozvodů. Po výměně stoupacího rozvodu vodovodu musí být vždy kromě tlakových zkoušek vodovodu provedena i revize ochranného připojení (čili uzemnění).

Zcela nevyhovující olověné rozvody

Olověné rozvody vody se budovaly od konce 19. století až do roku 1950. I když se to zdá nemožné, v řadě starých činžovních domů se stále nacházejí. Do konce března tohoto roku mohl každý jednotlivec požádat Ministerstvo pro místní rozvoj o dotaci na výměnu tohoto zdravotně vysoce závadného a životu nebezpečného potrubí. Dotace se poskytuje ve výši 20 000 Kč na každý byt a vidina ochrany před zhoubnými nemocemi zdarma zajisté není k zahození. Podle platné směrnice musí být veškeré olověné rozvody pitné vody vyměněné nejpozději do konce roku 2013. Podmínkou pro získání dotace však jsou výměna stoupaček v celém vchodu a rozbor vody stvrzující vyšší obsah olova.

I když se v případě stoupaček jedná o rozsáhlou rekonstrukci, nemusíte se obávat její časové náročnosti. Práce jsou důkladně naplánované tak, aby vše proběhlo během jednoho dne. V souvislosti s výměnou stoupacích rozvodů se doporučuje provést i výměnu vnitřních bytových rozvodů. Vzhledem ke zvýšenému tlaku vody se tak po výměně stoupaček vyhnete závadám vnitřních rozvodů, mezi které patří třeba jejich praskání. Výměna stoupaček je investicí, které rozhodně nebudete litovat ani vy ani vaši potomci.
INSTALACE Šubrt, spol. s r.o.

INSTALACE Šubrt, spol. s r.o.

Praha, Petrovice, Dieselova 114, 10900
Tel: 274 867 225
Web: http://www.instalacesubrt.cz
E-mail: info@instalacesubrt.cz
Sdílení článku

Sdílejte na sociálních sítích

INSTALACE Šubrt, spol. s r.o.

Praha, Petrovice, Dieselova 114, 10900
Tel: 274 867 225
Mobil: 602 313 683
Web: http://www.instalacesubrt.cz
E-mail: info@instalacesubrt.cz

Vybíráme články

Ohodnoťte článek kliknutím:
Hlasoval: 1 uživatel
Diskuze na téma "Výměna stoupaček v panelových domech bývá nutností"

Buďte první a napište komentář k  "Výměna stoupaček v panelových domech bývá nutností"

NAHLÁŠENÍ NEVHODNÉHO PŘÍSPĚVKU zavřít
Opravdu chcete nahlásit administrátorovi tento příspěvek jako nevhodný ? ANO NE