Trápí vás praskliny na stěnách, trhlinky kolem oken a dveří, výkvěty, mapy na stěnách? Všechny tyto problémy se na omítce mohou objevit. A co víc, stále jsou tyto jevy aktuální. Výjimečně se jedná o problémy statiky budovy, na které prasklá omítka může poukazovat. Mnohem častěji mají trhliny příčinu v nesprávném provedení omítky. Jak se vyvarovat chybám v nanášení omítky a tedy i následným nepříjemnostem a opravám?

Na stavbě navazuje jedna práce na druhou a vyplatí se neztrácet čas. Mnoho termínů a lhůt dodání kompletní stavby jsou pro leckterou společnost téměř šibeniční. Jsou ovšem postupy a technologie, které svůj čas prostě potřebují. Jednu z nich tvoří oblast povrchových úprav domů – omítky.

Trhliny a další abnormálie

Trhliny v omítce mohou signalizovat statické problémy budovy, ale jak jsme už zmínili, jsou to více méně výjimečné případy. Mnohem častěji se setkáváme s nekvalitně provedenou omítkou. Chyba může být v chybně zvoleném materiálu nebo v nedodržení pracovního postupu. Jaké projevy můžeme očekávat? Omítka může být popraskaná buď zcela nepravidelně, nebo mohou praskliny kopírovat spáry ve zdivu. Přítomnost vápenných sloučenin a některých solí, na které ve zdivu působí vlhkost, se pak projevuje takzvanými výkvěty, přítomnost vody známými vlhkými mapami a plísněmi. Dokonce může omítka nebo její část prostě odpadnout.
Abychom preventivně zabránili vzniku trhlin, musíme se vyvarovat tomu, co je způsobuje. Opravy jsou samozřejmě vždy možné a jejich postup závisí na konkrétním problému a dané situaci. Abychom ale opravy nepotřebovali, měli bychom postupovat takto:

Nepravidelné praskliny

Abychom se jim vyvarovali, musíme nanášet vrstvu omítky až po dostatečném vyzrání podkladu. Dalším opatřením, které se doporučuje, je nezanedbat vlhčení omítky v prvních dnech. Problémové by mohlo být intenzivní vysušení stavby vytápěním budovy během chladného počasí nebo rychlé vysychání působením slunečního záření. Pro rohy oken a dveří nesmíme zapomenout na diagonální výztuže síťovinou s odpovídající velikostí ok.
Především musíme zvolit vhodnou jádrovou omítku s odpovídajícími vlastnostmi (pevnost v tahu), kterou nikdy nenanášíme na příliš vlhké zdivo. Struktura trhlin kopírující spáry často znamená, že vrstva, kterou jsme nanesli na zdivo s tradiční maltou, byla příliš tenká. Finální vrstva omítky by měla být prodyšná a než naneseme fasádní nátěr, musí omítka vyzrát. Pomocnou síťovinu pro vyztužení zapojíme i dochází–li ke styku různých stavebních materiálů.

Odpadávání omítky

Celé kusy omítky často odpadávají, když povrch zdiva nebyl před nanesením dostatečně ošetřen, nebo byl-li příliš vlhký. Ve starých domech bývá častá příčina odpadání v nesourodosti vrstev použitých omítek a nátěrů. Skladba různých vrstev má různé chemické složení a tudíž i nejednotné chemické vlastnosti.

Výkvěty a plísně

Když do zdiva zatéká, nebo je špatně izolováno od zemní vlhkosti, objeví se výkvěty. Protože zadržují vlhkost, vytvoří vhodné prostředí pro vznik plísní. Jako preventivní opatření slouží provětrávání problémových míst, později pak musíme sáhnout po protiplísňových prostředcích a ocelovém kartáči. Především ale musíme najít a odstranit příčinu vlhkosti.