Suché podlahy BRIO pro rychlou pokládku

BRIO je název moderní sádrovláknité podlahy Knauf, která nabízí řadu výhod oproti dosud známým typům podlah. Při jejím vývoji bylo pamatováno i na stránku montážní ve smyslu minimalizace nároků na montážní kapacitu. Jedná se o jednovrstvou podlahu z desek o tloušťce 18 nebo 23 mm. Zatížení podlahy bodové do 3 kN, plošné do 3 kN/m2. BRIO lze použít nejen při rekonstrukcích, ale i v novostavbách. Smysl suché podlahy v novostavbě spočívá především v rychlosti jejího provedení a v nulovém technologickém čase mezi položením podlahy a aplikací nášlapné vrstvy. Tento luxus u litých podlah musíme oželet, což zejména v případě komerčních staveb bývá finančně citelné. Stavbu taková pauza prodlužuje a tím prodražuje. Zároveň oddaluje její komerční využití.

V článku o podlaze F146 je popsáno použití při rekonstrukci starého objektu s dřevěnými konstrukcemi. Obě podlahy je pochopitelně možno použít pro oba případy. Na příkladu podlahy BRIO tedy popíšeme použití na konstrukci betonovou – čerstvou nebo letitou. Milimetrové nerovnosti podkladního betonu lze vyrovnat stěrkou. Větší výškové rozdíly pak opět suchým podsypem Liapor. Aplikaci suchého podsypu na beton předchází položení neprodyšné fólie k zabránění pronikání zbytkové vlhkosti z betonu do skladby podlahy. Obvod místnosti se olemuje dilatačními systémovými pásky z minerální vlny. Pro dokonalé vyrovnání suchého podsypu slouží sada speciálních vyrovnávacích latí. Jedna vrstva liaporu má mít tloušťku minimálně 20 mm, maximálně 60 mm. Poté je třeba podsyp proložit tvrdou deskou (stačí standardní sádrokarton) a lze pokračovat.

Sádrovláknité desky Knauf BRIO mají formát 600 x 1200 mm, po obvodu s vyfrézovanou polodrážkou, která slouží k spojování desek mezi sebou. Desky se lepí systémovým polyuretanovým lepidlem nanášeným speciální tryskou. Pro zajištění styku mezi deskami se spoj přišroubuje šrouby BRIO. Díky této technologii je spoj mezi deskami dokonalý po všech stránkách: je přesný, nosný, po vytvrdnutí lepidla vznikne jednolitá deska. Polyuretanové lepidlo vytlačené ze spoje je nutno druhý den po nanesení odškrábnout hranou špachtle, dokud je ve stadiu gelu. Uspěchání tohoto kroku vede pouze k znečištění nářadí a okolí spoje. Jeho promeškání však znamená komplikaci pro tvrdost a houževnatost lepidla.
Používání suchých podlah si získalo značnou oblibu ve většině prostor. Rozpaky někdy nastávají při potřebě provedení podlahy v místnostech se zvýšenou vlhkostí, zpravidla v koupelnách. Hygroskopickou sádru lze v takových případech ochránit stěrkovou hydroizolací Flächendicht provedenou na příslušnou penetraci. Suchá podlaha BRIO je rovněž velmi vhodná pro kombinaci s podlahovým topením. Koeficient tepelné vodivosti této podlahy umožňuje jeho vysokou účinnost, a tedy i hospodárnost provozu.

Autor: Hubert Siegl
KNAUF Praha, spol. s r.o. Poslat poptávku