Světlo v kanceláři a jeho vliv na produktivitu práce Zobrazit fotky zobrazit 4 fotky

Náš lidský druh se vyvinul jak denní tvor, který ve dne loví a v noci spí. A lovištěm našich předků byly širé a slunné pláně Afriky. Pravděpodobně již v této době tkví kořeny důvodů, proč se ve špatných světelných podmínkách necítíme dobře – a náš pracovní výkon rapidně klesá. 

Podceňovaný problém

V českém prostředí se situace bohužel má tak, že problematika osvětlení kanceláří je mnohými zaměstnavateli podceňována. Určitě to ale není tím, že by chtěli své zaměstnance týrat, jen o tom zkrátka vůbec nepřemýšleli - a jen bezmyšlenkovitě vybrali osvětlení, které jim přišlo estetické (či levné).

Bylo by ovšem chybou toto brát jako nějaký plošný odsudek českých zaměstnavatelů, celá řada z nich už naopak důležitost správného osvětlení pracovních prostor chápe – a své kanceláře mají vybavené dostatečným osvětlením. Někteří zaměstnavatelé dokonce investovali i do opravdu výborných osvětlovacích systémů, které si mnohdy navíc nechali navrhnut přímo na míru od špičkové odborné firmy. Takovéto zaměstnavatele je třeba pochválit.

Výběr osvětlení

Osvětlení kanceláře můžeme vyřešit mnoha různými způsoby. Avšak je nutné se držet určitých pravidel, abychom dosáhli dobrého výsledku. Bylo by proto dobré si tuto problematiku nastudovat ještě před nákupem osvětlovací techniky. Laik ale nejlépe udělá, když se svěří do rukou odborníků s dostatkem znalostí a zkušeností – v tomto případě však platí okřídlené rčení: „Důvěřuj, ale prověřuj!“ Volte jen prověřené společnosti.

Kromě kvality světla by nás měly zajímat i další aspekty. Nejde jen o pořizovací cenu systému. Důležitým aspektem je například spotřeba energie. Také ekonomická náročnost údržby osvětlovacího systému představuje velmi důležitý faktor, na který je potřeba hledět.

Trend dneška – ekologie a snižování spotřeby

Na závěr jsme si nechali téma ekologie. K snižování energetické spotřeby totiž dnes firmy nepřistupují jen z ekonomických důvodů, ale i z PR důvodů. Hlásit se k ekologii je v současnosti považováno za vhodnou součást firemní image. 
A pokud jde o nejúspornější technologii, která je dnes na trhu, tak je to bezpochyby technologie LED. LED systémy produkují světlo nejefektivněji. LED technologie vybavená inteligentním řídícím systémem dokáže firmě ušetřit až 80% nákladů na osvětlení – při zachování maximální kvality světla.
Kontaktní formulář najdete ZDE.
Philips Česká republika, s.r.o Poslat poptávku