Terče na suché kladení dlažby Terč je určen pro suché kladení terasové, betonové a kamenné dlažby za účelem zpochůznění zaizolovaného povrchu střech, teras, lodžií a podobně. Takto je možné dlažbu přímo položit na netuhé vrstvy střešního pláště. Na hydroizolační vrstvu ploché střechy není po­třeba krycí betonová mazanina a maltové lože pod dlažbu. Chůze po takto položené dlažbě je velmi plynulá s měkkým došlapem. Nedochází ani k bočním pohybům dlaždic.

KONSTRUKCE
Terč a podložka jsou vyrobeny z polypropylénu (PP). Terč má průměr 157 mm a výšku 15 mm. Z terče vystupují 13 mm vysoké kolíky, které svojí velikostí a rozmístěním určují spáru dlažby. Terčů jsou dva typy – pro spáru 4 nebo 6 mm. Vyrovnávací podložky mají výšku 3,3 mm, jsou určeny k vyrovnání nerovností a jsou společné pro oba typy terčů. Snadným rozlomením terče nebo podložky na dvě části vzniknou dvě poloviny využitelné na krajích dlažby. Rozlomením na čtyři části vzniknou čtvrtiny využitelné v rozích dlažby. Všechny části terčů i podložek vzniklé rozlomením můžete využít.

RYCHLOST ODTÉKÁNÍ VODY PODLE SPÁRY DLAŽBY
Spára zůstává volná pro odtok dešťové vody. Voda odtéká spárami pod dlažbu, mezi terči a bočními otvory v terčích. Spáru dlažby 6 mm využijete u dlažby o rozměrech například 50 x 50 cm anebo tam, kde očekáváte větší přívaly vody a potřebujete, aby voda rychle odtekla pod dlažbu. U všech ostatních aplikací vystačíte se spárou 4 mm.

MOŽNOSTI KLADENÍ
Pokud je místo ke kladení dlažby rovné, použijete pouze terče. Ne vždy je však zdánlivě rovný terén opravdu bez nerovností. Nakonec můžete dojít k závěru, že vyrovnávací podložky budete na vyrovnání nerovností potřebovat. Například v místě sváru izolačních pásů je větší tloušťka izolace. Pak je třeba použít terče a vyrovnávací podložky takto: Vedle místa sváru přidáte na terč vyrovnávací podložku. Tím dosáhnete vyrovnání výšky sváru.
Dlažbu na terčích můžete mít položenou vodorovně i když prostor pod dlažbou má spád. Na obrázku vidíte ukázkovou aplikaci terčů: Všimněte si, že úplně vlevo jsou dlaždice na dvou terčích, dále vpravo je jeden terč se třemi podložkami, pak se dvěma, vedle něj s jednou a úplně vpravo je dlaždice jen na jednom terči. Takto vyrovnáte spád i případné nerovnosti.

Pro přesnější dláždění větší plochy napněte provázek vodorovně od jednoho konce dláždění ke druhému. Představte si prostor jako koryto řeky. V rohu nejvyššího místa použijete jeden terč a směrem k nejhlubšímu místu budete přidávat na sebe terče a podložky tak, abyste měli dlažbu položenou vodorovně. Mezi dva terče nad sebou vložte maximálně 3 podložky. To je proto, aby kolíky přečnívaly nad podložky.

Když potřebujete celou plochu dlažby v určité výšce nad terénem, pak můžete pod každou dlaždici umístit větší množství terčů. Na sebe můžete umístit bez problému 25 terčů.

ZAJIŠTĚNÍ KRAJNÍCH DLAŽDIC PROTI POHYBU
Zejména na balkoně, kde je minimálně jedna strana volná do otevřeného prostoru, je třeba zajistit, aby krajní dlaždice z balkonu nespadly.
Aby byla dlažba zajištěna proti pohybu do stran, musí být proti pohybu zajištěny krajní dlaždice. Pokud se krajní dlaždice neopírají o stěnu nebo o nějaký doraz, je třeba krajní doraz instalovat.

ZMENŠOVÁNÍ DLAŽDIC
Jakmile se při kladení přiblížíte k druhému konci prostoru, zjistíte, že se poslední řada dlaždic nevejde celá. Proto si dopředu rozmyslete, kde budou řezané dlaždice. Je také možné, že budete mít důvod použít řezané dlaždice na začátku kladení i na konci.

VELIKOSTI DLAŽDIC
Běžně použijete dlažbu 30 x 30 cm, 40 x 40 cm či 50 x 50 cm případně i obdélníkové dlaždice obdobných rozměrů. Tam, kde jste byli nuceni použít dlaždici zmenšenou (obvykle na okrajích prostoru), budou terče blíže u sebe. Když jsou terče těsně vedle sebe, tak mezi kolíky naměříte 15 cm. Pokud má zmenšená dlaždice jeden nebo oba rozměry menší než 15 cm, musíte si zmenšit i terč, aby se pod dlaždici vešel. Musí mu však zůstat kolíky pro spáru.

POČET TERČŮ
Pokud bude pod každou dlaždicí jen jeden terč, potom počet terčů = počet dlaždic. Bude-li pod dlažbou více než jeden terč, musíte množství odhadnout podle množství nerovností a podle spádu. Počet dlaždic na 1 m2 vypočítáte jako převrácenou hodnotu plochy dlažby v metrech: například pro dlažbu 30 x 30 cm je vzorec 1 / (0,3 x 0,3) = 11,11 ks.

PŘEDNOSTI POUŽITÍ
  • dlouhá životnost, snadná údržba, jednoduché položení, výměna dlaždic i čištění
  • vyrovnání spádu podloží pro odvedení dešťové vody, vyrovnání případné nerovnosti povrchu
  • nižší náklady na pořízení - není potřeba krycí betonová mazanina a maltové lože pod dlažbu
  • pod dlažbu je možno uložit také zapuštěné střešní vpusti pro odvod dešťové vody
RV trading, spol. s r.o. Poslat poptávku