Termoregulační efekt exteriérové stínicí techniky Zobrazit fotky zobrazit 8 fotek

Požadované parametry zejména exteriérové stínicí techniky jsou zcela zřejmé – omezení teploty interiéru v letním období, resp. snížení úniku tepla v zimním období. Obecně se udává, že při využití stínicí techniky je úspora spotřeby energie v rozmezí 20-25 % v energetické bilanci budov (dle konkrétního objektu).

Klíčový produkt – exteriérová stínicí technika

Vysoký stupeň zastínění, termoregulační i ochranný efekt, snižování hladiny hluku, možnost elektrického ovládání, nebo systém dvojího naklápění lamel u ISOTRA Duo systému - to jsou základní přednosti exteriérových žaluzií a rolet.

Termoregulační efekt

Případné úniky tepla lze vyhodnotit na základě termovizního měření, které znázorňuje rozložení povrchové teploty pomocí měření hustoty infračerveného záření z povrchu před použitím a následně s použitím exteriérové stínicí techniky.

Jako příklad lze uvést porovnání termogramů s použitou stínicí technikou ISOTRA Zetta 70. Na základě výsledků měření lze zaznamenat značný pokles tepelného projevu sledovaných oken. Termogramy prokazují výborné zastínění okenních ploch stínicí technikou. Prostup tepla z vnitřní části objektu při použití stínicí techniky ISOTRA Zetta 70 se výrazně snížil. Průměrná teplota v ploše (TAVR) poklesla v průměru o 4,4 °C za daných podmínek.
Popis obrázků termovizního měření: První snímek bez stínicí techniky, druhý snímek s použitím stínicí techniky ISOTRA Zetta 70. Měření probíhalo v době od 19:30 do 20:30. Okolní teplota v průběhu měření se pohybovala v rozmezí (0 až 1) °C za bezvětří. Vnitřní teplota v objektu byla 23 °C v přízemní části, v patře 24 °C. Termogramy před použitím a následně s použitím stínicí techniky byly vytvořeny s 15 minutovým odstupem, kde mohlo dojít pouze k mírnému zkreslení povrchových teplot.

Exteriérová stínicí technika významně ovlivňuje tepelnou regulaci v interiérech. Automatizované systémy řízení budov, jejich propojení s řídicími systémy žaluzií, energetická nezávislost těchto systémů a snížení prostupu tepla umožňuje dosažení vyšší kvality a komfortu při celkově nižších nákladech.

Společnost ISOTRA se dlouhodobě zajímá o technologie clon slunečního záření a jejich dopad na energetickou úspornost. Technologie, vypracované postupy, vývoj a výzkum v této oblasti ji řadí mezi přední výrobce stínicí techniky a je vnímána jako jeden z technologických lídrů oboru nejen v ČR.

Zdroj: www.isotra.cz