Střešní systém ROVA® Zobrazit fotky zobrazit 7 fotek Mezi největší výhody plechové střešní krytiny patří její nízká hmotnost a možnost velmi rychlé aplikace na střechu. Právě nízká hmotnost, která je přibližně 10 krát nižší než u takzvaných těžkých krytin, předurčuje plechové střešní krytiny pro rekonstrukce starších objektů. Další výhodou je úspora dřeva, které zde nemusí nést těžké krytiny. Plechová střešní krytina tedy nepotřebuje ani husté laťování, ovšem ani střechu kompletně pokrytou prkny jako je tomu například u kanadské šindele.

Co se týká samotné montáže, doba instalace plechové střešní krytiny je o 75% kratší než u neplechových krytin. Plechové střešní krytiny se také vyznačují nulovou nasákavostí a jejich přednosti spočívají i v samotné velikosti formátu. Pokládají se plošně velké díly.

Největší nevýhodou plechových krytin není žádná z jejich domněle špatných vlastností, nýbrž samotné předsudky. Plech jako progresivní moderní materiál budí u potenciálních investorů nedůvěru. Nejčastější obavou je zvýšená hlučnost plechové střešní krytiny oproti jiným v případě deštivého počasí. Plech jako takový pak v lidech evokuje představu klepajících dešťových kapek nebo krup, které ruší obyvatele domu při večerní pohodě. Je zde však jeden podstatný fakt, který, ať už je pravda o zvýšené hlučnosti jakákoliv, mění tuto otázku na nepodstatnou. Každé obývané podkroví je totiž zateplené a tepelná izolace má kromě termických vlastností i vlastnosti zvukoizolační, které brání prostupu zvýšené hladiny hluku. V případě, že by pak bylo podkroví nezateplené, můžeme téměř se 100 % jistotou konstatovat, že je i neobývané. Potom se ale stává otázka zvýšené hlučnosti bezpředmětnou. Případnou zvýšenou hlučnost však eliminuje i samotné profilování plechové krytiny, které minimalizuje prostor pro zvukovou rezonanci.

Trapézový program ROVA®

Základními materiály pro výrobu trapézových plechů jsou oboustranně pozinkovaný ocelový plech, oboustranně pozinkovaný plech s lakoplastovým polyesterovým povrchem, aluzinek, hliník a v některých případech i měděný plech. Trapézový plech má uplatnění nejen v průmyslu, zemědělství, službách, při stavbě garáží, zastávek a podobně, ale i v případě pokrývek střech rodinných domů, kde se zatím používal méně především kvůli předsudkům. Přitom je plech pro pokrývání střech plnohodnotným materiálem, který dokonce přináší značné úspory času a peněz.
Základní vstupní materiál pro trapézový program ROVA® dodává firma U. S. Steel Košice, kterou vlastní americká společnost United States Steel Corporation. Tento materiál splňuje veškeré požadavky platných evropských norem.

Trapézový plech v barevném provedení je nabízen v 8 základních odstínech, v rozšířené nabídce je dalších 6 barevných odstínů a mezi exkluzivní patří i odstíny matné. Na přání zákazníků je možné realizovat jakýkoli odstín podle stupnice RAL, za předpokladu odběru celého svitku.
Profily trapézových plechů jsou vyráběné od profilu T – 8/115 v tloušťce plechu od 0,5 do 0,8 mm a v délce od 0,5 – 8 m. Obdobně je tomu i u trapézu s profilem T – 12/78, T – 18/140, T – 35/207, T – 45/185, T – 50/245, které od řady T - 18 mohou být v provedení TN a trapézový profil TN – 60/235. Trapézové profily jsou vyráběny ve fasádním i střešním provedení. Čísla za pomlčkou určují výšku prolisu a za lomítkem rozteč mezi jednotlivými prolisy.
Nosné interiérové profily jsou tvořeny řadou TN – 85/310 a TN – 150/280. Tyto trapézy jsou velmi ekonomicky výhodné, protože splňují požadavky z hlediska nosnosti a zároveň estetického dotváření interiéru. Při uvedených výškách vlny a tloušťce materiálu se dosahují optimální statické vlastnosti vyhovující stavebním požadavkům. Profily se vyrábí v tloušťce 0,75 mm, 0,88 mm, 1,00 mm, 1,25 mm a 1,50 mm. Šířka používaných vstupních materiálů - plechových svitků je 1250 mm a 1500 mm. Oba výrobky jsou v provedení pozinkovaný plech případně pozinkovaný plech s lakoplastovým polyesterovým povrchem RAL 9002 a 9010. Trapézový program ROVA® doplňují obloukové střešní profily pro zastřešení vjezdů podzemních garáží nebo průmyslových objektů. Dále pak C kazety, které se používají jako nosný zateplovací prvek pro fasádní systémy, fasádní lamely nebo fasádní panely.
Společnost ROVA-CZECH, a. s. kladla hned od svých začátků důraz na komunikaci se zákazníkem, kterou chápe jako samozřejmost, na druhou stranu tak ale získává i neocenitelnou zpětnou vazbu. Tu pak lze využít pro další zvyšování kvality sortimentu a jeho pružné rozšiřování. Poradenství tvoří základ komunikace se zákazníkem. Veškeré zakázky jsou předem navrženy a je bezplatně vypracován kladečský plán, podle kterého je vyroben střešní plášť nebo plášť budovy. Na stavbu je již materiál dodán v hotových rozměrech, bez nutnosti dalšího stříhání a úpravy plechu. Při odběru nad 100 m2 je pak doprava do místa realizace stavby vždy bezplatná.